Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Karo akademijos kariūnai mokėsi planuoti ir vykdyti puolimo ir gynybos operacijas

Karo akademijos kariūnai mokėsi planuoti ir vykdyti puolimo ir gynybos operacijas

2019 04 26

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos IV kurso kariūnai balandžio 15–25 d. dalyvavo Pabradėje Generolo Silvestro Žukausko poligone vykusiose kombinuotosiose lauko taktinėse pratybose „Pėstininkų būrys – mūšis mieste“.
 
Įgytas teorines žinias kariūnai pritaikė lauko pratybose, kuriose mokėsi vadovauti ir valdyti būrį mūšyje, judėti gyvenvietėje, suplanuoti ir atlikti puolimo ir gynybos operacijas mieste, tobulinti individualius įgūdžius vykdydami artimą kovą miesto sąlygomis.
 
Pratybos vyko dviem etapais. Pirmąją savaitę kariūnai mokėsi paruošti pastatus gynybai, juos užminuoti, įrengti inžinerines kliūtis, tinkamai judėti mieste, įlipti į pastatus naudodamiesi parankinėmis priemonėmis, užimti pastatus esant pasipriešinimui. Kartu mokėsi suteikti pirmąją pagalbą ir vadovauti sužeistųjų evakavimui.
 
Antrąją savaitę pratybos buvo sudėtingesnės. Viskas buvo sujungta į kompleksines lauko taktines pratybas, per kurias kariūnai kartu turėjo parodyti ir gebėjimą vadovauti padaliniui streso ir nuovargio sąlygomis, artimomis realiam mūšiui. Buvo vertinamas kariūnų gebėjimas planuoti, organizuoti ir vykdyti būrio gynybos operacijas. Visas užduotis kariūnai planavo patys ir skelbė įsakymus savo būriams.
 
Paskutinę lauko pratybų dieną kariūnai apibendrino ir panaudojo per šiuos mokymus įgytas žinias.
 
Pratybų instruktoriai sakė, kad IV kurso kariūnai vykdė būrio lygmens užduotis pagal iš anksto sukurtą scenarijų. Jie buvo suskirstyti grupėmis ir paeiliui gynė arba puolė pastatus, pradėdami jų šturmą dar miške. Kiekvienas kariūnas galėjo praktiškai pritaikyti įgytas žinias ir pajusti tikrąsias mūšio mieste detales.
 
LKA nuotr.