Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Karo akademijoje prisiekė Jaunesniųjų karininkų vadų mokymų klausytojai

Karo akademijoje prisiekė Jaunesniųjų karininkų vadų mokymų klausytojai

2017 02 17

Vasario 19 d. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje įvyko Lietuvos kariuomenės jaunesniųjų karininkų vadų mokymų (JKVM) klausytojų priesaikos ceremonija, kurios metu priesaikos žodžius ištarė 80 Lietuvos karo akademijoje ir Dragūnų batalione JKVM dalyvaujančių karių. 23 JKVM I kurso klausytojai jau yra prisiekę anksčiau kaip kariai savanoriai ir bazinių karinių mokymų dalyviai.
 
Šventėje dalyvavo Akademijos viršininko pavaduotojas kariniam rengimui plk. ltn. Valerijus Šerelis, Vilniaus Gedimino technikos universiteto prorektorius prof. dr. Alfredas Laurinavičius, kitų universitetų atstovai, Karo akademijos vadovybė, prisiekiančiųjų artimieji.
 
Šiais metais Lietuvos valstybei prisiekė ketvirtoji Lietuvos karo akademijos JKVM klausytojų laida, kurią sudaro studentai iš dešimties Lietuvos universitetų, JKVM mokymus pradėję 2016 m. rudenį.
 
Priesaikos metu buvo pristatytas ir geriausias JKVM klausytojas, kuriam suteikta teisė pabučiuoti Akademijos vėliavą visų prisiekusių klausytojų vardu. Juo išrinktas transporto inžinerijos bakalauro laipsnį įgijęs Vilniaus Gedimino technikos universiteto absolventas j. eil. Ernestas Naubetchanovas. Jaunuolis pasiekė gerų mokymosi rezultatų, pademonstravo gerą fizinį pasirengimą ir aukštą motyvaciją, dėl savo atsakingo požiūrio į tarnybą tapo geru pavyzdžiu kitiems JKVM klausytojams.
 
Priesaikos ceremonija vyko ir vasario 16 d. Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai skirto minėjimo metu Kaune, kur prisiekė 54 JKVM dalyviai, besimokantys šiame mieste Divizijos generolo Stasio Raštikio Lietuvos kariuomenės mokykloje.
 
Jaunesniųjų karininkų vadų mokymai (JKVM)
 
Jaunesniųjų karininkų vadų mokymai – viena iš privalomosios pradinės karo tarnybos formų, kurią atlikdami 18–32 metų aukštųjų mokyklų studentai ir absolventai, pagal tarpukario Lietuvos tradicijas vadinami kariūnais aspirantais, įgyja pagrindinį karinį parengimą, išmoksta veikti karinio vieneto sudėtyje ir jam vadovauti.
 
Jaunesniųjų karininkų vadų mokymai buvo atnaujinti 2012 m., siekiant stiprinti šalies gynybinius pajėgumus – rengti karininkus (būrių vadus) Lietuvos kariuomenės rezervui, jai reikalingus specialistus, ugdyti Lietuvos Respublikos pilietį, pasirengusį atlikti konstitucinę pareigą – ginklu ginti savo valstybę
 
Šiuo metu Vilniuje (Lietuvos karo akademijoje) mokosi 127 JKVM klausytojai, Klaipėdoje – 48, Kaune – 150.
 
Sėkmingai baigusiems trejų metų trukmės kursą JKVM absolventams suteikiamas atsargos jaunesniojo karininko (leitenanto) laipsnis ir rezervo būrio vado kvalifikacija. Atsargos karininkai turi realias galimybes tarnauti Lietuvos kariuomenėje ir siekti karininko karjeros.
 
Susidomėjusieji tarnyba Lietuvos kariuomenėje kviečiami kreiptis į Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos regioninius skyrius ar poskyrius. Šiais metais registracija į JKVM prasidėjo nuo 2017 m. sausio 4 d. ir vyks iki 2017 m. spalio 6 d.
 
K. Dijoko nuotr.