Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Karo akademijoje paminėtas atkurtos Lietuvos kariuomenės šimtmetis

Karo akademijoje paminėtas atkurtos Lietuvos kariuomenės šimtmetis

2018 11 21

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos bendruomenė lapkričio 21 d. minėjo Lietuvos kariuomenės 100-ąsias atkūrimo metines. Kariams, kariūnams ir darbuotojams susirinkus Akademijos ramovėje, vyko šventinis renginys.
 
Akademijos viršininkas brg. gen. Algis Vaičeliūnas, kalbėdamas apie Lietuvos kariuomenės istoriją ir jos svarbą valstybės gynybai, pabrėžė, kad jos neapgins net pati moderniausia karo technika, jei neturėsime profesionalių karių ir sumaniai jiems vadovaujančio, jų pasitikėjimą įgijusio vado lyderio. „Tai lemia ir Lietuvos karo akademijos misijos svarbą, ypatingą mūsų veiklos prasmę. Jaunosios karininkų kartos auginimas ir mokymas yra svarbiausias profesionalios ir iššūkiams pasirengusios kariuomenės stiprinimo veiksnys, – sakė brg. gen. A. Vaičeliūnas ir linkėjo Akademijai nenustoti kelti studijų kokybės, vykdyti krašto apsaugos sistemai ir visai Lietuvai reikalingų mokslinių tyrimų ir niekada nepamiršti, kas yra Karo akademijos gravitacijos centras. – Tai – kariūnai, kurių išugdytas analitinis ir kritinis mąstymas, studijų ir karinio rengimo kokybė yra jų aukščiausių studijų rezultatų garantas.“
 
Sveikindamas susirinkusiuosius krašto apsaugos viceministras Vytautas Umbrasas džiaugėsi, kad Lietuvos kariuomenės šimtmetį mini Karo akademijoje, kuri kariuomenei padeda stiprėti ir pasiekti didelių laimėjimų. „Siekiate tapti tarptautinio lygio universitetu. To jums ir linkiu Lietuvos kariuomenės šimtmečio proga – tegul šis jūsų noras išsipildo riuomenei žengiant į naująjį šimtmetį“, – linkėjo viceministras.
 
Lietuvos kariuomenės įkūrimo ir atkūrimo istoriją, per šimtmetį jos nueitą kelią Akademijos bendruomenei pristatė Akademijos Mokslo centro vyriausiasis mokslo darbuotojas, karo istorikas, atsargos pulkininkas leitenantas dr. Gintautas Surgailis.
 
Labiausiai nusipelniusiems Karo akademijos kariams ir darbuotojams atkurtos Lietuvos kariuomenės 100-mečio proga buvo įteiktos padėkos, vardinės dovanos, medaliai ir garbės ženklai. Akademijos prorektorė mokslui ir studijoms prof. dr. Jūratė Novagrockienė visos Akademijos bendruomenės vardu brg. gen. Algiui Vaičeliūnui įteikė atminimo dovaną.
 
Akademijos bendruomenei ir svečiams koncertavo solistė Ieva Skorubskaitė ir Akademijos vyrų choras „Kariūnas“.
 
Lietuvos karo akademijos bendruomenė dalyvaus ir kituose atkurtos Lietuvos kariuomenės 100-mečio minėjimo renginiuose.
 
Akademijos choras „Kariūnas“ lapkričio 22 d. koncertuos statulėlės „Lietuvos karžygys“ įteikimo ceremonijoje Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje ir kituose Kariuomenės dienos renginiuose. Lapkričio 24 d. Vilniaus Konstitucijos prospekte vyks iškilmingas karinis paradas, jame žygiuos Lietuvos ir jos sąjungininkų kariai, visuomenei bus pristatyta karo technika. Renginyje dalyvaus ir Lietuvos karo akademija – nuo 11.00 iki 14.00 val. čia bus pristatomos jos vykdomos studijos ir kita veikla. Visi norintys galės tiesiogiai gauti naujausią informaciją apie priėmimą į studijas Akademijoje.
 
Įsakymas dėl Lietuvos kariuomenės atkūrimo buvo pasirašytas 1918 m. lapkričio 23 d., tad lapkričio 23-ioji yra minima kaip Lietuvos kariuomenės diena. Šia proga kasmet yra organizuojami iškilmingi renginiai ne tik Vilniuje, bet ir kituose Lietuvos miestuose.
 
LKA nuotr.