Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Lietuvos karo akademija minėjo Laisvės gynėjų dieną

Lietuvos karo akademija minėjo Laisvės gynėjų dieną

2018 01 14

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija pagerbė Lietuvos laisvės gynėjus, kurie stojo kovon prieš sovietinės kariuomenės agresiją ir žuvo 1991 m. sausio 13 d. prie Lietuvos radijo ir televizijos pastato.
 
Akademijos kariūnai, kariai ir darbuotojai dalyvavo nacionalinėje iniciatyvoje „Neužmirštuolė“ ir kaip atminties bei pagarbos ženklą prie krūtinės prisisegę nešiojo neužmirštuolės žiedą. Ypač aktyvūs šioje akcijoje buvo kariūnai: „Parodykime, kad vertiname Laisvės kovotojų auką, esame dėkingi ir laimingi, kad šiandien galime džiaugtis, gyvendami nepriklausomoje Lietuvoje“.
 
Ankstyvą sausio 12-osios rytą Akademijos bendruomenė dalyvavo jau tradicija tapusioje pilietinėje akcijoje ,,Atmintis gyva, nes liudija“, kurios metuLietuvos karo akademijoje buvo užgesinta šviesa ir languose uždegtos atminimo žvakutės, simbolizuojančios gyvybę, šviesą, atmintį, vienybę ir patriotiškumą. Akcijos tikslas – priminti, kaip Lietuvos piliečiai, būdami vieningi ir patriotiški, atsilaikė prieš sovietų kariuomenės grėsmę ir apginė valstybės nepriklausomybę.
 
Šiandien taip pat pilietiškumas ir visuotinis pasiryžimas ginti savo šalį yra kertinis potencialų agresorių atgrasantis veiksnys. Artėjantis Laisvės gynėjų dienos minėjimas buvo puiki proga parodyti ne tik sau, bet ir visam pasauliui (taip pat ir potencialiems agresoriams), kad ir šiandien lietuviai yra vieningi ir pasiruošę apginti iškovotą laisvę.
 
Sausio 12 d. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos mokslininkų iniciatyva Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje vyko apskritojo stalo diskusija, kurioje susirinkusieji apžvelgė kylančias grėsmes valstybės saugumui ir Rusijos įtaką, diskutavo, kaip jos suprantamos šiuolaikinėje visuomenėje.
 
Kas yra grėsmė valstybės saugumui? Kaip ji suprantama akademinėje erdvėje ir viešajame diskurse? Kaip šiandien suvokiame Rusiją? Kurias grėsmes svarbiausiomis laiko šalies elitas ir eiliniai jos piliečiai? Ką žinome apie hibridines grėsmes, kylančias Lietuvos saugumui šiandien? Į šiuos ir kitus klausimus atsakinėjo Lietuvos karo akademijos prorektorė mokslui ir studijoms prof. Jūratė Novagrockienė, LKA ir Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto profesorius Gediminas Vitkus, LKA Politikos mokslų katedros vedėjas dr. Giedrius Česnakas.
 
Kariūnai su draugais sausio 13-osios naktį, kada lygiai prieš 27 metus nuo okupantų agresijos krito Lietuvos laisvės gynėjai, susirinko pagerbti aukas prie Vilniaus televizijos bokšto. Jų žūties vietose jie uždegė žvakutes, malda pagerbė ir prisiminė kiekvieno žuvusiojo už Lietuvą gyvenimo kelią. Vėliau susirinkusieji uždegtą žvakę prie Vilniaus televizijos bokšto nuvežė ir į Lietuvos laisvės gynėjų amžino poilsio vietą Antakalnio kapinėse.
 
Akademijos choras „Kariūnas“ sausio 12 d. koncertavo LR Seimo centriniuose rūmuose, šeštadienį dalyvavo Lietuvos nacionaliniame radijuje ir televizijoje vykusiame paramos Ukrainai koncerte „Kartu iki pergalės“.
 
Sekmadienį Akademijos kariūnai ir kariai dalyvavo jau dvidešimt septintą kartą vykusiame tradiciniame tarptautiniame pagarbos bėgime „Gyvybės ir mirties keliu“skirtame žuvusiems Lietuvos laisvės gynėjams atminti. Dalyvius arbata vaišino Lietuvos karo akademija.