Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Lietuvos karo akademijos absolventai tapo karininkais

Lietuvos karo akademijos absolventai tapo karininkais

2019 07 26

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija išleido jau 26-ąją absolventų laidą. Liepos 26 d. Simono Daukanto aikštėje, Vilniuje, Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda 50 kariūnų suteikė pirmąjį karininko – leitenanto – laipsnį. 41 vaikinas ir 9 merginos prisiekė ištikimai tarnauti Lietuvos Respublikai, negailėdami jėgų ir gyvybės ginti Tėvynę, jos laisvę ir nepriklausomybę.
 
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karbolis, kreipdamasis į leitenantus, pažymėjo, kad Lietuvos karo akademija yra išskirtinė aukštoji mokykla. „Tad tikiuosi, kad baigiate ją gavę kur kas daugiau nei leitenanto laipsnį ir kad į profesinę karo tarnybą ateinate visapusiškai praturtėję, įgiję mokslo ir taikomųjų žinių bei tapę atsakingesniais piliečiais ir didesniais savo šalies patriotais“, – sakė krašto apsaugos ministras.
 
„Mūsų stiprybė – ne ginklai ar technika, bet gerai parengti, motyvuoti ir pilietiški kariai. Augančiai Lietuvos kariuomenei reikia energingų profesionalių jaunesniųjų vadų, todėl į šią rikiuotę žvelgiu su džiaugsmu ir viltimi“, – kalbėjo Lietuvos kariuomenės vadas gen. mjr. Valdemaras Rupšys, linkėdamas drąsiai įveikti sunkumus ir puoselėti gyvybes už Lietuvos laisvę paaukojusių kovotojų vertybes.
 
Lietuvos karo akademijos viršininkas plk. Juozas Kačergius, pristatydamas absolventus, pabrėžė, kad jie nuėjo ilgą kelią nuo abituriento, pasirinkusio tarnybą Lietuvos kariuomenėje, iki Akademijos absolvento, įgijusio bakalauro diplomą ir Lietuvos kariuomenės leitenanto antpečius. „Tai labai sudėtingas kelias, dažnai neįveikiamas mažai motyvuotiems ir lyderio savybių stokojantiems vakarykščiams abiturientams, – sakė Akademijos viršininkas. – Būdami kariūnais, jie sėkmingai įveikė kasdieninės rutinos banalybę, pažino mokslo džiaugsmą, perprato karinio rengimo subtilybes ir šiandien stovi Lietuvos Respublikos Prezidento, krašto apsaugos ministro ir kariuomenės vado akivaizdoje. Jie jau laimėjo pirmąjį mūšį – pasirengė vadovauti ir vesti kitus į pergales!“
 
Kaip ir kiekvienais metais, už mokslo rezultatus ir kitus laimėjimus buvo apdovanotas geriausias Akademijos absolventas. Šiais metais šis garbingas titulas teko merginai – Livetai Aleksaitei. Mergina buvo įvertinta kaip puikus vado lyderio pavyzdys kitiems kariūnams, gerai išmananti ir aktyviai puoselėjanti Lietuvos kariuomenės tradicijas, profesionali ir atkakliai siekianti užsibrėžto tikslo – garbingai tarnauti Lietuvos valstybei – karė.
 
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis kaip kario garbės simbolį jai įteikė suvenyrinį kardą, Australijos Kanberos lietuvių bendruomenė skyrė piniginę premiją.
 
Ceremonijoje dalyvavo Sausumos pajėgų vadas brg. gen. Raimundas Vaikšnoras, Krašto apsaugos ministerijos ir kariuomenės vadovybė, užsienio šalių gynybos atašė, Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos nariai, jaunieji šauliai, buvę Akademijos viršininkai, aukštųjų mokyklų atstovai, garbūs atsargos ir dimisijos karininkai, absolventų artimieji, kiti svečiai.
 
Lietuvos karo akademijoje krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis, Akademijos viršininkas plk. Juozas Kačergius ir prorektorius mokslui ir studijoms dr. Mantas Bileišis absolventams įteikė bakalauro studijų diplomus. 24 jų baigė Gynybos ir saugumo institucijų valdymo, 21 – Tarptautinių santykių, 5 – Moderniųjų gynybos technologijų vadybos bakalauro studijų programas.
 
Kariūnai taip pat mokėsi pagal karinio rengimo programą. Visi absolventai šiemet įgijo pėstininkų būrio vado kvalifikaciją. Visiems taip pat buvo įteikti Akademijos baigimo ženklai ir absolventų žiedai.
 
Akademijos viršininkas apdovanojo už geriausius 4 studijų metų rezultatus ir pagal baigiamojo darbo įvertinimą, nepriekaištingai eitas pareigas ir kitus kriterijus įvertintus kariūnus – Mikalojų Dudį ir Pijų Vosylių. Jų ir geriausios absolventės Livetos Aleksaitės artimiesiems Karybos studijų katedros viršininkas plk. D. Vaicikauskas už patriotiškų, dorų piliečių išugdymą ir mūsų valstybės saugumo stiprinimą įteikė simbolines trispalves.
 
Absolventus muzikos kūriniais pasveikino Akademijos choro „Kariūnas“ vadovai: solo sopranas – Ieva Skorubstaitė ir koncertmeisteris – Linas Balandis, kartu su jais akordeonas – Eglė Ona Bartkevičiūtė.
 
Šventę vainikavo jau tradicija tapęs ritualas – absolventai Lietuvos karo akademijos kiemelyje pasodino 26-osios laidos ąžuoliuką.
 
Daugiau akimirkų: LKA Facebook paskyroje
G. Maksimovicz (KAM) nuotr.