Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Karo akademijoje – galimybė mokytis visą gyvenimą

Karo akademijoje – galimybė mokytis visą gyvenimą

2018 09 10

Pasirinkę karininko profesiją ir universitetines studijas Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje jaunuoliai žino, kad tai – visą gyvenimą truksiančio nelengvo, bet įdomaus kelio pradžia. Akademija skatina karininkus nesustoti, tobulėti ir siekti dar daugiau. Todėl joje mokosi ne tik kariūnai – savo kvalifikaciją kelia Lietuvos ir užsienio karininkai, nacionalinio saugumo ir gynybos specialistai, kursus lanko valstybės tarnautojai, kitų Lietuvos aukštųjų mokyklų studentai ir absolventai.
 
„Tikrai geram karininkui mokymasis yra nuolatinis ir nesibaigiantis procesas – jis tęsiasi visą gyvenimą“, – sako Akademijos viršininkas brg. gen. Algis Vaičeliūnas, pabrėždamas, kad, plečiant mokymosi visą gyvenimą studijas, Karo akademijoje sudaromos galimybės karininkams kelti savo kvalifikaciją, įgyti tolesnėje tarnyboje reikalingų žinių ir kompetencijų.
 
Lietuvos kariuomenėje tarnaujantiems karininkams Karo akademijoje rengiami Vytauto Didžiojo karininkų kursai (VDKK) ir Oro pajėgų štabo karininkų kursai (OPŠKK), o nuo 2018 m. spalio mėnesio – Kuopų vadų kursai (KVK), kurie suteikia galimybę tobulinti savo kvalifikaciją pretenduojant eiti aukštesnes pareigas.
 
Atnaujintuose Vytauto Didžiojo karininkų kursuose Lietuvos kariuomenei rengiami kompetentingi karininkai, gebantys vykdyti sausumos pajėgų karininkų funkcijas nacionaliniuose ir tarptautiniuose bataliono (brigados) lygmens štabuose. Kursai orientuoti į Lietuvos karininkų rengimą, tačiau kiekvieną kartą į juos mokytis atvyksta ir iki 15 užsienio karininkų iš valstybių partnerių – Latvijos, Estijos, Sakartvelo (Gruzijos), Moldovos ir Ukrainos. Kursai Akademijoje vyksta anglų kalba ir organizuojami du kartus per metus.
 
Oro pajėgų štabo karininkų kursai – svarbus žingsnis kiekvieno karininko, ketinančio savo ateitį susieti su karinėmis oro pajėgomis, karjeroje. Trijų Baltijos šalių (Lietuvos, Latvijos ir Estijos) karininkai, baigę OPŠKK, būna pasirengę eiti vadovaujamas pareigas KOP arba kituose nacionaliniuose ir NATO štabuose iki komponento lygmens, taip pat kandidatuoti į Baltijos gynybos koledžo organizuojamus jungtinius vadų ir generalinio štabo karininkų ar kitus jiems prilygstančius NATO koledžų kursus.
 
Valstybės tarnautojų karybos pagrindų kursuose (VTKPK) civiliams tarnautojams suteikiama žinių apie kariuomenėje vykstančius procesus ir naujausias tendencijas (kariuomenės struktūrą, naudojamą ginkluotę ir techniką, taktiką, ryšių sistemas ir pan.), kurių reikia priimant sprendimus kasdienėje su tarnyba susijusioje veikloje.
 
Taip pat organizuojami kursai neturintiems galimybės stoti į Akademiją. Juos baigusiems sudaromos sąlygos įgyti karininko profesiją. Tai – aukštųjų mokyklų studentams ir absolventams skirti Jaunesniųjų karininkų vadų mokymai (JKVM), Lietuvos kariuomenėje tarnaujantiems kariams – Būrių vadų (BVK), Rezervo būrių vadų (RBVK) ir Karininkų specialistų pagrindinio karinio parengimo (KSPKPK) kursai.
 
Jaunesniųjų karininkų vadų mokymai (JKVM) – viena iš privalomosios pradinės karo tarnybos formų, kurią atlikdami 18–32 metų aukštųjų mokyklų studentai ir absolventai, pagal tarpukario Lietuvos tradicijas vadinami kariūnais aspirantais, įgyja pagrindinį karinį parengimą, išmoksta veikti karinio vieneto sudėtyje ir jam vadovauti. Sėkmingai baigusiems trejų metų trukmės kursą JKVM absolventams suteikiamas atsargos jaunesniojo karininko (leitenanto) laipsnis ir rezervo būrio vado kvalifikacija. Atsargos karininkai turi realias galimybes tarnauti Lietuvos kariuomenėje ir siekti karininko karjeros.
 
Būrių vadų (BVK), Rezervo būrių vadų (RBVK) ir Karininkų specialistų pagrindinio karinio parengimo (KSPKPK) kursai skirti Lietuvos kariuomenėje tarnaujantiems kariams, turintiems aukštąjį išsilavinimą, kurie nori tapti karininkais (rezervo karininkais) ir tęsti profesinę karo tarnybą eidami šias pareigas.
 
Atsižvelgiant į krašto apsaugos sistemos poreikius ir nacionalinius valstybės interesus, Lietuvos karo akademijoje taip pat gali būti organizuojami ir kitokio pobūdžio kursai, pavyzdžiui, reaguojant į nuolatos augantį užsienio kalbų mokymosi poreikį Lietuvos kariuomenėje, užsienio kalbų kursai krašto apsaugos sistemos darbuotojams ir kariams.