Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

25-erių metų jubiliejų švenčianti Lietuvos karo akademija nebijo prisiimti naujų iššūkių

25-erių metų jubiliejų švenčianti Lietuvos karo akademija nebijo prisiimti naujų iššūkių

2017 06 16

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija birželio 16 d. minėjo 25-ąsias įkūrimo metines. Aukštosios mokyklos šventinio renginio tikslas – apžvelgti Akademijos istoriją, padėkoti tiems, kurie dirbo ir prisidėjo prie jos kūrimo ir augimo, suburti bendruomenės narius. Tai šventė visai Akademijos bendruomenei ir jos draugams.
 
Renginyje dalyvavo Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė, krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis, LK Ordinariato apaštalinis administratorius ir Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, Krašto apsaugos ministerijos ir Lietuvos kariuomenės vadovybė, universitetų rektoriai, užsienio valstybių atstovai, Lietuvos karo akademijos bendruomenė.
 
Lietuvos Respublikos Prezidentės teigimu, Akademija parengė net 23 laidas tokių jaunų žmonių, kuriais galima bet kada pasikliauti, nes karininko vardas yra vertas pasididžiavimo. Taip buvo istoriškai, taip turi būti ir ateityje. „Akademija turi būti tokia, kad jos absolventai galėtų didžiuotis, jog mokėsi būtent šioje Lietuvos partizanų ginkluotųjų pajėgų vado vardu pavadintoje akademijoje. Tokių karininkų ir tokių žmonių, kuriais valstybė gali pasikliauti, reikia dar daugiau“, – kalbėjo šalies vadovė.
 
„Galite pagrįstai didžiuotis būdami šauniausios Lietuvos kariuomenės dalies kūrėjais, – į Akademijos bendruomenę kreipėsi krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis. – Kariuomenei reikia gerai parengtų, motyvuotų ir aukštos kvalifikacijos karininkų, o Lietuvai reikalinga moderni aukštoji karininkų rengimo mokykla, kuri būtų pajėgi konkuruoti su populiariausiomis šalies aukštosiomis mokyklomis. Linkiu Karo akademijai nesustoti ir kelti sau naujus mokslo ir studijų gerinimo iššūkius. Tačiau svarbiausia – būkite patriotizmo lopšys, kuriame puoselėjama meilė Tėvynei, pagarba praeičiai ir pareiga geresnei Lietuvos ateičiai.“
 
Brg. gen. Algis Vaičeliūnas jaučia pasididžiavimą, kad šiandien Lietuvos karo akademija yra šalies lyderių, patriotų ir laisvų žmonių rengimo institucija, ugdanti vakarietiško mentaliteto, vakarietiškos lyderystės ir plataus mąstymo žmones. „Akademija kiekvienam absolventui skiepija karininkui lyderiui būtinas savybes – pareigingumą, garbę, ištikimybę, pasiaukojimą savo šaliai, komandinį darbą, lojalumą civilinei valdžiai“, – kalbėjo Akademijos viršininkas. Kreipdamasis į šventės dalyvius jis užtikrino, kad Akademija sieks aukštesnių laimėjimų ir kiekvienas jos narys stengsis pranokti pats save.
 
„Kaip visus dvidešimt penkerius metus, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija ir toliau eis pirmyn. Mes nebijome pokyčių ir galimų klaidų – tik taip pasieksime naujų aukštumų, tik taip tobulėsime. Mes ir toliau diegsime jauniems žmonėms norą ir galimybę mokytis karybos. Mes ir toliau sieksime ne išmokyti žmones, bet išmokyti juos mokytis,“ – užtikrino Akademijos viršininkas.
 
Krašto apsaugos ministras R. Karoblis ir brg. gen. A. Vaičeliūnas, dėkodami Lietuvos karo akademijos darbuotojams už ilgametį darbą ir sąžiningą tarnybą Akademijoje, įteikė vardines dovanas ir padėkas.
 
Šventiniame renginyje pasirodė 22 metus gyvuojantis Lietuvos karo akademijos vyrų choras „Kariūnas“ ir kariūnų grupė „Vytis“, susirinkusiems koncertavo tarptautinio muzikos festivalio „Sugrįžimai“ jaunosios kartos atlikėjai, grojo Krašto apsaugos savanorių pajėgų bigbendas. Svečiai galėjo susipažinti su istorinėmis Akademijos nuotraukomis.
 
Išskirtinė aukštoji mokykla
 
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija – vienintelė aukštoji mokykla Lietuvoje, suteikianti universitetinį ir karinį išsilavinimą, ugdanti karininkus lyderius. Akademijos misija – parengti motyvuotą ir pasirengusį vadovauti Lietuvos kariuomenės padaliniams karo ir taikos metu karininką, ugdant jo lyderio savybes, intelektą, suteikiant profesinių žinių ir praktinių įgūdžių, reikalingų vadui. Akademiją sėkmingai baigusiems kariūnams suteikiamas pirmasis karininko (leitenanto) laipsnis, būrio vado kvalifikacija, viešojo administravimo ar politikos mokslų bakalauro laipsnis. Į profesinę karo tarnybą pakviečiami visi Akademijos absolventai, įgyvendinę jiems keliamus reikalavimus.
 
Jau nuo pirmos dienos Akademijoje stengiamasi, kad kariūnai pajustų, jog čia vieta tik aktyviam ir labai pareigingam žmogui. Čia reikia parodyti viską, ką žmogus turi geriausia: ištvermę lauko pratybų metu, mokėjimą susikaupti ir valdyti situaciją vadovaujant būriui, intelektą ir kūrybiškumą studijuojant teorinius dalykus. Kariūnams dėsto aukštos kvalifikacijos mokslo laipsnius turintys specialistai dėstytojai ir profesinę patirtį tarptautinėse operacijose įgiję karininkai instruktoriai.
 
Studijų metu kariūnams sudaromos sąlygos dalyvauti kultūriniame, sportiniame ir visuomeniniame gyvenime. Akademijos auklėtiniai dainuoja vyrų chore „Kariūnas“, šoka sportinius šokius. Norintys gerinti savo fizinį pasirengimą, lanko įvairių sporto šakų treniruotes, siekiantys lavinti karinius įgūdžius, gali dalyvauti Akademijos žvalgų būrelio ir kituose užsiėmimuose.
 
Lietuvos karo akademijoje taip pat keliama krašto apsaugos sistemos karininkų kvalifikacija, yra organizuojami karinės anglų kalbos ir karininkų profesinio tobulinimo kursai užsienio valstybių karininkams. Tarptautiniuose kursuose mokosi Baltijos šalių karininkai, žinias tobulina karininkai iš Ukrainos, Gruzijos, Armėnijos, Moldovos ir kt. šalių.
 
Pasak Akademijos viršininko, čia įgyvendintas ne vienas NATO valstybių ir Partnerystės taikos labui valstybių projektas, adaptuoti jų jau ilgus metus naudojami mokymo moduliai: „Džiaugiamės, kad dabar jau patys esame ta NATO valstybės karine mokymo institucija, kuri dalijasi savo patirtimi su kitomis valstybėmis ir moko užsienio valstybių karininkus.“
 
Karo akademijoje taip pat yra nuolat atliekami mokslo tiriamieji darbai, mokslininkai ir pedagogai nuolat rengia ir išleidžia įvairius leidinius: monografijas, mokslo studijas, žodynus, vadovėlius, mokomąsias ir metodines priemones, žurnalus.
 
„Akademijos vairas yra palyginti jaunose, gerai išsilavinusių mokslo žmonių rankose, – kalbėjo brg. gen. A. Vaičeliūnas ir visiems padėkojo. – Didelis ačiū jums už neįkainojamą darbą, už jūsų atsidavimą ir pasiaukojimą koja kojon einant su Akademijos reformomis, už labai gerai vykdomas kariūnų studijas, kurių metu formuojamos kariūnų profesines žinios ir ugdomos jų žmogiškosios vertybės.“
 
Svarbiausi istorijos faktai ir skaičiai
 
1992 m. birželio 16 d. Lietuvos Vyriausybės nutarimu buvo leista įsteigti Krašto apsaugos mokyklą, kuri, Aukščiausiajai Tarybai priėmus nutarimą „Dėl Krašto apsaugos akademijos įsteigimo“, buvo įsteigta. Ši data ir laikoma oficialia Lietuvos karo akademijos įkūrimo diena.
 
1992 m. liepos 13 d. krašto apsaugos ministras pasirašė įsakymą dėl Krašto apsaugos mokyklos įsteigimo. Pagal patvirtintus nuostatus mokykla tapo krašto apsaugos sistemos struktūriniu vienetu, pavaldžiu Krašto apsaugos ministerijai ir rengiančiu specialistus krašto apsaugos reikmėms.
 
1992 m. rugpjūčio 30 d. Krašto apsaugos mokyklai įteikta kovinė vėliava. Joje aukso raidėmis išsiuvinėtas šūkis „Mūsų ginklas, mūsų mokslas – Lietuvai Tėvynei“.
 
1994 m. sausio 18 d. Lietuvos Respublikos Seimo sprendimu Krašto apsaugos mokykla buvo reorganizuota į Lietuvos karo akademiją. Krašto apsaugos ministro įsakymu1998 m. lapkričio 20 d. Akademijai suteiktas partizanų generolo Jono Žemaičio vardas.
 
1994 m. liepos 20 d. Lietuvos karo akademija išleido pirmąją 111 karininkų laidą.
 
1995 m. Akademijoje atgaivinta prieškario tradicija – suteikiant pirmąjį karininko laipsnį, kardu paliečiamas absolvento petys ir ištariami žodžiai: „Be reikalo nepakelk, be garbės nenuleisk“. Nuo 2009 m. šis priesakas Akademijos viršininko įsakymu tapo LKA moto.
 
Nuo 2000 m. rugsėjo 1 d. į Akademiją pradėta priimti ir merginas.
 
2003 m. Akademijoje įvesta karininko (lyderio) ugdymo programa, kuri buvo integruota į karinio ugdymo sistemą. Atskirtos akademinės studijos ir karinis rengimas.
 
2015 m. birželio mėn. Akademijoje bakalauro studijas baigė pirmoji puskarininkių laida.
 
Per 25 veiklos metus Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje yra parengta ir Lietuvos karininkų korpuso gretas papildė 23 dieninių (nuolatinių) studijų karininkų laidos: 1 547 įvairių specializacijų karininkai, o kartu su ištęstinėmis (neakivaizdinėmis) studijomis ir dieninių bei ištęstinių studijų magistrais iš viso parengta 2 470 karininkų.
 
Nuo Akademijos įkūrimo įvairius kvalifikacijos kėlimo kursus baigė daugiau kaip 10 000 Lietuvos ir užsienio karininkų ir tarnautojų.
 
K. Dijoko nuotr.