Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Stojantiesiems į aukštąsias Lietuvos karo akademija pristato atnaujintas studijų programas

Stojantiesiems į aukštąsias Lietuvos karo akademija pristato atnaujintas studijų programas

2018 07 11

Tuos, kurie dar neišsirinko tinkamiausios sau profesijos ir įdomiausių studijų aukštojoje mokykloje, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija kviečia susipažinti su būsimų karininkų universitetinėmis bakalauro studijų programomis, kurios pritaikytos ne tik karininkams, bet ir išėjusiems į atsargą kariams, taip pat pagal civilinę specialybę valstybės ar privačiame sektoriuje dirbantiems asmenims.
 
Kurią studijų programą verta pasirinkti ir kokių tikslų ji padės siekti būsimiesiems karininkams, pasakoja Akademijos studijų krypčių programų komitetų pirmininkai, koordinuojantys atitinkamas studijų programas ir jų įgyvendinimo šioje aukštojoje mokykloje veiklą.
 
LKA bakalauro studijų programos
 
Naujausia Karo akademijoje įgyvendinama bakalauro studijų programa – Nacionalinio saugumo ir gynybos. Pasak programos vadovo prof. dr. Manto Bileišio*, ji sukurta ir nuolat tobulinama, siekiant Lietuvos kariuomenei ugdyti profesionalus, kurie gebėtų nustatyti ir įvertinti šiuolaikines valstybei kylančias vidaus ir išorės grėsmes ir iššūkius ir priimti tinkamus jų valdymo sprendimus. Plačiau >>>
 
Gynybos technologijų vadybos studijų programa yra orientuota į inovatyvių technologijų ir procesų valdymo kompetencijų, kurios būsimiems karininkams, einantiems įvairias pareigas Krašto apsaugos sistemoje, leis efektyviai spręsti kibernetinio saugumo ir išteklių apsirūpinimo ir paskirstymo problemas, ugdymą. Plačiau >>>
 
Pagal Tarptautinių santykių studijų programą siekiama parengti nuolat tobulėjančius tarptautinių santykių specialistus, kurie analizuotų ir kritiškai vertintų tarptautinius (globalius ir regioninius) procesus ir jų poveikį nacionaliniam saugumui. Programos vadovo doc. dr. Giedriaus Česnako teigimu, tarptautinių procesų analizė ir vertinimas yra itin svarbus karjerai Lietuvos krašto apsaugos sistemoje dėl kylančių vis didesnių iššūkių Lietuvos saugumui ir vis platesnio jos ginkluotųjų pajėgų įsitraukimo į NATO ir kitas su valstybėmis partnerėmis visame pasaulyje įgyvendinamas veiklas. Plačiau >>>
 
Lietuvos karo akademijoje pasirinkus vieną iš trijų – Nacionalinio saugumo ir gynybos, Gynybos technologijų vadybos arba Tarptautinių santykių – studijų programą, įgyjama atitinkamai visuomenės saugumo, vadybos arba politikos mokslų krypties profesinių žinių ir praktinių įgūdžių.
 
Valstybės finansuojamos 3,5 metų trunkančios programos orientuotos į bendrąjį universitetinį išsilavinimą, kokybišką teorinį pasirengimą ir aukščiausio lygio profesinius gebėjimus. Jas baigusiems suteikiamas bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
 
Turėdami bakalauro laipsnį, karininkai gali rinktis magistrantūrą, o po jos – doktorantūros studijas taip pat Lietuvos karo akademijoje.
 
Kuriama tarptautinė aplinka
 
Jau šiemet į Lietuvos karo akademiją įstojusių kariūnų laukia esminiai pokyčiai – plečiant studijų tarptautiškumą, beveik trečdalis kiekvienos bakalauro studijų programos mokomųjų dalykų bus dėstomi anglų kalba, o nuo III kurso studijuojantieji pagal Tarptautinių santykių ir Nacionalinio saugumo ir gynybos programas mokysis tik šia kalba.
 
Lietuvos karo akademijoje kuriama tarptautinė aplinka, nes laukiama svečių – tiek dėstytojų, tiek studentų – iš užsienio valstybių. Kiekviename kariūnų būryje nuolat studijuos pagal Erasmus+ mainų programą į Lietuvos karo akademiją atvykę studentai, JAV kadetai, kurie kartu su užsienio dėstytojais sudarys galimybę visiems Akademijos auklėtiniams dalyvauti tarpkultūrinio ir tarptautinio ugdymo programose. Pagal Erasmus+ mobilumo programą Lietuvos karo akademijos kariūnai taip pat nuolat studijuos užsienio aukštosiose mokyklose, su kuriomis Akademija yra sudariusi dvišales sutartis ir jau įgyvendina pasikeitimo studentais planus.
 
Kariūnams jau dėsto aukštos kvalifikacijos mokslo laipsnius turintys užsienio dėstytojai ir lektoriai, pasaulyje pripažinti savo srities profesionalai, taip pat ES ir NATO ekspertai, ambasadoriai, diplomatai. Anglų kalba paskaitas skaitys ir Lietuvos karo akademijos dėstytojai.
 
Karininkų rengimui keliami aukšti reikalavimai lemia tai, kad studijų programos nuolat stebimos ir atnaujinamos. Siekiant gerinti jų kokybę, Lietuvos karo akademijoje nuolat tobulinamas visas studijų procesas. Viena svarbiausių strateginių krypčių ir yra aukščiausio lygio į kariūną ir studentą orientuotos universitetinės ir karybos studijos.
 
LKA nuotr.