Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Knygų mugės lankytojai susipažįsta su naujausiais Lietuvos karo akademijos leidiniais

Knygų mugės lankytojai susipažįsta su naujausiais Lietuvos karo akademijos leidiniais

2019 02 19

Vasario 21 d. prasidėjo 20-oji tarptautinė Vilniaus knygų mugė, kurioje dalyvauja ir Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija – pristato savo naujausius leidinius. Lankytojai gali įsigyti Akademijos išleistų knygų ir pabendrauti su jų autoriais.
 
Vilniaus knygų mugėje šiais metais pristatomi šie nauji LKA leidiniai:
  • Felikso Žigaro monografija „Lietuvos kariuomenės karininkų rengimo ir jų kvalifikacijos kėlimo sistema 1919–1940“ (1–2 dalys);
  • Gintauto Surgailio monografija „Šeštasis pėstininkų Pilėnų kunigaikščio Margio pulkas“ (iš serijos „Lietuvos kariuomenės istorija“);
  • periodiniai leidiniai „Karo archyvas“ (33 t.), „Lietuvos metinė strateginė apžvalga“ ir „Journal of Security and Sustainability Issues“.
Pirmąją mugės dieną lankytojai išsamiau supažindinami su tęstiniais (periodiniais) Lietuvos karo akademijos leidiniais.
 
Mokslo žurnale „Karo archyvas“ spausdinami moksliniai straipsniai Lietuvos kariuomenės ir karo veiksmų Lietuvos teritorijoje istorijos klausimais, kurie prisideda prie kariuomenės istorijos nuo Lietuvos valstybės sukūrimo XIII amžiuje iki šių dienų tyrimų sklaidos.
 
„Lietuvos metinėje strateginėje apžvalgoje“, siekiant plačiau atskleisti Lietuvos nacionalinio saugumo problematiką ir išsamiai pristatyti ją platesnei šalies ir užsienio auditorijai, apžvelgiami ir analizuojami pokyčiai, vykstantys tarptautiniu, regioniniu ir nacionaliniu lygiu.
 
Tarptautiniame mokslo žurnale „Journal of Security and Sustainability Issues“, kurio redakcinę kolegiją sudaro Jungtinės Karalystės, JAV, Vokietijos, Austrijos, Suomijos, Lenkijos, Ispanijos, Izraelio, Indijos, Australijos, Japonijos ir kitų šalių mokslininkai, publikuojamuose straipsniuose nagrinėjamos saugumo ir tvariosios plėtros problemos, iškeliamos energetinio ir kibernetinio saugumo grėsmės, ekonominio saugumo aspektai.
 
Vasario 23 d. (16.00 val. Konferencijų salėje 3.1) bus pristatytos Lietuvos kariuomenės istorijos knygos.
 
Feliksas Žigaras monografijoje „Lietuvos kariuomenės karininkų rengimo ir jų kvalifikacijos kėlimo sistema 1919–1940“ apžvelgia visą prieškario karinio rengimo sistemą ir kariuomenės patirtį, kuri, pasak specialistų, bus naudinga organizuojant ir tobulinant šiuolaikinę karininkų rengimo ir kvalifikacijos kėlimo sistemą. Knyga turi mokslinę ir pažintinę vertę, todėl yra reikalinga ir naudinga bakalauro, magistrantūros ir doktorantūros studijoms, tyrinėjantiems Lietuvos kariuomenės istoriją ir plačiajai visuomenei kaip karybos, socialinių ir humanitarinių mokslų žinių šaltinis.
 
Pasak monografijos „Šeštasis pėstininkų Pilėnų kunigaikščio Margio pulkas“ autoriaus dr. G. Surgailio, šio pulko istorijos fragmentų yra ne vieno Lietuvos istoriko darbuose, tačiau nuodugniau jo veikla nebuvo aptarta. Greičiausiai dėl to, kad pulko istorija buvo nutrūkusi, anksčiau jai buvo skirta per mažai publikacijų, bet dabar atsirado poreikis turimas žinias sujungti, apibendrinti. Naujajame leidinyje skaitytojui pateikiama Margio pulko istorija, siekiant visapusiškai atskleisti jo įnašą į bendrą kovą dėl nepriklausomos Lietuvos valstybės.
 
Lietuvos karo akademija, kaip aukštoji universitetinė mokykla, vykdydama šviečiamąją veiklą, kasmet leidžia numatytą mokomąją literatūrą, periodinius, mokslinius ir mokslo populiarinamuosius leidinius karybos ir kitomis temomis. Akademijos mokslo darbuotojų, dėstytojų ir instruktorių parengtais vadovėliais ir mokymo priemonėmis naudojasi ne tik kariūnai ir Akademijos kursų klausytojai, bet ir kitų aukštųjų mokyklų auklėtiniai. Kasmet naujausius leidinius Karo akademija pristato tarptautinėje Vilniaus knygų mugėje.
 
Lietuvos karo akademijos visų išleistų knygų elektronines versijas skaitytojai gali rasti ir su jomis išsamiau susipažinti Akademijos interneto svetainėje „Leidiniai“ >>>.
 
Vilniaus knygų mugė – vienas reikšmingiausių kultūros įvykių Lietuvoje, kuriame kasmet dalyvauja ir Lietuvos karo akademija, pristatydama naujus savo leidinius, skirtus tiek Akademijos bendruomenei, tiek plačiajai visuomenei.
 
LKA leidinių pristatymas Knygų mugėje