Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Knygų mugės lankytojams pristatyta pirmoji knyga apie partizanų vadą Joną Žemaitį-Vytautą

Knygų mugės lankytojams pristatyta pirmoji knyga apie partizanų vadą Joną Žemaitį-Vytautą

2020 02 21

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, dalyvaudama vasario 20–23 d. vykstančioje 21-ojoje tarptautinėje Vilniaus knygų mugėje, pristato savo naujausius leidinius. Susitikime lankytojai buvo supažindinti ir su pirmąja knyga apie partizanų vadą Joną Žemaitį-Vytautą. Šis leidinys anglų kalba skirtas užsienio skaitytojams, tačiau jau baigiamas rengti jos variantas ir lietuvių kalba.
 
Knygos „Partisan General Jonas Žemaitis-Vytautas“ autoriai prof. Alfonsas Eidintas, dr. Darius Juodis ir dim. plk. ltn. dr. Gintautas Surgailis šiųmetėje knygų mugėje pasidalijo mintimis, su kokiais iššūkiais susidūrė ją rengdami, ir kartu papasakojo, kokio stiliaus ir žanro ji yra, kuo išsiskiria iš kitų leidinių.
 
Autoriai pabrėžė, kad nebuvo lengva rengti knygą apie šią istorinę asmenybę, nes trūko istorinių dokumentų apie partizanų veiklą Lietuvoje. Todėl J. Žemaitis-Vytautas visų pirma buvo pristatytas kaip žmogus, kuris ir verkė, ir šypsojosi, kaip jautri ir drąsi asmenybė, ką atskleidžiai artimųjų pasakojimai, prisiminimai, eilėraščiai.
 
„Nesustoti mus skatino ir tai, kad užsieniečiai, galima sakyti, prašė išsamesnės informacijos apie partizanų veiklą, – sakė dr. D. Juodis. – Užsienyje žinių apie šią mūsų istorijos dalį yra labai mažai. Daugelis knygų apie tai parašytos lietuvių kalba, ir tai natūralu. Tačiau mes manome, jog reikia ją pristatyti ir už Lietuvos ribų – kad būtų užkirstas kelias kai kuriems ten skleidžiamiems mitams, stereotipams ir pan. Lietuviai, kad ir daug žinantys apie partizanų vadą, šioje knygoje ras naujų J. Žemaičio-Vytauto gyvenimo faktų, todėl, manome, jiems bus įdomu ją skaityti.“
 
Kitas veiksnys, dėl kurio kilo sunkumų leidinyje pristatant partizanų veiklą, pasak karo istoriko, buvo kai kurių terminų vertimo problema: „Pavyzdžiui, tuo laikotarpiu veikė „stribai“, ir mes žinome, kas tokie jie buvo. Tačiau teko gerai pasvarstyti, kaip šį terminą reikėtų išversti į anglų kalbą“, – prisiminė mokslininkas.
 
Pasak prof. A. Eidinto, jau yra parengta šio leidinio lietuviška versija. „Ji bus šiek tiek platesnė, joje bus daugiau iliustracijų ir kitos medžiagos. Manome, kad reikia apie tokius žmones ir istorines asmenybes rašyti, kad visuomenė daugiau sužinotų apie šią mūsų istorijos dalį, pajustų jos tragizmą, – aiškino profesorsius. – Tikime, kad dėl to rasime savo skaitytoją.“
 
Knygų mugėje buvo pristatyti ir kiti nauji Lietuvos karo akademijos leidiniai.
 
Pasak Politikos mokslų katedros profesoriaus Virgilijaus Pugačiausko, „XIX a. Lietuvos karinių dalinių istorija“ – tai knyga, kurioje apibendrinti iki šiol įvairiuose leidiniuose išbarstyti tekstai, parengti gilinantis į šio laikotarpio karinius dalykus, ieškant atsakymo, dėl ko buvo kovota. Autoriaus tikslas – išryškinti tai, kas tuo metu buvo svarbiausia, o kartu ir naujai pažvelgti į šį laikotarpį, į vadų ir eilinių karių, t. y. valstiečių, patirtį.
 
Dim. plk. ltn. dr. Gintautas Surgailis pristatė jau 34-ąjį „Karo archyvo“ tomą. Šis mokslo žurnalas skirtas Lietuvos kariuomenės ir karo veiksmų Lietuvos teritorijoje istorijos tyrimams nuo Lietuvos valstybės sukūrimo XIII amžiuje iki šių dienų. Pasak istoriko, šia tema vis dar rašoma, todėl susikaupė daug medžiagos, kuri aktuali tiek straipsnių autoriams, tiek skaitytojams: „Tai – tęstinis žurnalas, leidžiamas nuo 1992 m. Visi straipsniai originalūs. Dar yra autorių, kurie pasirengę ir toliau rašyti, vadinasi, kad „Karo archyvas“ reikalingas.“
 
Pirmuosius Lietuvos karo akademijos, kaip mokslo institucijos, žingsnius studijoje „Nuo Krašto apsaugos mokyklos iki Karo akademijos (1992–1994 m.)“ aprašė ats. gen. mjr. Jonas Andriškevičius ir šį leidinį pristatė mugės lankytojams. Studija, pasak autoriaus, skirta laikotarpiui, kai politikų ir kariškių mintis apie būtinybę turėti nacionalinę karininkų rengimo sistemą imta įgyvendinti įsteigiant Karo mokyklą, apžvelgti.
 
Lietuvos karo akademija, kaip aukštoji universitetinė mokykla, vykdydama šviečiamąją veiklą, kasmet leidžia mokomąją literatūrą, periodinius, mokslo ir mokslo populiarinamuosius leidinius karybos ir kitomis temomis. Akademijos mokslo darbuotojų, dėstytojų ir instruktorių parengtais vadovėliais ir mokymo priemonėmis naudojasi ne tik kariūnai ir Akademijos kursų klausytojai, bet ir kitų aukštųjų mokyklų auklėtiniai. Kasmet naujausius leidinius Karo akademija pristato tarptautinėje Vilniaus knygų mugėje.
 
Lietuvos karo akademijos visų išleistų knygų elektronines versijas skaitytojai gali rasti ir su jomis išsamiau susipažinti Akademijos interneto svetainėje „Leidiniai“ >>>.
 
LKA leidinių pristatymas Knygų mugėje
E. Genio nuotr.