Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Mokėti anglų kalbą šiuolaikiniam kariui – būtina

Mokėti anglų kalbą šiuolaikiniam kariui – būtina

2018 06 27

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, siekdama parengti visapusiškai išsilavinusius ir savarankiškus karininkus, nuo pat pirmosios studijų pakopos ypatingą dėmesį skiria užsienio kalbos mokymui. „Anglų kalba yra pagrindinė NATO karių profesinė kalba, todėl nuosekliai ugdome kariūnų šios užsienio kalbos, kaip informacijos gavimo ir perdavimo priemonės tiek profesinėje, tiek mokslinėje veikloje, įgūdžius, padedame būsimiems karininkams pasirengti ateityje eiti pareigas Lietuvos ir NATO karinėse struktūrose“, – sako Lietuvos karo akademijos viršininkas brg. gen. Algis Vaičeliūnas, pabrėždamas, kad ją mokėti šiuolaikiniam kariui jau yra privaloma.
 
Studentų mobilumas, augantis studijų užsienyje patrauklumas, pasak Akademijos viršininko, rodo, kad dabar jie vis dažniau siekia tarptautinių kompetencijų, o darbdaviai pageidauja absolventų, įgijusių įvairesnės ir tarptautinės patirties.
 
„Lietuvos karo akademija, reaguodama į šiuos visuomenės pokyčius ir nuolat augantį užsienio kalbų mokymosi poreikį, organizuodama formalųjį būsimų karininkų ugdymą, ypatingą dėmesį skiria anglų kalbai“, – sako Akademijos viršininkas ir paaiškina kodėl. – Šiuolaikinis karininkas dėl nenuspėjamos geopolitinės situacijos ir kylančių grėsmių pasaulinėje erdvėje dažnai turi būti vadas ir lyderis, gebėti efektyviai dirbti NATO štabuose ir sėkmingai bendradarbiauti su partneriais tarptautinėse pratybose ir misijose. Todėl anglų kalba jam, priimant visai komandai svarbius sprendimus, tiesiog būtina.“
 
Jau šiemet į Lietuvos karo akademiją įstojusių kariūnų laukia esminiai pokyčiai – plečiant studijų tarptautiškumą beveik trečdalis kiekvienos bakalauro studijų programos mokomųjų dalykų bus dėstomi anglų kalba, o nuo III kurso studijuojantieji pagal Tarptautinių santykių ir Nacionalinio saugumo ir gynybos programas mokysis tik šia kalba.
 
Kariūnams jau dėsto aukštos kvalifikacijos mokslo laipsnius turintys užsienio dėstytojai ir lektoriai, pasaulyje pripažinti savo srities ekspertai ir profesionalai, taip pat ES ir NATO ekspertai, ambasadoriai, diplomatai. Anglų kalba paskaitas skaitys ir Lietuvos karo akademijos dėstytojai.
 
Taip pat nuspręsta siekti dar aukštesnės anglų kalbos dėstymo Akademijos auklėtiniams kokybės. Brg. gen. A. Vaičeliūno iniciatyva IV kurso kariūnams šios kalbos mokymuisi skirta dvigubai daugiau valandų.
 
Lietuvos karo akademijoje kuriama tarptautinė aplinka, nes laukiama svečių – tiek dėstytojų, tiek studentų – iš užsienio valstybių. Kiekviename kariūnų būryje nuolat studijuos pagal Erasmus+ mainų programą į Lietuvos karo akademiją atvykę studentai, JAV kadetai, kurie kartu su užsienio dėstytojais sudarys galimybę visiems akademijos auklėtiniams dalyvauti tarpkultūrinio ir tarptautinio ugdymo programose.
 
Pagal Erasmus+ mobilumo programą Lietuvos karo akademijos kariūnai taip pat nuolat studijuos užsienio aukštosiose mokyklose, su kuriomis Akademija yra sudariusi dvišales sutartis ir jau įgyvendina pasikeitimo studentais planus.
 
Lietuvos karo akademija aktyviai bendradarbiauja su Gruzijos Davido Agmashenebelio nacionaline gynybos akademija, remdamasi 2014 m. pasirašytu bendradarbiavimo susitarimu, pagal kurį Lietuvos ir Gruzijos (Sakartvelo) aukštosios karo mokyklos numatė kartu rengti akademinių ir karybos studijų programas, studijų kokybės vertinimo procedūras, stiprinti ryšius anglų ir kitų užsienio kalbų dėstymo srityje. Š. m. birželio mėn. kaip tik baigėsi šį pavasarį akademijų vykdytas projektas „Statome tiltus“, pagal kurį buvo plėtojamas Lietuvos kariūnų ir Gruzijos junkerių (kariūnų) bendradarbiavimas prancūzų kalbos mokymo(si) srityje per abipusį šių nepriklausomų valstybių istorijos pažinimą.
 
Vykdydama neformalųjį ugdymą, Karo akademija organizuoja užsienio (anglų, rusų ir prancūzų) kalbų kursus. Juose mokosi krašto apsaugos sistemos (KAS) darbuotojai ir kariai, taip pat kitų šalies institucijų pareigūnai, užsienio valstybių, kurios siekia narystės NATO, kariai. Pirmenybę Akademija teikia anglų kalbai, nes visiems pretenduojantiems į pareigas KAS sistemos darbuotojams ir kariams numatytas privalomas reikalavimas atitinkamu lygiu mokėti būtent šią kalbą.
 
Tarptautiniuose antro lygio anglų kalbos kursuose pagal dvišales Lietuvos ir užsienio valstybių sutartis mokosi Azerbaidžano, Baltarusijos, Gruzijos, Moldovos ir Ukrainos kariai. Klausytojų anglų kalbos žinių lygis, pasak ekspertų, nuolat kyla, nes šių kursų reikalavimai vis griežtėja, o patys klausytojai visada aprūpinami reikalinga literatūra ir kita mokomąja medžiaga, daug laiko skiriama savarankiškam klausymui, atliekamos užduotys kompiuterių klasėje ir namie. Laisvu laiku kursų klausytojai turi galimybę susipažinti su Lietuvos istorija, aplankyti žymiausias ir įspūdingiausias jos vietas.
 
Lietuvos karo akademija siekia, kad užsienio kalbų pratybas ir kursus vedantys dėstytojai taip pat gerintų savo edukacinius gebėjimus, dalyvautų tobulinant užsienio kalbos mokymo programas. Dėstytojai nuolat kelia savo kvalifikaciją Lietuvoje ir užsienyje, vyksta į kursus JAV, BILC (Bureau for International Language Coordination) organizuojamus kvalifikacijos tobulinimo seminarus užsienio kalbos testavimo ir mokymo srityse, dalyvauja konferencijose ir patys jas organizuoja.
 
„Kalba, nesvarbu, gimtoji ar užsienio, yra svarbiausia žmonių bendravimo priemonė, kuri veikia visas gyvenimo sritis, skatina mobilumą ir kultūrinį dialogą, lengvina piliečių integraciją, – sako brg. gen. Algis Vaičeliūnas. – Lietuvos karo akademijoje organizuojamos užsienio kalbų paskaitos ir kursai padeda klausytojams jų išmokti ir taikyti įgytus įgūdžius atliekant savo pareigas. geresnės kalbos žinios suteikia kariams galimybę vykdyti sudėtingesnes tarptautinio lygmens užduotis arba eiti aukštesnes pareigas, o išleidžiamiems į atsargą kariams – lengviau integruotis į civilinę darbo rinką ir prisitaikyti prie mobilios tarptautinės bendruomenės.“
 
LKA archyvo nuotr.