Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Visi į Karo akademiją įstoję jaunuoliai įveikė pirmąjį lauko pratybų etapą

Visi į Karo akademiją įstoję jaunuoliai įveikė pirmąjį lauko pratybų etapą

2018 09 06

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos I kurso (Žalgirio mūšio kuopos) kariūnai rugsėjo 5 d. Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomajame pulke Rukloje (Jonavos r.) baigė Bazinį kariūno kursą (BKK) ir įgijo pagrindinį karinį pasirengimą. Baigiamąsias kurso pratybas „Šlovės takas“ sėkmingai įveikė visi į Akademiją įstoję ir pratybose dalyvavę jaunuoliai – 44 vaikinai ir 10 merginų.
 
Pirmakursių kuopos vadas Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomajame pulke kpt. Titas Čerikas patvirtino, kad per BKK neiškrito ir nepareiškė noro išeiti iš Akademijos nė vienas jaunuolis. „Kursas tikrai labai motyvuotas. Kariūnai per pratybas pasirodė geriau nei gerai. Tai reškia – „beveik puikiai“, – paaiškino vadas. – Galima sakyti, kad jie buvo labiau motyvuoti nei kiti kariai, kurie lankėsi mokomajame pulke.“ Kuopos vadas taip pat pažymėjo, kad BKK visiems kariams būna naudingas, nes čia jie įgyja pagrindinius individualius įgūdžius, kurie būna reikalingi ir tolesnėje jų tarnyboje.
 
Pirmakursiai Gražvydas Gricius, Dovydas Kutulis ir Algirdas Rakauskas, pasakodami apie pirmąsias studijų dienas, sakė, kad į Karo akademiją stojo jau turėdami tikslą tapti Lietuvos karininkais. Todėl net ir patirti pratybų sunkumai jų siekio nepakeitė ir nepakeis. Merginos pasakojo, kad joms nereikėjo varžytis su vaikinais, kurie jas tik palaikydavo, o kartais būdavo kaip pagalbinis ramstis sunkiu metu.
 
Bazinis kariūno kursas
 
Visi priimti į Karo akademiją jaunuoliai jau liepos 30-ąją septynioms savaitėms išvyko į Jonušo Radvilos mokomąjį pulką išeiti Bazinio kariūno kurso (BKK). Čia jie susipažino su kuopos ginkluote, įgijo karybos teorinių žinių ir praktinių įgūdžių, kuriuos vėliau tobulins tęsdami studijas Akademijoje.
 
Didžiąją kurso dalį Rukloje sudarė praktinės pratybos auditorijoje ir vietovėje. Kariūnai mokėsi karo inžinerijos, taktikos, ryšių, topografijos, rikiuotės ir pirmosios medicinos pagalbos pagrindų.
 
Mokymų metu prioritetas buvo teikiamas jaunuolių fizinei būklei sustiprinti, paruošti organizmą dar didesniems fiziniams krūviams.
 
Kariūnams, sėkmingai išėjusiems BKK, išlaikiusiems visų mokomųjų dalykų testus ir atlikusiems nustatytas individualias užduotis, po baigiamųjų pratybų įveikus „Šlovės taką“, rugsėjo 7 d. bus įteikti kurso baigimo pažymėjimai.
 
Š. m. rugsėjo 22 d. I kurso kariūnai prisieks tarnauti Lietuvos valstybei ir tęs karybos ir universitetines bakalauro studijas Lietuvos karo akademijoje.
 
Karinis rengimas vyks pagal Bazinio kariūno kurso programą, skirtą pagrindinėms karybos žinioms ir įgūdžiams, reikalingiems ne tik profesinėje karo tarnyboje, bet ir įvairiose civilinėse srityse, suteikti. Per paskaitas gautas teorines žinias kariūnai kiekvieną semestrą įtvirtins lauko taktinėse pratybose.
 
Šiemet įstojusiųjų į Akademiją lauks atnaujintos akademinės bakalauro studijos pagal Tarptautinių santykių, Gynybos technologijų vadybos ir Nacionalinio saugumo ir gynybos programas, taip pat pritaikytos ne tik būsimiems karininkams, bet ir išėjusiems į atsargą kariams, pagal civilinę specialybę valstybės ar privačiame sektoriuje dirbantiems asmenims.
 
Sėkmingai išėjusiems 3,5 metų Bazinio kariūno kurso ir universitetinių studijų programas Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos absolventams bus suteiktas pirmasis karininko (leitenanto) ir bakalauro kvalifikacinis laipsniai.
 
I kurso baigiamosios pratybos „Šlovės takas“
 
LKA nuotr.