Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Karininkų laukia naujos ir atnaujintos Karo akademijos magistrantūros programos

Karininkų laukia naujos ir atnaujintos Karo akademijos magistrantūros programos

2018 12 20

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, siekdama ugdyti visapusiškai išsilavinusius, karininkus, daug dėmesio skiria universitetinėms studijoms ir siūlo jiems studijuoti Akademijos magistrantūroje (antrojoje pakopoje), nuo 2019–2020 mokslo metų renkantis atnaujintas karinės diplomatijos studijas arba vieną iš dviejų naujų programų – Gynybos išteklių vadybos arba Gynybos studijų.
 
Naujos programos buvo patvirtintos š. m. lapkričio 14 d. vykusiame Lietuvos karo akademijos senato posėdyje ir yra rengiamos akreditacijai. Priėmimo į studijas procedūras planuojama pradėti 2019 m. gegužės mėnesį.
 
Akademijos viršininkas brg. gen. Algis Vaičeliūnas tvirtina, kad pradėjus įgyvendinti naują Akademijos strategiją buvo pertvarkytos visos universitetinių studijų, tarp jų ir magistrantūros, skirtos karininkams, programos. „Peržiūrėdami visą studijų procesą siekiame ne tik pagerinti studijų kokybę, bet ir suteikti unikalumo vykdomoms ir naujoms bakalauro ir magistro studijų programoms, akcentuodami gynybos ir nacionalinio saugumo studijas, kurių nesiūlo nė viena aukštoji mokykla Lietuvoje, – aiškina brg. gen. A. Vaičeliūnas. – Nuo šiol studijų procesą grindžiant šiuolaikiniais mokymo metodais, atliekamais moksliniais tyrimais ir pritraukiant kompetentingiausius dėstytojus ir mokslininkus, siekiame Lietuvos karo akademiją įtvirtinti kaip gynybos ir saugumo studijų kompetencijų centrą.“
 
Magistro kvalifikacinis laipsnis tampa rimta tolesnės sėkmingos karininko karjeros (tarnybos) prielaida Lietuvos kariuomenėje, taip pat suteikia galimybę siekti daktaro laipsnio, išlikti konkurencingiems darbo rinkoje baigus profesinę karo tarnybą.
 
Kokios naujovės laukia 2019–2020 mokslo metais
 
Atsižvelgdama į šiuolaikinės visuomenės poreikius, ypatingą dėmesį Lietuvos karo akademija skiria tarptautiniam bendradarbiavimui. Akademijoje kuriama tarptautinė aplinka, todėl joje laukiama dėstytojų ir studentų iš užsienio valstybių.
 
Pristatydama naujas magistrantūros studijų programas, Lietuvos karo akademija kviečia studijuoti užsienio valstybių ginkluotųjų pajėgų karininkus anglų kalba pagal Gynybos išteklių vadybos arba Gynybos studijų programas.Nuolatinių studijų metu karininkams pagal poreikį bus sudaryta galimybė kartu baigti ir Akademijoje organizuojamus Vytauto Didžiojo karininkų kursus.
 
Daugelį dalykų dėstys kviestiniai užsienio ir Lietuvos aukštojo mokslo įstaigų dėstytojai, turintys išskirtinių kompetencijų atitinkamose srityse.
 
LKA magistrantūros studijų programos
 
Lietuvos karo akademija, reaguodama į kintančią Lietuvos saugumo situaciją, kai vis daugiau dėmesio skiriama ne tik nacionalinių gynybos pajėgumų, bet ir NATO kolektyvinės gynybos ir atgrasymo, visuomenės ir valstybės pasirengimo ir atsako į nekarines grėsmes stiprinimui, nuo 2019 m. rugsėjo mėn. siūlys naują antrosios pakopos universitetinių studijų programą Gynybos išteklių vadyba, kurios tikslas – rengti karininkus ir valstybės tarnautojus, gebančius remiantis nuolat atnaujinamomis logistikos mokslo žiniomis ir praktiniais įgūdžiais nuosekliai planuoti ir įgyvendinti ginkluotųjų pajėgų logistinio palaikymo sprendimus taikos, krizių ir karo metu. 1,5 metų trukmės programą išėjusiems studentams bus suteikiamas verslo administravimo magistro kvalifikacinis laipsnis (plačiau >>>).
 
Nauja Gynybos studijų programa siekiama stiprinti krašto apsaugo sistemos ir kitų nacionalinio saugumo politikos funkcijas vykdančių institucijų karininkų, pareigūnų ir tarnautojų gebėjimus planuoti, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti veiksmus taikos, krizių ir karo metu ir tokiu būdu prisidėti prie krašto apsaugos sistemos veiklos tobulinimo. Ši studijų programa bus grindžiama gerąja Vakarų valstybių karininkų magistrantūros studijų patirtimi. 1,5 metų trukmės programą išėjusiems studentams bus suteikiamas socialinių mokslų magistro kvalifikacinis laipsnis (plačiau >>>).
 
Pagal atnaujintą Karinės diplomatijos programą siekiama rengti tarptautinių santykių ir saugumo ekspertus, gebančius analizuoti tarptautinio saugumo procesus, reiškinius ir konfliktus, siūlyti adekvačius tarptautinių iššūkių sprendimo būdus, bendradarbiaujant su tarptautiniais partneriais, remiantis įgytomis žiniomis ir analitiniais įgūdžiais. Ši programa yra išskirtinė ne tik mokslo, studijų ir darbo rinkoje – ją būtina vertinti ir kaip turinčią strateginę reikšmę valstybės saugumui, ugdant tarptautinių grėsmių identifikavimo ir reagavimo į jas gebėjimus. Sėkmingai išėjusiems 2 metų trukmės programą bus suteikiamas socialinių mokslų magistro kvalifikacinis laipsnis (plačiau >>>).
 
Įgiję magistro laipsnį karininkai toliau galės rinktis doktorantūros studijas Lietuvos karo akademijoje arba kituose Lietuvos ar užsienio universitetuose.
 
Lietuvos karo akademijos viršininkas brg. gen. Algis Vaičeliūnas sako, kad čia įgytos žinios ir patirtis leidžia tobulėti ir toliau: „To linkiu kiekvienam Akademijos absolventui – nesustoti ir rasti laiko, noro, o svarbiausia – užsispyrimo toliau studijuoti.“
 
LKA nuotr.