Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Karo akademijoje susitiko pirmieji jos absolventai

Karo akademijoje susitiko pirmieji jos absolventai

2019 09 27

Rugsėjo 27 d. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje susitiko pirmoji absolventų laida, mininti 25-ąsias Akademijos baigimo metines, ir pirmoji bakalauro studijų laida, baigusi aukštąją mokyklą prieš 20 metų.
 
Iškilmingame renginyje dalyvavo Lietuvos karo akademijos viršininkas plk. Juozas Kačergius, pirmasis Akademijos viršininkas dim. gen. mjr. Jonas Andriškevičius, dim. plk. Algimantas Vyšniauskas, ats. plk. Arūnas Balčiūnas ir kiti to laikotarpio viršininkai, vadai, dėstytojai bei darbuotojai. Tylos minute buvo pagerbti jau anapilin išėję karininkai. Kariūnai padėjo gėlių prie Lietuvos karo akademijos 1-osios absolventų laidos vyresniojo leitenanto Normundo Valterio paminklinio akmens.
 
Sveikindamas susirinkusiuosius, Akademijos viršininkas plk. Juozas Kačergius džiaugėsi, kad Akademijoje susitiko kelios jos auklėtinių kartos. „Per šį laikotarpį, jau 25 metus, Karo akademija nuolat augo, plėtėsi ir stiprėjo, – kalbėjo plk. J. Kačergius. – Ji augo ne tik kariūnų ir absolventų skaičiumi. Ji augo savo kokybe, todėl dabar jau turime ir magistrų absolventų, ir daktaro laipsnį apsigynusių. Turbūt pirmasis Akademijos viršininkas apie tai net nesvajojo, bet mūsų mokymosi bazės smarkiai išsiplėtė, ir šiandien sudarysime galimybę jums patiems pamatyti, kaip gyvena ir mokosi šių dienų kariūnai.“
 
Buvęs Akademijos viršininkas dim. gen. mjr. Jonas Andriškevičius, buvusiems auklėtiniams primindamas jų studijų ir Akademijos gyvavimo metus, kartu pristatė ir Akademijos iškeistą jo mokslo studiją, apžvelgiančią laikotarpį nuo Krašto apsaugos mokyklos iki Karo akademijos kūrimo 1992–1994 m.
 
„Didelis džiaugsmas, kad pirmieji mūsų kariūnai fiksuoja istoriją. Galiu pasakyti, kad dalis šių istorinių dalykų jau yra dokumentuota, nes surinkau juos į šį leidinį, taip primindamas tuo metu rengtus kursus ir studijas, taip pat tada kilusias problemas ar sunkumus, kuriuos reikėjo įveikti, – kalbėjo karininkas. – Džiaugiuosi, kad visa tai buvo ir viską perėjome. Džiaugiuosi matydamas jus ir linkiu, kad tokie jūsų susitikimai tik kartotųsi.“
 
Prisimindami studijas svečiai dalyvavo ekskursijoje po Akademiją, susitikę Akademijos ramovėje apžvelgė jau po studijų nueitą karininkų kelią, pristatė „liūdnąją ir linksmąją statistiką“. Negalėję dalyvauti buvę jų vadai siuntė vaizdo ir kitus sveikinimus bei padėkas, kad jų nepamiršo.
 
Dėkodami vadams albsolventai pabrėžė, kad Akademija jiems įskiepijo vienybės ir tikslo siekio jausmą, jie tapo tarsi viena šeima. „Ačiū už tai, kad perdavėte mums žinias, stiprinote drausmę ir discipliną, už tai, kad ugdėte mus kaip ateities vadus ir lyderius“, – dėkodamas viršininkams ir dėstytojams sakė pirmosios bakalauro studijų laidos absolventas plk. ltn. Arnas Mikaila.
 
Šventiniame renginyje dalyvavusiems pirmųjų laidų viršininkams, vadams ir dėstytojams absolventai įteikė atminimo ženkliukus ir gėlių. Visus susirinkusiuosius sveikino kariūnų patriotinio roko grupė „Vytis“.
 
LKA absolventų istorija
1992 m. liepos 13 d. Krašto apsaugos ministerijos įsakymu buvo įkurta Aukštesnioji krašto apsaugos mokykla, į ją naujais mokslo metais įstojo 154 jaunuoliai ir buvo suformuotos dvi kariūnų kuopos. Kariūnai mokėsi 2 metus pagal motorizuotųjų šaulių ir valstybės sienos apsaugos tarnybos mokymo programas.
1994 m. liepos 20 d. išleista pirmoji karininkų laida. 111 absolventų buvo suteiktas leitenanto laipsnis.
1994 m. sausio 18 d. LR Seimo sprendimu Krašto apsaugos mokykla buvo reorganizuota į Lietuvos karo akademiją – pradėjo gyvuoti kaip universitetinė aukštoji mokykla.
Akademijoje buvo rengiami dviejų specialybių – sausumos kariuomenės ir pasienio policijos – karininkai. Jų studijos vyko pakopomis. Baigusiems 1-ąją dvejų metų studijų pakopą buvo suteikiama būrio vado kvalifikacija ir pirmasis Lietuvos kariuomenės karininko laipsnis, skiriant juos į kariuomenę būrių vadais. Į 2-ąją studijų pakopą karininkai buvo priimami ne anksčiau kaip po vienų tarnybos metų. Baigusiems 2-ąją pakopą karininkams buvo suteikiamas karybos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Pirmoji bakalauro studijų programą išėjusi absolventų laida Karo akademiją baigė 1998 m.
 
G. Maksimovicz ir Ž. Kosteckytės nuotraukos