Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Lietuvos karo akademijoje sėkmingai ugdomi oro pajėgų štabo karininkai

Lietuvos karo akademijoje sėkmingai ugdomi oro pajėgų štabo karininkai

2017 06 09

Birželio 9 d. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos ramovėje vyko Oro pajėgų štabo karininkų kursų baigimo ir pažymėjimų įteikimo ceremonija. Kursą baigę 15 klausytojų (9 Lietuvos, 3 Latvijos ir 3 Estijos karininkai) yra pasirengę eiti vadovaujamas pareigas Karinėse oro pajėgose arba kituose štabuose.
 
Akademijos viršininkas brg. gen. Algis Vaičeliūnas ir Oro pajėgų štabo karininkų kursų viršininkas mjr. Aleksiejus Bojevikas įteikė kursų baigimo pažymėjimus ir ženklus. Karininkus taip pat pasveikino ceremonijoje dalyvavęs Lietuvos karinių oro pajėgų vadas plk. Dainius Guzas, Latvijos ambasados pirmasis sekretorius Ivarsas Liepnieksas, OPŠKK instruktoriai.
 
„Didžiuojuosi mūsų pasiekimais ir nueitu keliu, kurį pasirinko trys Baltijos šalys prieš 26 metus. Jos visada bendradarbiavo glaudžiai ir įvairiapusiškai. Bendradarbiavimas gynybos srityje mums visiems davė daug naudos, nes buvo paremtas bendrais interesais ir tikslais, – kalbėjo brg. gen. A. Vaičeliūnas. – Net ir dabartinė Oro pajėgų štabo karininkų kursų koncepcija buvo kuriama trijų Baltijos šalių. Daugiau nei prieš 10 metų atsirado poreikis suvienodinti oro ir sausumos pajėgų karininkų rengimą Baltijos šalyse, taip užtikrinant nuoseklų mokymo procesą ir geresnį paruošimą Jungtinių pajėgų lygmens vadų ir generalinio štabo karininkų kursams Baltijos gynybos koledže. Galiausiai išsirutuliojo mintis sukurti modernią karininkų rengimų koncepciją ir rengti tarptautinius kursus, skirtus oro pajėgų štabo karininkams.“
 
Sveikindamas šiuos kursus baigusius karininkus, Akademijos viršininkas linkėjo sėkmingos karjeros ir iššūkių, nes tik jie leidžia patikrinti savo tvirtumą, pasitikėjimą savo jėgomis ir skatina tobulėti: „Per šiuos kursus jūs mokėtės, kad karinį sprendimą, visų pirma, priimate ne dėl savęs. Šis procesas padeda lyderiui mąstyti teisinga kryptimi ir priimti logišką sprendimą. Lyderystė – bet kokios kariuomenės šerdis. Operacijų sėkmė priklauso nuo to, kaip kariams pavyksta panaudoti turimą potencialą pavojingose ir sudėtingose situacijose.“
 
OPŠKK klausytojai padėkojo dėstytojams ir instruktoriams už suteiktas žinias, kurios jiems padės pasiekti geresnių rezultatų tarnyboje ir siekiant karjeros.
 
Oro pajėgų štabo karininkų kursai trijų Baltijos šalių karininkams Akademijoje organizuojami nuo 2004 metų. Per šį laikotarpį kursus sėkmingai baigė 245 karininkai. Didžiausią jų dalį sudarė Lietuvos karininkai – 118, Latvijos – 68 ir Estijos – 59. Per šiuos metus visi karininkai sėkmingai išlaikė visas įskaitas ir baigė kursus.
 
Pagrindinis kursų tikslas – trijų Baltijos šalių karinių oro pajėgų štabo karininkų rengimas ugdant jų gebėjimą analizuoti ir planuoti karines oro operacijas komponento lygmeniu. 16 savaičių trukmės kursai vyksta anglų kalba.
 
Kursų programa parengta atsižvelgiant į Baltijos valstybių karinių oro pajėgų (KOP) karininkų turimą išsilavinimą, karinių žinių bagažą ir Baltijos valstybių KOP realijas, Baltijos valstybių perspektyvas, iššūkius ir siekius. Mokomoji kursų dalis susideda iš 4 pagrindinių sričių: karinių operacijų analizės, planavimo ir logistikos; politikos mokslų; projektų vadybos; lyderystės ir kario etikos.
 
Šiemet kursų klausytojai išklausė atnaujintą, šių dienų aktualijas, politinę ir pasaulio saugumo situaciją atitinkančią politikos studijų programą. Taip pat buvo surengta savaitės trukmės pažintinė kelionė po NATO šalių karinių oro pajėgų dalinius (Danijos karališkųjų oro pajėgų bazes, NATO Oro pajėgų vadavietę Ramšteine, Bendrąjį valdymo ir pranešimų centrą Karmėlavoje, Estijos ir Latvijos karines bazes).
 
Karininkai, baigę oro pajėgų štabo karininkų kursus, yra pasirengę eiti vadovaujamas pareigas KOP arba kituose nacionaliniuose ir NATO štabuose iki komponento lygmens, taip pat kandidatuoti į Baltijos gynybos koledžo organizuojamus jungtinius vadų ir generalinio štabo karininkų ar kitus jiems prilygstančius NATO koledžų kursus.
 
K. Dijoko nuotr.