Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Kariūnai mokėsi ne tik Lietuvos karo akademijoje

Kariūnai mokėsi ne tik Lietuvos karo akademijoje

2017 07 19

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos IV kurso (Durbės mūšio kuopos) kariūnams š. m. liepos 28 d. Simono Daukanto aikštėje Vilniuje bus iškilmingai suteiktas pirmasis karininko laipsnis. Dauguma jų – 46 absolventai, būsimi sausumos pajėgų karininkai – buvo rengiami Karo akademijoje pagal karinio rengimo programą ir įgijo pėstininkų būrio vado kvalifikaciją. 7 kariūnai, būsimi karinių jūrų pajėgų arba karinių oro pajėgų karininkai, savo žinias tobulino ir kitose auštosiose mokyklose.
 
Karinių jūrų pajėgų karininkų studijos
 
Šiais metais Lietuvos kariuomenės Karinėse jūrų pajėgose (KJP) karininko tarnybą pradės 3 Karo akademijos auklėtiniai, studijavę Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje (LAJM). Š. m. birželio 21 d. jiems jau buvo įteikti profesinių bakalauro studijų diplomai, Lietuvos karo akademijos ženklai ir pažymėjimai, liudijantys, kad Karinių jūrų pajėgų Jaunesniųjų karininkų vadų mokymų programa sėkmingai baigta.
 
Tai jau antroji Karo akademijos absolventų laida, kuri po pirmo kurso rudens semestro mokslus tęsė LAJM. Kariūnas Tomas Ališauskas baigė jūrų inžinerijos studijų krypties Laivų energetinių įrenginių eksploatavimo koleginių studijų programą. Jam buvo suteiktas laivų jėgainių inžinerijos profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir inžinieriaus profesinė kvalifikacija. Kariūnai Lukas Andziulis ir Tomas Zareckas baigė jūrų technologijos studijų krypties Jūrų laivavedybos koleginių studijų programą, jiems suteiktas jūrų laivavedybos profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir laivavedžio profesinė kvalifikacija.
                  
Pagal Karo akademijos parengtą ir 2012–2013 mokslo metais pradėtą taikyti Karinių jūrų pajėgų karininko rengimo modelį, KJP studijas sudaro trys pagrindiniai etapai: įstojimas į Lietuvos karo akademiją, pusės metų studijos Akademijoje pagal Moderniųjų gynybos technologijų vadybos programą ir 3,5 m. trukmės studijos LAJM ir karinis rengimas KJP Mokymo centre (Klaipėdoje). Šiame studijų etape būsimieji uosto specialistai (mechanikai) dar turėjo atlikti 6 mėnesių, o laivavedžiai – 12 mėnesių trukmės profesinę jūrinio plaukimo praktiką.
 
Pagal 2012 m. LKA, LAJM ir KJP pasirašytą bendradarbiavimo sutartį, profesinį bakalaurą įgijusiam absolventui Lietuvos karo akademija sudaro sąlygas išlyginti profesinio ir universitetinio bakalauro studijų skirtumus ir įgyti universitetinio bakalauro diplomą, stoti į magistratūros studijas.
 
Būsimieji Karinių oro pajėgų karininkai
 
Du kariūnai absolventai, kad įgytų Lietuvos kariuomenės Karinėms oro pajėgoms reikalingas specialybes, studijavo Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) Antano Gustaičio aviacijos institute. Lietuvos karo akademijoje jie išėjo tik Bazinio oro pajėgų karininkų karinio rengimo programą. Kariūnas Aivaras Lingė, studijavęs pagal Elektronikos inžinerijos studijų programą, įgijo aviacinės elektronikos bakalauro, kariūnas Arentas Stonys, 5 metus studijavęs orlaivių pilotavimą, – inžinerijos mokslų magistro kvalifikaciją.
 
Būsimieji Karinių oro pajėgų karininkai pirmąjį semestrą mokėsi kartu su pagal Moderniųjų gynybos technologijų vadybos studijų programą studijuojančiais kariūnais Lietuvos karo akademijoje, tačiau tolesnes studijas tęsė VGTU Antano Gustaičio aviacijos institute. Akademija toliau organizavo tik šių kariūnų karinį rengimą. Liepos 28 d. Lietuvos karo akademijos ramovėje jiems bus įteiktos pažymos apie išeitą Bazinio oro pajėgų karininkų karinio rengimo programą.
 
Lietuvos karo akademija ir VGTU bendradarbiauja nuo 2007 m., kai buvo pasirašyta sutartis, pagal kurią šios aukštosios mokyklos įsipareigojo kartu rengti aviacijos specialistus (lakūnus, skrydžių vadovus ir aviacijos inžinierius), tarnausiančius Lietuvos kariuomenėje. 2011 m. VGTU ir Lietuvos karo akademija pasirašė Jungtinių studijų programų sutartį. Ja vadovaujantis buvo įgyvendinamos jungtinės studijų programos. Šias studijas baigę absolventai gavo jungtinį, abiejų mokymo įstaigų vadovų pasirašytą, aukštojo mokslo diplomą. 2016 m. Karo akademija ir VGTU pasirašė naują bendradarbiavimo sutartį, kuri leido atnaujinti karinių oro pajėgų karininkų rengimą Lietuvos kariuomenei ir bendradarbiauti vykdant mokslinius tyrimus, kuriant inovatyvias technologijas krašto apsaugos sistemai.
 
Studijos JAV
 
Dar du prisieksiantys būsimi Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų karininkai šiemet bakalauro studijas baigė už Atlanto – pagal dvišalių mainų programą ketverius metus mokėsi JAV karinių oro pajėgų akademijoje.
 
Kariūnas Laurynas Galdikas baigė Kompiuterinės inžinerijos, o kariūnas Matas Lėckas – Elektros inžinerijos bakalauro studijų programas.
 
Absolventai laukia pirmojo karininko laipsnio suteikimo ceremonijos
 
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija – vienintelė mokymo institucija šalyje, Lietuvos kariuomenei rengianti karininkus. Kariūnai, baigę Lietuvos karo akademiją, įgyja ne tik aukštąjį universitetinį išsilavinimą, bet ir būrio vado kvalifikaciją, jiems suteikiamas pirmasis karininko (leitenanto) laipsnis.
 
IV kurso kariūnams, šiais metais baigusiems universitetines bakalauro studijas ir sėkmingai išlaikiusiems kvalifikacinį egzaminą, liepos 28 d. (penktadienį) 11.00 val. Simono Daukanto aikštėje, Vilniuje, bus suteiktas pirmasis karininko – leitenanto – laipsnis. Tą pačią dieną Lietuvos karo akademijoje vyks ir iškilminga bakalauro diplomų įteikimo ceremonija.
 
LKA nuotr.