Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Karo akademijoje prisiekė jaunesniųjų karininkų vadų mokymų klausytojai

Karo akademijoje prisiekė jaunesniųjų karininkų vadų mokymų klausytojai

2019 02 10

Vasario 10 d. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje įvyko Lietuvos kariuomenės jaunesniųjų karininkų vadų mokymų (JKVM) klausytojų priesaikos ceremonija, kurios metu priesaikos žodžius ištarė 87 Lietuvos karo akademijoje Vilniuje ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų batalione Klaipėdoje JKVM dalyvaujantys kariai.
 
Šventėje dalyvavo krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis, Lietuvos karo akademijos viršininkas plk. Juozas Kačergius, Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo akademijos prodekanė prof. dr. Snieguolė Matulienė, Karo akademijos vadovybė, instruktoriai, prisiekiančiųjų artimieji.
 
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis prisiekusiems JKVM klausytojams linkėjo savo tarnybą matyti ne kaip pareigą, bet kaip asmeninį indėlį į saugesnės Lietuvos kūrimą ir jausti didelį džiaugsmą, prisidėjus prie stipresnės kariuomenės kūrimo. „Būkite ištikimi savo priesaikai ir tarnaudami prisiminkite bene garsiausią pasaulyje priesaką Tėvynei: „Neklausk, ką dėl tavęs padarė tavo šalis, o klausk, ką tu dėl jos padarei.“ Teįkvepia šie žodžiai pavyzdingai tarnybai ir Lietuvos saugumo stiprinimui“, – kalbėjo ministras.
 
Sveikindamas JKVM karius, Akademijos viršininkas plk. Juozas Kačergius ragino juos ir toliau būti smalsius, aktyvius, nesustoti ir nuolat tobulėti.
 
Šiais metais Lietuvos valstybei prisiekė šeštoji Lietuvos karo akademijos JKVM klausytojų laida, kurią sudaro studentai ir absolventai iš dvidešimt vienos aukštosios mokyklos, 2018 m. rudenį tarnybą pradėję Lietuvos karo akademijoje (61 klausytojas) ir Dragūnų batalione (26 klausytojai). 3 JKVM pirmo kurso klausytojai jau buvo prisiekę anksčiau kaip kariai savanoriai, bazinių karinių mokymų dalyviai ar atlikę nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą.
 
Priesaikos metu buvo pristatytas ir geriausias JKVM klausytojas, kuriam suteikta teisė visų prisiekusiųjų vardu pabučiuoti Akademijos vėliavą. Juo išrinktas D. Britanijoje informatiką ir programavimą studijavęs Lensterio universiteto absolventas, po studijų grįžęs į Lietuvą, Žygimantas Stancelis. Jaunuolis išsiskyrė gerais mokymosi rezultatais, puikiu pasirengimu ir tapo sektinu pavyzdžiu kitiems JKVM klausytojams.
 
Priesaikos ceremonija taip pat vyks vasario 16 d. Lietuvos valstybės atkūrimo dienai skirto minėjimo metu Kaune, Vytauto Didžiojo karo muziejaus kiemelyje, kur prisieks JKVM dalyviai, besimokantys šiame mieste, Divizijos generolo Stasio Raštikio Lietuvos kariuomenės mokykloje.
 
Jaunesniųjų karininkų vadų mokymai (JKVM)
 
Jaunesniųjų karininkų vadų mokymai – viena iš privalomosios pradinės karo tarnybos formų. Ją atliekantys 18–32 metų aukštųjų mokyklų studentai ir absolventai, pagal tarpukario Lietuvos tradicijas vadinami kariūnais aspirantais, įgyja pagrindinį karinį pasirengimą, išmoksta veikti karinio vieneto sudėtyje ir jam vadovauti.
 
Jaunesniųjų karininkų vadų mokymai buvo atnaujinti 2012 m., siekiant stiprinti šalies gynybinius pajėgumus – rengti karininkus (būrių vadus) Lietuvos kariuomenės rezervui, jai reikalingus specialistus, ugdyti Lietuvos Respublikos pilietį, pasirengusį atlikti konstitucinę pareigą – ginklu ginti savo valstybę.
 
Šiuo metu Vilniuje (Lietuvos karo akademijoje) mokosi 242, Klaipėdoje – 68, Kaune – 174 JKVM klausytojai.
 
Sėkmingai baigusiems trejų metų kursą JKVM absolventams suteikiamas atsargos jaunesniojo karininko (leitenanto) laipsnis ir rezervo būrio vado kvalifikacija. Atsargos karininkai turi realias galimybes tarnauti Lietuvos kariuomenėje ir siekti karininko karjeros.
 
Susidomėjusieji tarnyba Lietuvos kariuomenėje kviečiami kreiptis į Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos regioninius skyrius ar poskyrius. Šiais metais registracija į JKVM prasidėjo 2019 m. sausio 4 d. ir vyks iki 2019 m. rugsėjo 28 d.
 
Srž. sp. Ievos Budzeikaitės nuotr.