Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Minėdama Valstybės dieną Karo akademija atsisveikino su vyriausiuoju puskarininkiu

Minėdama Valstybės dieną Karo akademija atsisveikino su vyriausiuoju puskarininkiu

2019 07 04

„Prieš beveik aštuonis šimtus metų Lietuva, karūnavusi savo valdovą – karalių Mindaugą, buvo pripažinta lygiaverte Europos, o kartu ir pasaulio valstybe. Nors ir su pertraukomis, ji buvo matoma Europos ir pasaulio žemėlapiuose. „Kad ir toliau Lietuva šiuose žemėlapiuose išliktų reikšminga pasaulio dalimi, reikia visų mūsų pastangų“, – žvelgdamas į valstybės istoriją, sakė Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos viršininkas plk. Juozas Kačergius ir šios šventės proga linkėjo Akademijos bendruomenei toliau kurti, puoselėti ir ginti jos nepriklausomybę.
 
Liepos 4 d. Lietuvos karo akademijoje buvo minima Valstybės diena. Iškilmingos rikiuotės metu vyko ir vyriausiojo puskarininkio išleidimo į atsargą ceremonija. Akademijos bendruomenė padėkojo už tarnybą srž. mjr. Broniui Basalykui, čia tarnavusiam nuo 2017 m.
 
Srž. mjr. B. Basalykas tarnybą Lietuvos kariuomenėje pradėjo 1996 m., ėjo įvairias pareigas Kunigaikščio Vaidoto batalione, Sausumos pajėgų štabe, Lietuvos kariuomenės mokykloje, NATO štabuose Europoje ir Afganistane.
 
2017 m. Lietuvos karo akademijos vyriausiojo puskarininkio pareigas perėmęs srž. mjr. B. Basalykas kartu vykdė daugybę laiko ir jėgų reikalaujančias tarptautinio bendradarbiavimo projektų užduotis.
 
Naują kelią pradedančiam srž. mjr. B. Basalykui išleidimo į atsargą proga buvo įteiktas kariuomenės vado apdovanojimas – Lietuvos kariuomenės medalis „Už nuopelnus“ už pasižymėjimą plėtojant ir stiprinant Lietuvos kariuomenę, svarų indėlį rengiant jos puskarininkių rengimo programą.
 
Visų Lietuvos puskarininkių vardu jam padėkojo ir atminimo dovaną įteikė Lietuvos kariuomenės vyriausiasis puskarininkis srž. mjr. Dainius Snarskis.
 
Lietuvos karo akademijos bendruomenės vardu nuoširdų ačiū tarė Karybos studijų katedros viršininkas plk. Darius Vaicikauskas. Jis pabrėžė, kad srž. mjr. Bronius Basalykas yra išskirtinis žmogus, su kuriuo galima drąsiai eiti ne tik į žvalgybą, bet ir į „patį pragarą“ ir visiškai pasikliauti, ir jam įteikė kalvio nukaldintą XIV a. kalavijo kopiją.
 
Labiausiai nusipelniusiems Karo akademijos kariams, kariūnams ir darbuotojams buvo įteikti padėkos raštai ir apdovanojimai, vardinės dovanos, Lietuvos kariuomenės medalis. Lietuvos karo akademijos viršininkas vyr. srž. Jonui Giedraičiui suteikė aukštesnį karinį – štabo seržanto – laipsnį.
 
Vyr. eil. M. Lysenkos nuotr.