Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Knygų mugės lankytojai susipažįsta su naujausiais Lietuvos karo akademijos leidiniais

Knygų mugės lankytojai susipažįsta su naujausiais Lietuvos karo akademijos leidiniais

2018 02 22

Vasario 22 d. prasidėjo 19-oji tarptautinė Vilniaus knygų mugė, kurioje dalyvauja Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija ir pristato naujausius leidinius. Lankytojai gali įsigyti Akademijos išleistų knygų ir pabendrauti su jų autoriais.
 
 
Vilniaus knygų mugėje šiais metais pristatomi nauji LKA leidiniai:
  • Vinco Grigaliūno-Glovackio „Generolo atsiminimai“ (1–3 dalys);
  • Gintauto Surgailio monografija „Penktasis pėstininkų Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Kęstučio pulkas“;
  • Periodiniai leidiniai „Karo archyvas“ t. 32, „Lietuvos metinė strateginė apžvalga“, „Journal of Security and Sustainability Issues“.
 
Vasario 23 d. (11.00 val. Konferencijų salėje 3.1) mugės lankytojams bus pristatyti tęstiniai Lietuvos karo akademijos leidiniai.
 
Moksliniame žurnale „Karo archyvas“ spausdinami moksliniai straipsniai Lietuvos karybos istorijos klausimais, kurie prisideda prie Lietuvos kariuomenės istorijos tyrimų sklaidos. „Lietuvos metinėje strateginėje apžvalgoje“, siekiant plačiau atskleisti Lietuvos nacionalinio saugumo problematiką ir išsamiai pristatyti ją platesnei auditorijai šalyje ir užsienyje, apžvelgiami ir analizuojami pokyčiai, vykstantys tarptautiniu, regioniniu ir nacionaliniu lygmenimis.
 
Tarptautiniame mokslo žurnale „Journal of Security and Sustainability Issues“, kurio redakcinę kolegiją sudaro mokslininkai iš Jungtinės Karalystės, JAV, Vokietijos, Austrijos, Suomijos, Lenkijos, Ispanijos, Izraelio, Indijos, Australijos, Japonijos ir kitų šalių, publikuojamuose straipsniuose nagrinėjamos saugumo ir tvariosios plėtros problemos, iškeliamos energetinio ir kibernetinio saugumo grėsmės, ekonominio saugumo aspektai.
 
Vasario 24 d. (13.00 val. Konferencijų salėje 3.2) bus pristatyta Akademijos ir Lituanistikos tyrimo ir studijų centro išleista knyga „Generolo atsiminimai“ (1–3 dalys). Tai Lietuvos kariuomenės kūrėjo savanorio generolo Vinco Grigaliūno-Glovackio pasakojimas, kurį skaitant, pasak leidinio redaktorių mjr. Gintauto Jakščio ir dr. Gintauto Surgailio, yra „galimybė ne tik pažvelgti į ištisą epochą ar laikotarpį amžininko akimis, bet ir galimybė „išgirsti“ vieno žymiausių Lietuvos kariuomenės karininkų gyvenimo istoriją iš „pirmųjų lūpų“.
 
Monografijoje „Penktasis pėstininkų Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Kęstučio pulkas“ autorius dr. G. Surgailis kelia tikslą – kiek leidžia sukaupta istorinė medžiaga, nušviesti Penktojo pėstininkų Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Kęstučio pulko istoriją nuo jo įkūrimo iki likvidavimo, parodyti jo vietą Lietuvos tarpukario kariuomenėje, papasakoti apie pirmąsias kovas ir nueitą kelią kovojant su raudonarmiečiais, bermontininkais ir lenkų kariuomene.
 
Lietuvos karo akademija, kaip aukštoji universitetinė mokykla, vykdydama šviečiamąją veiklą, kasmet išleidžia mokomąją literatūrą, periodinius, mokslinius ir mokslo populiarinimo leidinius tiek karinėmis, tiek kitomis temomis. Akademijos mokslo darbuotojų, dėstytojų ir instruktorių rengiamais vadovėliais ir mokymo priemonėmis naudojasi ne tik kariūnai ir Akademijos kursų klausytojai, bet ir kitų aukštųjų mokyklų auklėtiniai. Naujausius leidinius Karo akademija pristato tarptautinėje Vilniaus knygų mugėje.
 
Lietuvos karo akademijos visų išleistų knygų elektronines versijas skaitytojai gali rasti ir išsamiau susipažinti Akademijos interneto svetainės rubrikoje „Leidiniai“ >>>.
 
Vilniaus knygų mugė yra didžiausia ir pagrindinė knygų mugė Baltijos šalyse, rengiama nuo 2000 m., lankytojams pasiūlanti plačią programą. Per keturias dienas knygų mugėje pristatoma apie 400 įvairaus žanro renginių. Čia susitinka skaitytojai ir rašytojai, vyksta diskusijos, parodos ir pan.
 
Tai vienas reikšmingiausių kultūros įvykių Lietuvoje, kuriame kasmet dalyvauja ir Lietuvos karo akademija, pristatydama naujus savo leidinius, skirtus tiek Akademijos bendruomenei, tiek plačiajai visuomenei.
 
LKA nuotr.