Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Karo akademijoje prisiekė kariai, siekiantys tapti karininkais

Karo akademijoje prisiekė kariai, siekiantys tapti karininkais

2018 10 31

Spalio 31 d. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje tarnauti Lietuvai iškilmingai prisiekė 11 nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos (NPPKT) karių. Dar keturi yra prisiekę anksčiau. Pirmą kartą Akademijoje pradėjo mokytis šauktiniai, ateityje norintys čia studijuoti ir įgyti karininko laipsnį.
 
Ceremonijoje dalyvavo Lietuvos karo akademijos ir Generolo Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centro vadovybė, Akademijos kariai ir kariūnai, darbuotojai, prisiekiančių NPPKT karių tėvai ir artimieji.
 
„Džiaugiamės, kad radome būdą, kaip ambicingam ir tikslą turinčiam jaunimui padėti tapti karininkais, – kalbėjo Akademijos viršininkas brg. gen. Algis Vaičeliūnas. Kreipdamasis į prisiekusiuosius jis pabrėžė tikįs jų nuoširdžiu noru atlikti privalomąją karo tarnybą ir pareigą tėvynei, o kartu ir ryžtu įgyti žinių, kurios suteiks galimybę įstoti į Akademiją ir joje studijuoti, o po ketverių metų tapti leitenantais. – Sveikinu ir linkiu tikėjimo ir pasitikėjimo einant pasirinktu kario keliu. Tegu jis būna lengvas, tiesus ir teisingas.“
 
Lietuvos kariuomenės Generolo Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centro viršininkas plk. Evaldas Stakaitis pasveikino NPPKT karius, palinkėjo jiems neišsigąsti tarnyboje kilsiančių sunkumų ir kitų problemų, jas įveikti ir užtikrintai siekti užsibrėžto tikslo – karininko laipsnio.
 
Šiemet 7 merginos ir 8 vaikinai buvo pakviesti atlikti nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą Generolo Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centre ir kartu mokytis Karo akademijoje.
 
Jaunuoliai, paklausti, kodėl priėmė šį kvietimą, prisiminė, kad dar mokyklos suole ėmė svajoti apie karininko profesiją. Atėjus laikui, užsiregistravo LKA Atrankos centre ir čia laikė profesinio tinkamumo testą, kuris yra pirmasis žingsnis stojant į Karo akademiją. Sėkmingai išlaikiusieji testą įgijo teisę dalyvauti kituose priėmimo į studijas LKA etapuose – tikrinosi sveikatą Karinėje medicinos ekspertizės komisijoje ir Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijai pateikė prašymą studijuoti Lietuvos karo akademijoje.
 
Tačiau siekti išsvajoto tikslo sutrukdė gana aukšti reikalavimai kandidatams, ketinantiems studijuoti universitetuose valstybės finansuojamose vietose. Vieniems pritrūko keleto dešimčių balo iki minimalaus stojamojo balo, kuris šiais metais buvo 3,6, kitiems – išlaikytų privalomų valstybinių egzaminų.
 
Kad svajonė tapti karininkais išsipildytų, Karo akademija pakvietė šiuos jaunuolius atlikti nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą ir kartu pagilinti dalykų, kurie mokykloje jiems sekėsi sunkiausiai – lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, istorijos, – žinias. Prisiminę ir pakartoję šių dalykų mokyklinės programos kursą Akademijoje, jaunuoliai galės perlaikyti atitinkamus valstybinius egzaminus ir kitais metais vėl stoti į Karo akademiją. Už atliktą privalomąją karo tarnybą ir baigtus bazinius karinius mokymus Generolo Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centre jiems prie konkursinio balo bus pridėti papildomi balai.
 
Po iškilmingos priesaikos ceremonijos NPPKT kariai, jų tėvai ir artimieji buvo pakviesti į Akademijos ramovę pabendrauti su Akademijos ir Kovinio rengimo centro vadovybe ir daugiau sužinoti apie karių tarnybą ir mokslus per ateinančius 9 mėnesius.
 
G. Maksimovicz nuotr.