Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Kaip Karo akademijos kariūnai tampa būrių vadais?

Kaip Karo akademijos kariūnai tampa būrių vadais?

2017 07 13

Kariūnai, studijuodami Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje, visus ketverius metus ruošiasi dienai, kada Lietuvos Respublikos Prezidentas jiems suteiks pirmąjį karininko – leitenanto – laipsnį. Tai svarbi diena, tačiau jos kaina, pasak Akademijos instruktorių, taip pat yra didelė, nes jai ruoštis ir mokytis reikia nuo pirmųjų studijų dienų.
 
Jaunuolių karinis rengimas Akademijoje derinamas su universitetinėmis studijomis ir suskirstytas į modulius vyksta nuosekliai – nuo individualaus rengimo tik įstojus į Karo akademiją iki būrio lygmens pratybų IV kurse. Kaip tik dabar Akademijos Durbės mūšio kuopos kariūnai jose ir laiko pėstininkų būrio vado kvalifikacinį egzaminą, kai Akademijos instruktoriai patikrina, kaip kariūnai per ketverius mokslo metus suvokė taktiką bei kitus karinius mokomuosius dalykus ir kaip sugebėjo įgytas žinias praktiškai pritaikyti vadovaudami padaliniams.
 
Karinis rengimas prasidėjo nuo pirmos dienos Akademijoje
 
Priimti į Karo akademiją jaunuoliai jau vasarą pradėjo studijas ir išvyko į Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomąjį pulką Rukloje, kur per 7 savaites išėjo bazinį kariūno kursą ir įgijo pagrindinį karinį pasirengimą. Čia jie susipažino su ginklais, įgijo teorinių žinių ir praktinių įgūdžių, kuriuos vėliau tobulino tęsdami studijas Akademijoje.
 
Rudenį I semestre kariūnai mokėsi individualių įgūdžių veikiant skyriaus sudėtyje (orientavimosi vietovėje, radijo ryšio užmezgimo ir palaikymo, radijo ryšio informacijos perdavimo procedūrų ir kt.), kuriuos įtvirtino per lauko taktines pratybas. Pavasario semestro metu kariūnai buvo rengiami būti skyriaus vadais. Semestro pabaigoje Divizijos generolo Stasio Raštikio Lietuvos kariuomenės mokykloje vyko 4 savaičių Skyriaus vado kursas, po kurio kariūnai jau galėjo vadovauti skyriui.
 
II kurso kariūnams rudenį vestas žvalgybos modulis – Akademijos auklėtiniai įgijo teorinių ir praktinių žinių apie strateginę ir taktinę žvalgybas, praktiškai išmoko planuoti ir vykdyti patruliavimo užduotis. Pavasarį, vykdydami skyriaus vado funkcijas, jie jau atliko skyriaus vado praktiką pasirinktuose Lietuvos kariuomenės daliniuose. Taktinio rengimo metu mokėsi vykdyti gynybos ir puolimo operacijas, taip pat įgijo šaudymo vadovo I–III etapo kvalifikaciją.
 
Rudenį III kurse buvo vykdomas Taiko rėmimo operacijų (TRO) modulis, kurio metu kariūnai įgijo žinių apie tarptautines operacijas. Modulio pabaigoje jie dalyvavo pagal TRO scenarijų parengtose dviejų savaičių trukmės lauko taktinėse pratybose. III kurso pavasario semestre kariūnai pagal bazinę parašiutininko rengimo programą atliko 3 šuolius su parašiutu.
 
Ugdė karininkus lyderius
 
Bazinis parašiutinio rengimo kursas Lietuvos karo akademijos kariūnams buvo organizuojamas pagal Lyderio ugdymo programą. Praktinis lyderystės ugdymas apėmė psichofizinį rengimą, kai kariūnai mokėsi įveikti aukščio, gylio, skausmo, greičio baimes. Taip pat buvo ugdomi jojimo pagrindai, kariūnai turėjo atlaikyti akistatą su tarnybiniu šunimi ir atlikti kitas ekstremalias užduotis.
 
Šios pratybos buvo svarbios kariūnams kaip būsimiems būrio vadams lyderiams. Jos reikalavo fizinių ir psichologinių pastangų ir kitų įgūdžių, gerino kariūnų reakciją ir laikyseną. Kariūnai savo ištvermę ugdė lauko pratybose, mokėsi susikaupti ir valdyti situaciją vadovaudami būriui.
 
Pabaigoje – Būrio vado kovos kursas
 
IV kurso rudens semestre kariūnai Lietuvos kariuomenės daliniuose turėjo atlikti praktiką vykdydami būrio vado funkcijas. Pavasario semestro metu IV kurso kariūnai dalyvavo vykdydami puolimo, gynybos, kovos ypatingomis sąlygomis modulius, o viską vainikavo Būrio vado kovos kursas (BVKK).
 
Būrio vado kovos kursas – tai intensyvios, nepertraukiamos vertinamosios lauko taktikos pratybos, vykstančios Generolo Silvestro Žukausko poligone Pabradėje, kuriose dabar ir dalyvauja IV kurso kariūnai.
 
BVKK metu Akademijos instruktoriai vertina kiekvieno kariūno individualų gebėjimą vadovauti padaliniui streso ir nuovargio sąlygomis, artimomis tikram mūšiui. Taip pat vertina ir kitus individualius (komandinius) kariūnų veiksmus.
 
Kariūnai per lauko taktines vertinamąsias pratybas vykdo žvalgybos, patruliavimo, puolimo ir gynybos, taikos rėmimo operacijų ir mūšio mieste užduotis. Jie vertinami būryje pagal skirtas pareigas: būrio vado, jo pavaduotojo ir skyriaus vado. Būsimieji karininkai kvalifikacinio egzamino metu turi pasitelkti visus planavimo, vadovavimo, ginklo valdymo gebėjimus ir individualius kario įgūdžius.
 
Jau rytoj, liepos 14 d., ketvirtakursiai iš baigiamųjų pratybų sugrįš į Karo akademiją, įveikę 30 kilometrų žygį pėsčiomis. Taip baigsis kariūnų karinis rengimas, organizuojamas Lietuvos karo akademijoje.
 
Visiems IV kurso kariūnams, sėkmingai išlaikiusiems kvalifikacinį egzaminą, š. m. liepos 28 d. (penktadienį) 11.00 val. Simono Daukanto aikštėje Vilniuje bus suteiktas pirmasis karininko – leitenanto – laipsnis ir būrio vado kvalifikacija.
 
LKA archyvo nuotr.