Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Atvirų durų dieną lankytojams pristatyta Karo akademija ir kariūnų studijos

Atvirų durų dieną lankytojams pristatyta Karo akademija ir kariūnų studijos

2018 04 20

Balandžio 20 d. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje buvo surengta atvirų durų diena. Lankytojai galėjo iš arti pamatyti, kur Lietuvos kariuomenei rengiami karininkai vadai.
 
Svečiams buvo pristatytos universitetinių studijų ir karinio rengimo programos, priėmimo į šią aukštąją mokyklą sąlygos. Visi norintys galėjo dalyvauti ekskursijose po Akademiją, sužinoti, kaip gyvena ir mokosi kariūnai. Buvo galima pašaudyti lazerinėje šaudykloje, užsukti į Kariūnų batalioną, apsilankyti sporto komplekse, ramovėje, muziejuje ir kt., apžiūrėti karinės technikos ir ginkluotės parodą. Specialiai svečiams kariūnai pademonstravo kovinių veiksmų operaciją, koncertavo choras „Kariūnas“ ir kariūnų grupė „Vytis“. Savo karinę techniką pristatė NATO šalių sąjungininkių Prancūzijos ir Vokietijos kariai.
 
Akademijos viršininkas brg. gen. Algis Vaičeliūnas, sveikindamas atvykusiuosius, pažymėjo, kad jie lankosi Lietuvos aukštojoje mokykloje, kuri, nors ir yra atvira visuomenei, vis tiek daug kam atrodo paslaptinga ir išskirtinė. „Karo akademija yra universitetas, kuriame galite pasiekti daugiau, negu galvojate, – kreipėsi į juos brg. gen. A. Vaičeliūnas. – Kaip Lietuvos karo akademijos vadovas noriu drąsiai jus visus paraginti – pasitikėkite mumis ir tiesiog ženkime kartu. Mes padėsime jums pasiekti gyvenime daugiau, padėsime jums tapti lyderiais, savo srities profesionalais ir, žinoma, tapti ištikimais savo valstybės gynėjais.“
 
Renginyje dalyvavę vyresniųjų klasių moksleiviai sakė, kad jie visų pirma norėjo išsiaiškinti, kaip vyksta atranka į studijas Karo akademijoje, kokias studijų programas galima pasirinkti, kokios yra priėmimo sąlygos ir kiti reikalavimai. Taip pat buvo įdomu iš pačių kariūnų išgirsti, kaip jie čia gyvena ir studijuoja, sužinoti, kokios yra baigusiųjų studijas Lietuvos karo akademijoje karjeros perspektyvos.
 
Vilnietis Karolis patvirtino, kad Akademijoje lankosi galvodamas apie studijas šioje aukštojoje mokykloje. „Esu vienuoliktokas, todėl reikia apsispręsti, ką norėsiu veikti baigęs mokyklą. Esu šaulys, todėl mane domina studijos Lietuvos karo akademijoje, kuri išsiskiria drausme ir griežtu dienos režimu, – pasakojo vaikinas. – Matau, kad kariūnų gyvenimas ir veikla atitinka mano pomėgius. Tai padės greičiau apsispręsti ir rinkti studijas Karo akademijoje.“
 
Iš Šiaulių su draugais atvykusi Daiva prisipažino, kad Akademijoje lankosi jų iniciatyva. „Dėmesį patraukusį Akademijos stendą pamačiau mokymosi, žinių ir karjeros planavimo parodoje „Studijos 2018“, kurioje su bičiuliais ir bendraklasiais domėjausi Lietuvos aukštųjų mokyklų programomis, – prisiminė mergina. – O šiandien atsirado proga atvažiuoti į sostinę ir savo akimis iš arti pamatyti kariūnų gyvenimą. Todėl dabar esu čia, Lietuvos karo akademijoje.“
 
Studijos Lietuvos karo akademijoje
 
Lietuvos karo akademija yra vienintelė Lietuvoje universitetinė aukštoji mokykla, rengianti ir ugdanti visapusiškai išsilavinusius, kritiškai mąstančius ir savarankiškus karininkus. Kokybišką būsimų karininkų rengimą ir ugdymą užtikrina efektyviai suderintos universitetinės ir karinės studijos, pagrįstos šiuolaikiniais mokymo metodais ir moksliniais tyrimais, aukšta universitetinių ir karinių studijų dėstytojų ir kitų darbuotojų kompetencija.
 
Kariūnai, baigę Karo akademiją, įgyja aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir pirmąjį karininko (leitenanto) laipsnį. Visas studijų programas akademijoje finansuoja valstybė.
 
2018–2019 mokslo metais Karo akademijoje bus galima rinktis vieną iš trijų pirmosios pakopos studijų programų – Gynybos technologijų vadybos, Tarptautinių santykių ar Nacionalinio saugumo ir gynybos – ir įgyti atitinkamai vadybos, politikos mokslų arba visuomenės saugumo krypties profesinių žinių ir praktinių įgūdžių. 3,5 metų trunkančios studijos orientuotos į bendrąjį universitetinį išsilavinimą, kokybišką teorinį pasirengimą ir aukščiausio lygio profesinius gebėjimus. Jas baigusiems suteikiamas bakalauro kvalifikacinis laipsnis (plačiau >>>).
 
Akademijos universitetinių bakalauro studijų programos pritaikytos ne tik būsimam karininkui, bet ir į atsargą išėjusiam kariui arba dėl kitų priežasčių pagal civilinę specialybę valstybės ar privačiame sektoriuje dirbančiam asmeniui. Ekspertai pažymi, kad jos yra patrauklios Lietuvos jaunimui, nes atspindi šalies aktualijas, yra lygiavertės arba netgi kai kuriais aspektais lenkia kitų universitetų programas. Kariūnams dėsto aukštos kvalifikacijos, mokslo laipsnius turintys Lietuvos ir užsienio dėstytojai.
 
Siekdama plėsti studijų tarptautiškumą, Akademija nuolat dalyvauja tarptautiniuose studentų mainuose, kariūnams suteikiama galimybė kaupti žinias ir patirtį studijuojant kitų šalių aukštosiose mokyklose. Lietuvos karo akademija aktyviai dalyvauja Erasmus+ programoje.
 
Studijuojantiems Lietuvos karo akademijoje kariūnams sudarytos sąlygos dalyvauti kultūriniame, sportiniame ir visuomeniniame gyvenime. Akademijos auklėtiniai dainuoja LKA chore „Kariūnas“, šoka jos sportinių šokių kolektyve, yra sukūrę roko grupę. Norintys gerinti savo fizinį pasirengimą lanko įvairių sporto šakų treniruotes, siekiantys lavinti karinius įgūdžius gali dalyvauti LKA žvalgų užsiėmimuose ir pan.
 
Visi absolventai, įgyvendinę jiems keliamus reikalavimus, pakviečiami į profesinę karo tarnybą.
 
LKA nuotr.