Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Lietuvos karo akademijoje sėkmingai apginta pirmoji mokslų daktaro disertacija

Lietuvos karo akademijoje sėkmingai apginta pirmoji mokslų daktaro disertacija

2017 12 20

Gruodžio 20 d. kpt. Erikas Kaukas sėkmingai apgynė socialinių mokslų srities politikos mokslų krypties mokslų daktaro disertaciją „Rusijos karinės transformacijos poveikis Baltijos šalių saugumo ir gynybos politikai“. Tai pirmoji disertacija, apginta Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje. Lietuvos karo akademijos bendruomenė šia proga nuoširdžiai sveikina kpt. E. Kauką.
 
Mokslų daktaro disertacijos gynimo komisiją sudarė prof. dr. Tomas Janeliūnas (Vilniaus universitetas, TSPMI), prof. dr. Vaidutis Laurėnas (Klaipėdos universitetas), prof. dr. Šarūnas Liekis (Vytauto Didžiojo universitetas, PMDF), prof. dr. Gediminas Vitkus (Lietuvos karo akademija), doc. dr. Asta Maskaliūnaitė (Baltijos gynybos koledžas (Estija).
 
Komisijos nariai pabrėžė kpt. E. Kauko disertacijos temos aktualumą, nes „pastaraisiais metais Rusijos karinė grėsmė yra viena svarbiausių nacionalinio saugumo temų visose trijose Baltijos šalyse“, todėl buvo svarbu įvertinti, kaip Rusijos karinės reformos ir kiti pokyčiai paveikė Baltijos valstybių saugumo ir gynybos politiką. Mokslo darbe itin išsamiai išanalizuota Rusijos karinė transformacija. Pabrėžta originali autoriaus prieiga akcentuojant Rusijos karinės transformacijos vizualizacijos poveikį Baltijos valstybių saugumo ir gynybos politikai.
 
Kpt. E. Kaukas padėkojo dabartiniam disertacijos vadovui prof. dr. Virgilijui Pugačiauskui už vadovavimą, patarimus ir palaikymą, taip pat pirmajai disertacijos vadovei prof. dr. Gražinai Miniotaitei, prorektorei mokslui ir studijoms prof. dr. Jūratei Novagrockienei, visai Lietuvos karo akademijos bendruomenei už paramą.
 
Lietuvos karo akademija su Vytauto Didžiojo, Kauno technologijos ir Klaipėdos universitetais nuo 2011–2012 m. m. organizuoja politikos mokslų krypties doktorantūros studijas. Į jas Akademijoje nuo 2012 m. priimami profesinės karo tarnybos kariai, krašto apsaugos sistemos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.
 
Šiuo metu politikos mokslų doktorantūroje studijuoja 8 doktorantai.
 
Akademijoje doktorantams sudarytos palankios sąlygos ne tik studijuoti, gilinti konkrečios mokslų krypties teorines ir metodologines žinias įvairiuose seminaruose, stažuotėse, atlikti savarankiškus mokslinius tyrimus, bet ir dalyvauti moksliniuose projektuose, vesti seminarus, skaityti paskaitas kariūnams ir studentams.
 
Priklausomai nuo pasirinktos doktorantūros studijų formos, studijos trunka ketverius (nuolatinės) arba šešerius (ištęstinės) metus. Taip pat yra galimybė mokslo daktaro laipsnį įgyti eksternu – savarankiškai parengus daktaro disertaciją arba pateikus publikuotą mokslinę monografiją ir išlaikius doktorantūros egzaminus.
 
K. Dijoko nuotr.