Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijai vadovaus brg. gen. Algis Vaičeliūnas

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijai vadovaus brg. gen. Algis Vaičeliūnas

2017 04 19

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje balandžio 19 d. vyko Akademijos viršininkų keitimosi ceremonija. Karo akademijai vadovavusį viršininką pulkininką Raimundą Matulį pakeitė brigados generolas Algis Vaičeliūnas.
 
Sveikindamas susirinkusiuosius krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis pirmiausia padėkojo plk. R. Matuliui už nuveiktą darbą, prisidėjus prie krašto gynybos ir saugumo stiprinimo. Ministras sveikino ir naująjį Akademijos viršininką brg. gen. A. Vaičeliūną, perėmusį svarbias ir atsakingas pareigas, nes Lietuvos karo akademijos laukia dideli iššūkiai. „Siekiame, kad karininkas taptų viena geidžiamiausių profesijų. Vienas iš Akademijos tikslų yra tapti viena stipriausių aukštųjų mokyklų. Tam reikalingos reformos. Todėl noriu padėkoti už pradėtą darbą jas įgyvendinant ir tikiuosi, kad toliau visi kartu rengdami karininkus galėsime stiprinti krašto apsaugos sistemą“, – kalbėjo krašto apsaugos ministras.
 
Renginyje taip pat dalyvavo Lietuvos kariuomenės vado funkcijas vykdantis LK Jungtinio štabo viršininkas gen. mjr. Vitalijus Vaikšnoras, Sausumos pajėgų vadas brg. gen. Valdemaras Rupšys, Krašto apsaugos ministerijos ir Lietuvos kariuomenės vadovybė, universitetų rektoriai, užsienio valstybių atstovai, Lietuvos karo akademijos bendruomenė.
 
Gen. mjr. V. Vaikšnoras, įvardydamas Akademijos pasiekimus, padėkojo plk. R. Matuliui už puikiai atliktą darbą ir palinkėjo sėkmės tolesnėje veikloje. Brg. gen. A. Vaičeliūnui, kaip naujajam viršininkui, palinkėjo tęsti pradėtus projektus, plėtoti juos ir kurti naujus. „Žinau, kad abejojančiųjų Lietuvos karo akademijos svarba mūsų visuomenėje nėra. Jūsų ir Jūsų komandos pastangomis Akademija išliks viena iš aukščiausiai vertinamų institucijų akademiniame pasaulyje ir Lietuvos visuomenėje bei reikšmingai prisidės stiprinant šalies saugumą ir gynybą“, – kalbėjo gen. mjr. V. Vaikšnoras.
 
Naujasis viršininkas brg. gen. Algis Vaičeliūnas padėkojo krašto apsaugos ministrui už pareikštą pasitikėjimą ir pabrėžė, kad jam yra didelė garbė priimti Akademijos vėliavą: „Tai yra mano įsipareigojimas prieš Lietuvos karo akademijos bendruomenę ir visą krašto apsaugos sistemą Lietuvos kariuomenei rengiant karininkus. Akademija per 25 metus jau įgijo patirties ir turi savo tradicijas. Tikiu jos ateitimi, kad ji reikalinga Lietuvos kariuomenei ir visai visuomenei. Tikiu, kad visi kartu panaudosime savo žinias, įgytą patirtį ir bendromis jėgomis pasieksime geriausių rezultatų.“
 
Brg. gen. Algis Vaičeliūnas profesinę karo tarnybą pradėjo 1991 metais Krašto apsaugos departamento Mokomajame junginyje. 1992–1994 m. vadovavo Panevėžio motodesantiniam batalionui (Lauko kariuomenės brigadai). 1996 metais baigęs generalinio štabo tarnybos kvalifikacijos kėlimo kursus Bundesvero aukštojoje karo akademijoje Vokietijoje ėjo Motorizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ štabo viršininko pareigas. Buvo paskirtas LR Prezidento patarėju. 2000–2003 m. ėjo Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos viršininko, 2004–2007 m. – Baltijos gynybos koledžo komendanto pareigas. 2007 m. buvo paskirtas Lietuvos kariuomenės Jungtinio štabo kūrimo projekto vadovu, kuriam vėliau iki 2011 metų ir vadovavo. 2011–2015 m. brg. gen. A. Vaičeliūnas ėjo nacionalinio karinio atstovo pareigas Vyriausiojoje jungtinių pajėgų Europoje vadavietėje (SHAPE), nuo 2015 m. rugpjūčio mėn. vadovavo Krašto apsaugos ministerijos Generalinei inspekcijai.
 
Karininkas yra baigęs anglų kalbos kursus Ginkluotųjų pajėgų mokykloje Kanadoje, nacionalinio saugumo studijų kursus Kanados pajėgų koledže, 2007 m. VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute įgijo Politikos mokslų magistro kvalifikacinį laipsnį.
 
Brg. gen. A. Vaičeliūnas yra apdovanotas Vyčio Kryžiaus ordinu, LK kūrėjų savanorių medaliu bei kitais valstybės ir krašto apsaugos sistemos lygmens apdovanojimais.
 
Apie Lietuvos karo akademiją
 
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija – vienintelė aukštoji mokykla Lietuvoje, suteikianti universitetinį ir karinį išsilavinimą, ugdanti karininkus lyderius. Akademijos misija – rengti Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemai karininkus, ugdant jų lyderio savybes, intelektą, teikiant profesines žinias ir vadui reikalingus praktinius įgūdžius, motyvuotus ir pasirengusius vadovauti padaliniams karo ir taikos metu.
 
Visos Lietuvos karo akademijos nuolatinių studijų programos vykdomos derinant Bazinio karinio rengimo programą ir universitetinių studijų programas.
 
Kariūnai, baigę Karo akademiją, gauna ne tik būrio vado kvalifikaciją ir pirmąjį karininko (leitenanto) laipsnį, bet įgyja ir aukštąjį universitetinį išsilavinimą. Paprastai jie skiriami į būrio vado pareigas Lietuvos kariuomenės daliniuose.
 
K. Dijoko nuotr.