Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Karo akademijos auklėtiniams – Lietuvos kariuomenės vado patarimai

Karo akademijos auklėtiniams – Lietuvos kariuomenės vado patarimai

2019 10 30

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje spalio 29 d. lankėsi ir susitiko su I kurso kariūnais ir Akademijos vadovybe Lietuvos kariuomenės vadas generolas majoras Valdemaras Rupšys. Akademijos auklėtiniams jis pristatė tarnybą kariuomenėje, pasidalijo savo patirtimi, patarė, kaip būsimiems karininkams tinkamai atlikti savo pareigas, kad ateityje jie būtų sektinas pavyzdys savo kariams ir visuomenei.
 
„Nė vienas iš mūsų viską ir visada atlieka idealiai. Bet stengtis ir to siekti reikia, – pabrėžė Lietuvos kariuomenės vadas. – Kiekvienas turi būti sąžiningas, gerbti kitus žmones, prieš draugus, aplinkinius ir save, taip pat pats turi būti gerbiamas, nesvarbu, kad ir kokį laipsnį būtų užtarnavęs ar apskritai jo neturėtų. Svarbiausia – pats žmogus.
 
Jūs jau pavasarį stodami į Karo akademiją galutinai nusprendėte tapti karininkais ir tada turėjote suprasti, kad reikės būti drąsiems ir ryžtingiems net tuomet, jei kiltų grėsmė gyvybei, nes valstybės gynyba – mūsų aukščiausia vertybė, tad kiti valstybės piliečiai, šalies visuomenė, iš mūsų tikėsis tos drąsos.“
 
Kita vertybė, pasak kariuomenės vado, – karių vienybė, kuri taip pat būtina ir kuri ugdoma pradedant nuo mažiausio Lietuvos kariuomenės struktūrinio vieneto: „Kariuomenė yra didelė komanda. Joje toleruojamas tik bendras darbas, ir pergalių galima siekti tik mums visiems būnant kartu.“
 
„To, ką jums duoda Lietuvos karo akademijoje bet kuris dėstytojas ar instruktorius, pirmiausia reikia tam, kad augtumėte kaip asmenybės. Visos žinios, ypač karinio rengimo, čia įgytos, tikrai ateityje bus reikalingos. Gal šiandien taip ir neatrodo, vėliau tikrai jų prireikia. Į priekį eisite tie, kurie mokėsite panaudoti čia gautas žinias! – tvirtino gen. mjr. V. Rupšys ir linkėjo kariūnams pradėti ruoštis tapti karininkais jau dabar – patiems save ugdyti, būti drausmingais piliečiais ir kariais, nes drausmės reikės ne tik tada, kai tapsite vadais. – Visų pirma ugdykite savo teigiamas moralines ir psichologines kario savybes. Visada to pirmiausia reikalaukite iš savęs, o tik paskui – iš pavaldinio. Tai jūsų pavaldinys pamatys ir įvertins.“
 
Kariūnams buvo įdomu išgirsti ir generolo pasakojimą apie savo, kaip kario, tarnybos pradžią. „Prisipažįstu, kad tuomet tiesiog kaip jaunam vaikinui buvo įdomu“, – prisiminė gen. mjr. V. Rupšys ir kartu patarė kariūnams, kaip elgtis, kai būna sunku, kai būna pavargę. – Man sportas padeda įveikti nuovargį. Kai kurie fiziniai pratimai tiesiog panaikina psichologinį krūvį. Tobulintis taip pat galite laiko skirdami knygų, ypač karo istorijos, skaitymui.“
 
Susitikime gen. mjr. V. Rupšys taip pat atsakė į kariūnų klausimus, kurie jiems kilo išklausius pasakojimą apie karininko profesiją ir tarnybą Lietuvos kariuomenėje.
 
Svečias kariūnams padėkojo už susitikimą ir palinkėjo sėkmės studijuojant ir vėliau karininko tarnyboje. „Nebijokite, būkite drąsūs, o kartu ir mandagūs. Save rodykite visur ir būkite gerbiami kariai!“ – linkėjo gen. mjr. V. Rupšys.
 
Kariūnai džiaugėsi susitikę su Lietuvos kariuomenės vadu, išgirdę jo pasakojimą ir patarimų, kokiomis vertybėmis turi būti grindžiama karininko veikla, ko kariūnams reikia mokytis Akademijoje, o kartu ir kasdieniame gyvenime.
 
Siekdama kariūnams padėti kuo daugiau sužinoti apie pasirinktą karininko profesiją ir sėkmingai žengti šiuo keliu, Akademijos vadovybė, susitikusi su Lietuvos kariuomenės vadu, taip pat aptarė auklėtinių supažindinimo šioje aukštojoje mokykloje galimybes. Lietuvos kariuomenės vadui buvo pristatytas mentorystės projektas, kurį įgyvendinant planuojama pasitelkti ir ne Akademijos karininkus. Jame savanoriškai dalyvaus kvalifikuoti, pakankamai profesinės patirties sukaupę Lietuvos karininkai – kiekvienas jų padės penkiems pirmųjų kursų kariūnams greičiau susipažinti su nauja aplinka ir bendruomene.
 
Gen. mjr. V. Rupšys pritarė tokiam Lietuvos kariuomenės ir Karo akademijos bendradarbiavimui, kai karininkai savo pavyzdžiu mokys, rems, konsultuos ir padės susipažinti su pasirinkta profesija, palaikys gerus santykius su dar neįgudusiais ir nepatyrusiais kariūnais ir taip padės jiems sparčiau tobulėti, skatins mąstyti apie savo ateitį.
 
Kariuomenės vado susitikimas su Akademijos auklėtiniais jau yra tapęs tradicija. Siekiama, kad būsimieji karininkai sektų vado asmeniniu pavyzdžiu, mokytųsi kritiškai ir drąsiai mąstyti, nebijotų prisiimti atsakomybės, visada tinkamai atliktų savo pareigas, puoselėtų Lietuvos kariuomenės vertybes.
 
LKA nuotr.