Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Karo akademijos kariūnai mokosi vadovauti gynybos operacijoms

Karo akademijos kariūnai mokosi vadovauti gynybos operacijoms

2019 02 26

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos ketvirto kurso kariūnai vasario 18 – kovo 1 dienomis dalyvauja Generolo Silvestro Žukausko poligone vykstančiose lauko pratybose, kur mokosi planuoti ir vykdyti būrio gynybos operacijas.
 
Mokymus pirmąją savaitę kariūnams vedė Suomijos karo akademijos Karo inžinerijos mokyklos kontrmobilumo instruktorius kapitonas Pekko Sipari. Didelę karo inžinerijos kursų patirtį turintis karininkas mokė kariūnus gynybos operacijų metu greitai ir paprastai įrengti prieštankinius apsauginius minų laukus, šaulio, kulkosvadininko ir granatsvaidininko pozicijas.
 
Akademijos taktikos instruktoriai kariūnus mokė žvalgyti gynybos rajoną ir pozicijas, kariūnai treniravosi, kaip tinkamai perduoti ir perimti mūšį. Kiekvienos naujos užduoties išvakarėse būdavo paskiriami nauji vadai, kurie gaudavo taktinę užduotį ir turėdavo ją atlikti kitą dieną pratybų metu.
 
Antrajame pratybų etape – per lauko pratybas – Karo akademijos auklėtiniai atlieka būrio lygmens užduotis. Šiame etape siekiama įvertinti kariūnų gebėjimą vadovauti padaliniui, kai jie patiria stresą ir yra pavargę, t. y. artimomis realiam mūšiui sąlygomis, planuoti, organizuoti ir vykdyti būrio gynybos operacijas. Į šias pratybas taip pat yra įtraukti sprogdinimo darbai.
 
Paskutinę lauko pratybų dieną (trečiajame etape) kariūnų laukia kovinio šaudymo pratybos „Būrys gynyboje“, kurių metu Karo akademijos auklėtiniai apibendrins ir panaudos šiuose mokymuose įgytas žinias.
 
Pabradės poligone vykstančiose pratybose siekiama išmokyti būsimus karininkus planuoti ir vykdyti būrio gynybos operacijas.
 
Suomijos karinių pajėgų instruktorius pakviestas dalyvauti mokymuose Lietuvos karo akademijos instruktoriaus mjr. Algirdo Revaičio, kuris taip pat mokėsi ir įgūdžius tobulino Suomijos Karo inžinerijos mokykloje, iniciatyva.
 
Srž. sp. Ievos Budzeikaitės nuotr.