Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Karo akademijos bendruomenė minėjo Lietuvos valstybės atkūrimo dieną

Karo akademijos bendruomenė minėjo Lietuvos valstybės atkūrimo dieną

2017 02 15

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos bendruomenė vasario 15 d. iškilminga rikiuote minėjo Lietuvos valstybės atkūrimo dieną. 1918 m. vasario 16-oji – viena svarbiausių datų Lietuvos valstybingumo kelyje, simbolizuojanti lietuvių tautos stiprybę, skatinanti puoselėti tradicijas ir ryšį su Tėvyne, branginti sunkiai iškovotą laisvę ir nepriklausomybę.
 
Akademijos Karo istorijos centro vyresnysis mokslo darbuotojas dr. Manvydas Vitkūnas, apžvelgdamas Lietuvos Nepriklausomybės Akto pasirašymą, pabrėžė, kad taip buvo padėti pagrindai šiuolaikinei Lietuvos valstybei: „Be Vasario 16-osios Lietuvos pasiekimų būtų sunku įsivaizduoti nūdienos ir Kovo 11-osios Lietuvą“.
 
Lietuvos karo akademijos viršininkas plk. Raimundas Matulis, kreipdamasis į bendruomenę, pažymėjo, kad lietuviai šiuo metu stovi savo valstybės šimtmečio išvakarėse, todėl jam ruoštis turi kiekvienas. „Tai turi būti mūsų vienybė. Vasario 16-oji yra ta šventė, kada prisimename, kad mes esame tauta, kad turime būti vieningi, – kalbėjo pulkininkas. – Kaip valstybė dabar esame laisvi, galime džiaugtis, kad kalbame laisvai, reiškiame savo mintis ir siekiame savo tikslų. Tikėkimės, kad mūsų bendrystė nenutrūks ir matysime vieningą tikslą auginant jauną žmogų mūsų visų ateičiai, mūsų valstybei.“
 
Už nepriekaištingą tarnybą, profesionalumą einant pareigas, asmeninį indėlį plėtojant ir stiprinant krašto apsaugos sistemą, per rikiuotę Akademijos darbuotojams, karininkams ir kariūnams buvo įteikti padėkos raštai ir apdovanojimai, BKK Taktikos sekcijos vyriausiajam instruktoriui Laurynui Česūnui suteiktas majoro laipsnis.
 
Minint Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, Akademijos bibliotekos iniciatyva LKA ramovėje buvo atidaryta mobili paroda „Karinė lietuvių kalba tarpukario periodikoje (1919–1940 m.)“, kurioje pateikti eksponatai iš tarpukario spaudos „Trimitas“, „Mūsų žinynas“, „Kardas“, „Karys“, „Kariūnas“ ir kt. liudija, kaip kalbėjo, ką rašė, skaitė, kuo gyveno tarpukaryje karininkai, kariūnai, kariai. Atidaryme Jonui Voronavičiui buvo įteikta padėka už išsaugotą ir Akademijos bibliotekai padovanotą tarpukario karininko mjr. Petro Jakšto rankraštį apie Lietuvos kariuomenę.
 
Tradiciškai Akademijos bendruomenė Lietuvos valstybės atkūrimo dieną šventė kartu su Lietuvos edukologijos universiteto dėstytojais ir studentais. Vasario 14 d. susirinkusiuosius į renginį sveikino LEU rektorius akad. Algirdas Gaižutis ir Lietuvos karo akademijos viršininkas plk. Raimundas Matulis. Mintimis apie vienybę pasidalijo III kurso kariūnas Marius Žitkauskas. LEU rektorius apdovanojo II kurso kariūną Ugnių Dabžanskį, sugalvojusį ir didžiausio dėmesio sulaukusį šių metų šventės pavadinimą „Meilė Tėvynei muzikos garsais“. Dainomis ir šokiais šventę papuošė Lietuvos karo akademijos choras „Kariūnas“ ir LEU dainų ir šokių ansamblis „Šviesa“.
 
Vasario 16 d. LKA choras „Kariūnas“ dalyvaus Vasario 16-osios Nepriklausomybės Akto signatarų pagerbimo ceremonijoje Rasų kapinėse, Vilniuje.
 
K. Dijoko nuotr.