Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Karo akademijoje karinis rengimas derinamas su universitetinėmis studijomis

Karo akademijoje karinis rengimas derinamas su universitetinėmis studijomis

2017 07 11

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Durbės mūšio kuopos (IV kurso) kariūnai jau savaitę dalyvauja pratybose ir laiko pėstininkų būrio vado kvalifikacinį egzaminą. Šių metų sausio mėnesį visi jie baigė universitetines studijas pagal pasirinktas programas apsigynę bakalauro mokslo darbus.
 
 
Reikalingos politikos mokslų ir karybos žinios
 
Daugiausia absolventų, t. y. 20 kariūnų, mokėsi pagal Tarptautinių santykių programą, kurios tikslas – Lietuvos kariuomenei rengti karininkus lyderius, išmanančius tarptautinę saugumo ir gynybos politiką, analizuojančius kritines situacijas ir konfliktų priežastis tarptautiniu, regioniniu ir nacionaliniu mastu. Būsimi karininkai politikos mokslų, tarptautinių santykių ir karo teorijas mokėsi taikyti praktiškai, priimdami sprendimus esant nenuspėjamai situacijai ir spręsdami visuomenės ir kariuomenės bendradarbiavimo problemas. Šios žinios būtinos tarnaujant tiek Lietuvos, tiek tarptautiniuose kariniuose vienetuose.
 
Sėkmingai studijas baigę absolventai įgis politikos mokslų bakalauro kvalifikacinį laipsnį, kuris padės siekti tolesnės karininko karjeros arba pradėti civilinę karjerą. Politikos mokslų krypties studijos ir įgytas diplomas suteikia įvairių galimybių – dirbti vidaus ir užsienio politikos ekspertais, patarėjais, konsultantais, analitikais, dėstytojais, užimti pareigas valstybės institucijose ir tarptautinėse organizacijose, viešojo ir privačiojo verslo įmonėse, nevyriausybinėse organizacijose, siekti mokslinės karjeros arba dalyvauti politikoje ir tapti profesionaliais politikas.
 
Parengti specialistai nacionalinio saugumo sistemai
 
16 Lietuvos karo akademijos ketvirtakursių studijavo pagal Gynybos ir saugumo institucijų valdymo programą. Absolventai įgijo žinių ir įgūdžių, reikalingų gynybos ir saugumo institucijų veiklai analizuoti, vertinti ir gerinti. Studijuodami pagal šią studijų programą kariūnai dalyvavo Lietuvos studentų projektų valdymo čempionate ir kitose papildomose veiklose, leidusiose įgyti vadybos ir administravimo įgūdžių.
 
Šią programą baigusiems absolventams bus suteiktas viešojo administravimo bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
 
Mokėsi valdyti kariuomenės technologijas
 
11 kariūnų buvo pasirinkę Moderniųjų gynybos technologijų vadybos programą, kurios paskirtis – suteikti išsamių žinių ir įgūdžių, reikalingų valdant tris kertines sausumos kariuomenės technologijų sritis – karinį transportą, ginkluotę ir informacines technologijas.
 
Absolventai studijavo įvairių šalių ginkluotę, jos vystymąsi ir ateities tendencijas, mokėsi naudotis naujausiomis informacinėmis technologijomis, organizuoti kompiuterinius tinklus, analizuoti organizacijų ir verslo įmonių veiklos problemas, taikyti moksliškai pagrįstus įmonių veiklos ir rinkos tyrimų metodus, planuoti karinės organizacijos padalinio veiklą ir tinkamai panaudoti tiek materialius, tiek žmogiškuosius išteklius.
 
Sėkmingai baigusiems šią studijų programą bus suteiktas vadybos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
 
Kariūnai, pasirinkę studijuoti Moderniųjų gynybos technologijų vadybos programą ir pareiškę norą tapti Karinių oro pajėgų arba Karinių jūrų pajėgų karininkais, po I kurso tęsė studijas Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) Antano Gustaičio aviacijos institute arba Lietuvos jūreivystės mokykloje (LAJM). Baigusiems studijas LAJM jau buvo įteikti profesinių bakalauro studijų diplomai, VGTU studijas baigusiųjų taip pat laukia bakalauro diplomų įteikimas.
 
Visos universitetinių studijų programos, Karo akademijoje derinamos su karinio rengimo ir lyderio ugdymo programomis, kariūnams sudaro galimybę tapti plačių pažiūrų ir iššūkių nebijančiais karininkais, suburiančiais savo komandą ir su ja stiprinančiais valstybės gynybą ir saugumą.
 
Įgytos žinios užsienio mokyklose ir Lietuvos kariuomenės daliniuose
 
Lietuvos karo akademijos kariūnai savo žinias tobulino ir užsienio universitetuose ar karinėse akademijose. Pagal tarptautinę studijų mainų programą Erasmus+ šešiolika šiais metais Akademiją baigiančių kariūnų studijavo Lenkijos, Bulgarijos, Prancūzijos, Čekijos ir Austrijos aukštosiose karo mokyklose, o pagal dvišalius mainus 2 kariūnai mokėsi Virdžinijos karo institute (JAV).
 
Studijų metu kariūnai taip pat atliko praktiką ir stažuotes įvairiuose Lietuvos kariuomenės daliniuose, šalies ir užsienio gynybos bei saugumo institucijose: Lietuvos kariuomenės štabuose, LR krašto apsaugos ministerijoje, Vidaus reikalų ministerijoje, Karo policijoje, Užsienio reikalų ministerijoje, NATO Energetinio saugumo kompetencijos centre ir kitose institucijose.
 
Mokomoji praktika yra akademinių studijų dalis, kurios tikslas – praktinėje profesinėje veikloje patikrinti, pagilinti ir patobulinti kariūnų teorines žinias, įgytas mokantis specialiųjų dalykų, taip pat įgyti praktinių įgūdžių ir susipažinti su praktikos institucijos struktūra ir funkcijomis, o pagal parinktą bakalauro baigiamojo darbo temą surinkti reikalingus jam rengti duomenis .
 
Patys kariūnai vertindami praktikos naudą nurodė, kad jos metu jie savarankiškai tobulėjo, įgijo naujų įgūdžių ir geriau susipažino su studijuojamos pagal bakalauro programą specialybės perspektyvomis.
 
Laukia pirmojo karininko laipsnio suteikimo ceremonija
 
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija yra vienintelė mokymo institucija šalyje, Lietuvos kariuomenei rengianti karininkus. Kariūnai, baigę Akademiją, įgyja ne tik aukštąjį universitetinį išsilavinimą, bet gauna ir būrio vado kvalifikaciją bei pirmąjį karininko (leitenanto) laipsnį.
 
IV kurso kariūnams, šiais metais baigusiems universitetines bakalauro studijas ir sėkmingai išlaikiusiems kvalifikacinį egzaminą, liepos 28 d. (penktadienį) 11.00 val. Simono Daukanto aikštėje, Vilniuje, bus suteiktas pirmasis karininko – leitenanto – laipsnis. Tą pačią dieną Lietuvos karo akademijoje vyks ir iškilminga bakalauro diplomų įteikimo ceremonija.
 
LKA archyvo nuotr.