Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Lietuvos karo akademijoje paminėta Mokslo ir žinių diena

Lietuvos karo akademijoje paminėta Mokslo ir žinių diena

2018 09 03

Rugsėjo 3 d. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje vyko iškilmingas Mokslo ir žinių dienos minėjimas. Šventinė diena prasidėjo šv. Mišiomis, po kurių Akademijos bendruomenė rinkosi rikiuotės aikštėje.
 
Naujų mokslo metų proga šventinėje rikiuotėje dalyvavo krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis, LK Ordinariato apaštalinis administratorius ir Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, Akademijos viršininkas brigados generolas Algis Vaičeliūnas, Krašto apsaugos ministerijos ir Akademijos vadovybė, kariūnai, karininkai, dėstytojai, instruktoriai ir darbuotojai.
 
Susirinkusiesiems buvo perskaitytas Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės sveikinimas, kuriame ji visiems linkėjo išminties, kantrybės ir kūrybiškumo, sutinkant antrąjį laisvos ir nepriklausomos Lietuvos valstybės amžių: „Dabar Jūsų laikas ieškoti, atrasti, mokytis ir išmokti, nes žinios taps tvirtu Lietuvos ateities pamatu. Visi, šiandien žengiantys į auditorijas, turėsite ateityje priimti svarbius mūsų valstybei sprendimus. Tikiu, kad šią pareigą atliksite ne tik atsakingai, bet ir džiugiai.“
 
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis kalbėdamas pažymėjo, kad Lietuvos kariuomenei kaip niekada reikalinga nauja ir gausi karininkų karta, išugdyta ir parengta jau nepriklausomoje Lietuvoje. „Nuoširdžiai linkiu, kad Karo akademija ne tik suteiktų karininkui būtinų žinių ir įgūdžių, bet ugdytų ir Jūsų kritinį mąstymą, mokytų mąstyti plačiai ir skatintų naujų idėjų sklaidą,“ – kalbėjo ministras.
 
Lietuvos karo akademijos viršininkas brg. gen. A. Vaičeliūnas studijuojantiesiems linkėjo tvirtai žengti pasirinktu keliu, ragino būti ieškotojais, mąstytojais ir tyrėjais. Kreipdamasis į Akademijos bendruomenę, jis sveikino ją su naujo pasiryžimo, naujų siekių ir naujos stiprybės startu: „Linkiu, kad visi kartu ir toliau ryžtingai siektume užsibrėžto tikslo keistis, tobulėti ir būti geriausiais. Visų mūsų vieningos pastangos leidžia mums ryžtingai žengti į priekį naujame Karo akademijos gyvavimo etape.“
 
Brg. gen. A. Vaičeliūnas pristatė ateities gaires, kuo naujieji mokslo metai bus ypatingi Akademijai ir joje studijuojantiems. Viršininkas atkreipė dėmesį, kad I kurso kariūnai naujaisiais mokslo metais pradės studijuoti pagal ženkliai atnaujintas bakalauro studijų programas, taip pat pagal naują kariuomenės vado patvirtintą bazinę karininko-lyderio rengimo programą.
 
Siekiant įprasminti vieno pirmųjų Akademiją baigusio Lietuvos karininko, tarnybos metu žuvusio, vyresniojo leitenanto Normundo Valterio atminimą, šventės metu buvo atidengta atminimo lenta, kurią sukūrė ir įamžino skulptorius Dalius Drėgva. Tylos minute susirinkusieji pagerbė karininko atminimą, kariūnai padėjo gėlių prie jo paminklinio akmens.
 
Studijos Lietuvos karo akademijoje
 
Lietuvos karo akademijoje šiais metais studijuos 210 kariūnų. Iš jų – 54 pirmakursiai. Į Akademiją priimti jaunuoliai jau nuo liepos mėnesio Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomajame pulke Rukloje eina bazinį kariūno kursą ir įgyja pagrindinį karinį pasirengimą. Čia jie įgyja karinių teorinių žinių ir praktinių įgūdžių, kuriuos vėliau tobulins, tęsdami studijas Lietuvos karo akademijoje.
 
2018–2019 mokslo metais Akademijoje kariūnai studijuos pagal penkias bakalauro studijų programos: Gynybos technologijų vadybosNacionalinio saugumo ir gynybos, Tarptautinių santykių, Gynybos ir saugumo institucijų valdymo bei Moderniųjų gynybos technologijų vadybos studijų programas.
 
Taip pat Karo akademijoje studijas tęs 155 pirmosios ir antrosios pakopos ištęstinių studijų studentai, 8 doktorantai.
 
Lietuvos karo akademija yra vienintelė Lietuvoje universitetinė aukštoji mokykla, rengianti ir ugdanti visapusiškai išsilavinusius, kritiškai mąstančius ir savarankiškus karininkus. Kokybišką būsimų karininkų rengimą ir ugdymą užtikrina efektyviai suderintos universitetinės ir karinės studijos, pagrįstos šiuolaikiniais mokymo metodais ir moksliniais tyrimais, aukšta universitetinių ir karinių studijų dėstytojų ir kitų darbuotojų kompetencija.
 
Siekdama plėsti studijų tarptautiškumą, Akademija nuolat dalyvauja tarptautiniuose studentų mainuose, kariūnams suteikia galimybę kaupti žinias ir patirtį studijuojant kitų šalių aukštosiose mokyklose. Lietuvos karo akademija aktyviai dalyvauja „Erasmus+“ programoje. Joje dėsto aukštos kvalifikacijos mokslo laipsnius turintys užsienio dėstytojai ir lektoriai, pasaulyje pripažinti savo srities profesionalai, taip pat ES ir NATO ekspertai, ambasadoriai, diplomatai.
 
Kariūnai, baigę Karo akademiją, įgyja aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir pirmąjį karininko (leitenanto) laipsnį. Visi absolventai, įgyvendinę jiems keliamus reikalavimus, pakviečiami į profesinę karo tarnybą.
 
A. Pliadžio nuotr.