Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Aukštųjų mokyklų studentams suteiktas pirmasis karininko laipsnis

Aukštųjų mokyklų studentams suteiktas pirmasis karininko laipsnis

2018 07 20

Liepos 20 d. Istorinės Lietuvos Prezidentūros kiemelyje, Kaune, aukštųjų mokyklų studentams, baigusiems Jaunesniųjų karininkų vadų mokymus, buvo suteiktas pirmasis karininko laipsnis. Daugiausia jų – 38 absolventai – mokėsi Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje, 6 – Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų batalione, 36 – Divizijos generolo Stasio Raštikio Lietuvos kariuomenės mokykloje ir 12 – Dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnyboje.
 
Tai jau ketvirtoji, kai jie buvo atnaujinti, Jaunesniųjų karininkų vadų mokymus baigusi kariūnų aspirantų laida, papildžiusi Lietuvos kariuomenės rezervo karininkų gretas. Dauguma šiuos kursus baigusių jaunuolių planuoja savo ateitį sieti su Lietuvos kariuomene.
 
Krašto apsaugos viceministras Edvinas Kerza jauniesiems leitenantams linkėjo nenustoti tobulėti, kasdien būti pavyzdžiu kitiems ir visada širdyje nešioti duotą priesaiką: „Man didelė garbė sveikinti karius, sėkmingai baigusius Jaunesniųjų karininkų vadų mokymo kursą ir užsitarnavusius pirmąjį karininko laipsnį. Jūs visi esate ypatingi, prie jau įgytos civilinės specialybės pasirinkę ir karininko kelią.“
 
Sveikindamas absolventus, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos viršininko pavaduotojas kariniam rengimui plk. Darius Vaicikauskas linkėjo, kad priesaika jiems taptų Lietuvos karininko, kaip uniformuoto valstybės piliečio, įkvėpimu, kai bus sunku, padrąsinimu – kai bus baisu, ir sustiprintų ryžtą, kai kils abejonių. „Šiandieninis karas ar mūšis vyksta ir vyks nuolatos besikeičiančioje, kompleksiškoje ir neapibrėžtoje aplinkoje. Jūs, čia stovintys, sudarote tą kariuomenės pajėgumą, kuris leistų laimėti mūšį turint mažiausiai resursų ir trumpiausiu laiku. Todėl džiaugiamės, kad dalis jūsų įsilies į kariuomenės gretas kaip profesinės karo tarnybos karininkai. Mums jūsų reikia – reikia jūsų pajėgumo, reikia jūsų entuziazmo ir energijos, reikia jūsų karinių ir civilinių žinių“, – kalbėjo plk. D. Vaicikauskas.
 
Ceremonijoje taip pat dalyvavo Gynybos štabo viršininko pavaduotojas operacijoms brg. gen. Raimundas Vaikšnoras, Divizijos generolo Stasio Raštikio Lietuvos kariuomenės mokyklos viršininkas plk. ltn. Stasys Paldūnas, Lietuvos kariuomenės pajėgų ir dalinių vadai, Kauno miesto savivaldybės, aukštųjų mokyklų atstovai, karių artimieji, draugai.
 
Po šešerių metų pertraukos nuo 2012 m. rudens Jaunesniųjų karininkų vadų mokymai buvo atnaujinti, siekiant stiprinti šalies gynybinius pajėgumus – rengti karininkus (būrių vadus) Lietuvos kariuomenės rezervui, jai reikalingus specialistus. Mokytis šiuose kursuose turi galimybę aukštųjų mokyklų studentai ir absolventai, jiems sudaromos sąlygos įgyti karinį išsilavinimą.
 
Jaunesniųjų karininkų vadų mokymai trunka trejus metus. Pagal tarpukario Lietuvos tradicijas tokiuose kursuose dalyvaujantys studentai vadinami kariūnais aspirantais. Jie kas antrą savaitgalį vykstančiuose mokymuose pirmaisiais metais įgyja bazinių karybos žinių ir įgūdžių, antraisiais – mokosi vadovauti pėstininkų skyriui, trečiaisiais – pėstininkų būriui. Kiekvienų metų pabaigoje organizuojama 14 parų lauko stovykla, kurios metu klausytojai praktiškai pritaiko mokymuose įgytas žinias. Per teorinius ir praktinius užsiėmimus, lauko pratybas kariūnai aspirantai mokosi taktikos, karo inžinerijos, karo topografijos, medicinos, fizinio rengimo, lyderio ugdymo ir kitų mokomųjų dalykų.
 
Sėkmingai kursą baigusiems klausytojams suteikiama rezervo būrio vado kvalifikacija ir atsargos jaunesniojo karininko (leitenanto) laipsnis. Atsargos karininkai, baigę Jaunesniųjų karininkų vadų mokymus, turi galimybę tarnauti Lietuvos kariuomenėje ir siekti karininko karjeros.
 
Št. srž. L. Vizbaro nuotr.