Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Aukštųjų mokyklų studentai tapo atsargos leitenantais

Aukštųjų mokyklų studentai tapo atsargos leitenantais

2019 07 19

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje liepos 19 d. aukštųjų mokyklų studentams, baigusiems Jaunesniųjų karininkų vadų mokymus (JKVM), buvo suteiktas pirmasis karininko laipsnis. Daugiausia jų – 45 absolventai – mokėsi Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje, 8 – Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų batalione, 30 – Divizijos generolo Stasio Raštikio Lietuvos kariuomenės mokykloje ir 7 – Dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnyboje.
 
Tai jau penktoji, kai mokymai buvo atnaujinti, juos baigusių kariūnų aspirantų laida, papildžiusi Lietuvos kariuomenės rezervo karininkų gretas. „Tikiuosi, jog dalis jūsų jau galvoja ir apie tolesnę tarnybą Lietuvos kariuomenėje. Mūsų kariuomenė šiuo metu išgyvena esminį modernizacijos ir augimo periodą ir jai labai reikalingi išsilavinę, karjeros pasirengę siekti karininkai“, – į kariūnus aspirantus kreipdamasis kalbėjo krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis.
 
JKVM absolventams krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis, Lietuvos karo akademijos viršininkas plk. Juozas Kačergius ir Mokymo ir doktrinų valdybos vadas brg. gen. Gintautas Zenkevičius suteikė atsargos jaunesniojo karininko (leitenanto) laipsnį ir įteikė mokymų baigimo ženklus.
 
Sveikindamas leitenantais tapusius studentus, Lietuvos karo akademijos viršininkas plk. Juozas Kačergius linkėjo sėkmės jiems kaip karininkams, prisiėmusiems įsipareigojimus ir tapusiems svarbia Lietuvos kariuomenės dalimi.
 
Ceremonijoje taip pat dalyvavo, Lietuvos kariuomenės mokyklos viršininkas plk. Egidijus Karvelis, Karo medicinos tarnybos, Lietuvos kariuomenės Jūsų pajėgų ir Oro pajėgų atstovai, JKVM absolventų artimieji ir draugai.
 
JKVM absolventams bus suteikta rezervo būrio vado, medicinos studentams – karo gydytojo kvalifikacija. Geriausius JKVM absolventus apdovanojo karinių dalinių, kuriuose vyko mokymai – Lietuvos karo akademijos, Lietuvos kariuomenės mokyklos ir Karo medicinos tarnybos, – vadovybė.
 
Po šešerių metų pertraukos, nuo 2012 m. rudens, Jaunesniųjų karininkų vadų mokymai buvo atnaujinti, siekiant stiprinti šalies gynybinius pajėgumus – rengti karininkus (būrių vadus) Lietuvos kariuomenės rezervui, jai reikalingus specialistus, ugdyti Lietuvos Respublikos pilietį, pasirengusį atlikti konstitucinę pareigą – ginklu ginti savo valstybę.
 
JKVM – viena iš privalomosios pradinės karo tarnybos formų. Trejus metus ją atlikę 18–32 metų aukštųjų mokyklų studentai ir absolventai, pagal tarpukario Lietuvos tradicijas vadinami kariūnais aspirantais, įgijo pagrindinį karinį parengimą, išmoko veikti karinio vieneto sudėtyje ir jam vadovauti. Atsargos karininkai, baigę mokymus, turės galimybę tarnauti Lietuvos kariuomenėje ir siekti karininko karjeros.
 
Šiuo metu Vilniuje (Lietuvos karo akademijoje) iš viso mokosi 163, Klaipėdoje (Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų motorizuotajame pėstininkų batalione) – 63, Kaune – 163 (Divizijos generolo Stasio Raštikio Lietuvos kariuomenės mokykloje) ir 30 (Karo medicinos tarnyboje) JKVM klausytojai.
 
A. Pliadžio nuotr.