Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Karo akademija minėjo gen. J. Žemaičio 108-ąsias gimimo metines

Karo akademija minėjo gen. J. Žemaičio 108-ąsias gimimo metines

2017 03 15

Kovo 15 d. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje per rytinę rikiuotę buvo minimos partizanų generolo Jono Žemaičio-Vytauto 108-osios gimimo metinės. Su Akademijos bendruomene gen. J. Žemaičio atminimą šiais metais pagerbė Vilniaus Antakalnio progimnazijos pedagogai ir moksleiviai, su partizano veikla susipažinę per istorijos ir pilietiškumo pagrindų pamokas.
 
Rikiuotės metu visi susirinkusieji tylos minute pagerbė gen. J. Žemaičio atminimą. Kariūnai padėjo gėlių prie generolo paminklo aikštėje prie Krašto apsaugos ministerijos, moksleiviai – prie bareljefo, kuris 2009 metais minint partizanų generolo Jono Žemaičio-Vytauto 100-ąsias gimimo metines buvo atidengtas Lietuvos karo akademijoje.
 
„Šiandien minime generolo Jono Žemaičio atminimą ir kartu jo nuveiktus darbus bei žygdarbius, prisimename jo įtaką vykstant laisvės kovoms ir vienijant visos Lietuvos partizanus, – kalbėjo Akademijos viršininkas plk. Raimundas Matulis. – Akademija pristatoma kaip saugumo ir mūsų Tėvynės gynėjų mokykla, kaip karininkų kalvė. Todėl turime neužmiršti ir toliau puoselėti tradicijas, anksčiau vykusi kova dėl laisvės turi ir dabar būti pavyzdžiu mums visiems.“
 
Generolas Jonas Žemaitis
 
Jono Žemaičio, buvusios Karo mokyklos auklėtinio, pastangomis 1949 m. buvo galutinai suvienytas Lietuvos partizaninis judėjimas, o jis pats 1949 m. vasario mėn. išrinktas Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Tarybos prezidiumo pirmininku (pagal 1949 m. vasario 16 d. Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Tarybos deklaraciją, atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, prezidiumo pirmininkas faktiškai ėjo Respublikos Prezidento pareigas).
 
1949 m. J. Žemaičiui suteiktas laisvės kovotojų – partizanų generolo laipsnis. Partizaniniam judėjimui jis vadovavo iki 1953 m. gegužės 30 d., kai dėl išdavystės, įmetus į bunkerį granatą su migdomosiomis dujomis, buvo apsvaigintas ir suimtas. 1954 m. birželio mėn. uždarame teisme J. Žemaitis buvo nuteistas mirties bausme. Sušaudytas lapkričio 26 d. Maskvoje, Butyrkų kalėjime.
 
1997 m. vasario 14 d. Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu Jonas Žemaitis po mirties buvo apdovanotas Vyčio Kryžiaus 1-ojo laipsnio ordinu. 1998 m. sausio 26 d. Respublikos prezidentas pasirašė dekretą, kuriuo jam buvo suteiktas dimisijos generolo laipsnis. 1998 m. lapkričio 20 d. krašto apsaugos ministras Lietuvos karo akademijai suteikė Generolo Jono Žemaičio vardą.
 
K.Dijoko nuotr.