Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Karo akademijos auklėtiniams – Lietuvos kariuomenės vado patarimai

Karo akademijos auklėtiniams – Lietuvos kariuomenės vado patarimai

2019 05 03

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje gegužės 3 d. lankėsi Lietuvos kariuomenės vadas generolas leitenantas Jonas Vytautas Žukas ir susitiko su I kurso kariūnais bei nuolatinę privalomąją karo tarnybą Akademijoje atliekančiais kariais. Akademijos auklėtiniams jis pristatė tarnybą kariuomenėje ir dalijosi savo patirtimi bei patarimais, kaip būsimiems karininkams tinkamai atlikti savo pareigas, o ateityje būti geru pavyzdžiu savo kariams ir visai visuomenei.
 
Gen. ltn. Jonas Vytautas Žukas atkreipė kariūnų dėmesį, kad Lietuvos kariuomenė tarp sąjungininkų turi gerą reputaciją, gyvenimas joje yra labai intensyvus, todėl būsimi karininkai turi ruoštis tarnybai joje, būti pasirengę susidurti su sunkumais, netgi kovoti su savimi, atkakliai siekdami užsibrėžto tikslo.
 
„Labai greitai jūs stovėsite jau nebe rikiuotėje, bet, kaip vadai, – prieš ją. Tuomet jus kariai vertins, kaip dabar jūs vertinate ir stebite savuosius. Pašaukimas ir vidinė motyvacija, ryžtas siekti užsibrėžtų tikslų turi vesti jus į priekį, – kalbėjo kariuomenės vadas. – Matydami, kad jūs tikite savo kariais, jie taip pat tikės jumis. Tik savo žiniomis, nuosekliu, profesionaliu ir garbingu elgesiu su pavaldiniais jūs įgysite autoritetą tarp karių.“
 
Kariūnams buvo įdomu išgirsti ir generolo pasakojimą apie savo, kaip kario, tarnybos pradžią, patirtį joje. „Kai stojau į kariuomenę, mūsų šalyje buvo prasidėjęs Lietuvos persitvarkymo sąjūdis. Tuomet jokių aukštesnių karininkų laipsnių nebuvo. Visų pirma buvo noras ir užsidegimas nuveikti kažką naudingo dėl savo šalies. Taip tą pašaukimą ir išlaikiau visą gyvenimą, – prisiminė gen. ltn. J. V. Žukas, kalbėdamas apie kariuomenę. – Tarnaudami kariuomenėje didelių materialinių turtų neįgysite, bet tikrai įgysite kitų turtų – pamatysite pasaulį, pažinsite daug įdomių, skirtingų tautų ir kultūrų, surasite daug draugų, partnerių.“
 
Susitikimo pabaigoje kariuomenės vadas atsakė į kariūnų, kurie domėjosi šaukimo į nuolatinę privalomąją karo tarnybą sąlygomis ir Lietuvos kariuomenės ateities planais, klausimus.
 
Svečias kariūnams padėkojo už susitikimą ir palinkėjo sėkmės studijose bei karininko tarnyboje po jų. „Visuomet tikėkite tuo, ką darote! Greitai ateis laikas, kai kariuomenė bus jūsų rankose“, – pridūrė vadas.
 
Kariuomenės vado susitikimas su Akademijos auklėtiniais jau yra tapęs tradiciniu. Tai – sudedamoji kariūnų, kaip būsimų vadų, ugdymo programos, kurioje numatytas ištisas ciklas pokalbių su išskirtinėmis asmenybėmis, dalis. Siekiama, kad būsimi karininkai pasisemtų patirties sekdami šių autoritetų asmeniniu pavyzdžiu, mokytųsi kritiškai ir drąsiai mąstyti, nebijotų prisiimti atsakomybės, visada tinkamai atliktų savo pareigas, puoselėtų Lietuvos kariuomenės vertybes.
 
A. Pliadžio nuotr.