Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Kariūnai karinį rengimą įtvirtino pratybose

Kariūnai karinį rengimą įtvirtino pratybose

2020 06 04

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos II kurso kariūnai keturias savaites dalyvavo intensyviose kombinuotosiose lauko taktikos pratybose Gen. Silvestro Žukausko poligone Pabradėje – mokėsi planuoti, organizuoti ir vykdyti puolimo ir gynybos operacijas būrio sudėtyje.
 
Pratybos vyko dviem etapais. Pirmąsias dvi savaites antrakursiai mokėsi planuoti, organizuoti ir vykdyti taktines puolimo operacijas – staigiąją ir suplanuotąją atakas, įveikti kliūtis išsprogdindami.
 
Antrojo etapo pratybos buvo sudėtingesnės. Viskas buvo sujungta į kompleksines lauko taktines pratybas, daugiausia dėmesio skiriant gynybos užduotims ir jų įgyvendinimui atlaikant priešininko puolimą – įrengiant gynybos pozicijas ir vykdant žvalgybą. Taip kariūnai įtvirtino per mokymus Akademijoje ir pratybas įgytas žinias ir praktiškai jas pritaikė, vykdydami gautą užduotį.
 
Gynybos pratybų vadovas kpt. Alminas Sinevičius pasakojo, kad kariūnai, kad ir ketvirtą savaitę dalyvaudami lauko pratybose ir jau jausdami nuovargį, liko motyvuoti ir noriai, neraginami mokėsi, sėmėsi naujų žinių. Pasak kapitono, jiems patiko mokymo būdas – prieš pratybas ateiti ir aptarti kiekvieną žingsnį, kiekvieną veiksmą, kurį reikės atlikti per pratybas savarankiškai. „Antro kurso kariūnai pirmą kartą vykdė gynybą, todėl jiems reikalinga, galima sakyti, tokia įžanga. Pristatydamas jų būsimus veiksmus kartu pateikdavau pavyzdžių iš praktikos, kurie jiems padėtų geriau suprasti Akademijoje studijuotą teoriją, – aiškino kapitonas. – Kartu vykdavo ir teorijos priminimas, kartu sudėdavome pagrindinius akcentus. Stovyklavietėje susėsdavome ir viską aptardavome, padiskutuodavome.“
 
Kpt. A. Sinevičius teigė, kad kariūnams padėjo ir pratybose kartu dalyvavę Akademijoje organizuojamo Būrio vado kurso klausytojai, kurie jau yra atlikę privalomąją pradinę karo tarnybą arba kitu būdu įgijęs reikiamą pagrindinį karinį parengimą: „Šio kurso klausytojai jau turi daug ir skirtingos profesinės patirties, todėl kariūnams nemažai padėjo, praplėtė jų akiratį, kas leidžia lengviau naujas žinias įsisavinti.“
 
Pratybų vado žodžius, kad pratybos ir visi jų etapai buvo naudingi, patvirtina ir kariūnai.
 
„Į Karo akademiją grįšime įgiję naujų žinių, nes išmokome pėstininkų taktikos pagrindus. Galime sakyti, esame visa galva aukščiau nei buvome tik atvykę į šį poligoną, – pasakojo kariūnė Vytautė Kasčiūnaitė. – Tokiuose mokymuose daugiau išmokstame netgi pralaimėję nei laimėję, nes tuomet pamatome, kur suklydome, ir bandome suprasti, kodėl pralaimėjome, kur buvo mūsų klaidos ir ką reikia tobulinti, kad nedarytume jų ateityje.“
 
„Buvo įdomus pats mokymo procesas, kai parodo, paaiškina, kai visi diskutuojame ir mes galima išsakyti savo pastabas ar pasiūlymus, – savo įspūdžiais dalijasi kariūnas Vismantas Minelga. – Įgijau daug tiek teorinių, tiek praktinių žinių apie gynybos ir puolimo operacijas. Tai, ko anksčiau nežinojau, labai praplėtė mano akiratį. Paskaitose gilinomės į teoriją. Žinoma, ji reikalinga, bet taip pat svarbu  viską praktiškai įtvirtinti. Ypač dabar, kai per pratybas pradėjome kaip viena komanda planuoti ir organizuoti užduotis. Tai žinių bagažas, kurio reikės, kai tapsime karininkais.“
 
Kombinuotosios lauko taktikos pratybos – viena iš Bazinio karininko kurso dalių. Be universitetinių studijų, Lietuvos karo akademijos kariūnai išeina šį kursą, kuris skirtas pagrindinėms karybos žinioms ir įgūdžiams, reikalingiems profesinėje karo tarnyboje ir įvairiose civilinėse srityse, įgyti. Jo metu taktiškai ir techniškai rengiami kariūnai perpranta karybos pagrindus, o vėliau nuolat tobulina savo žinias ir įgūdžius, kad galėtų juos efektyviai panaudoti tarnaudami Lietuvos kariuomenėje.
 
Sėkmingai Bazinį karininko kursą ir universitetines studijas baigusiems kariūnams suteikiamas pirmasis karininko (leitenanto) laipsnis ir jie skiriami į pareigas viename iš Lietuvos kariuomenės vienetų.

Eimanto Genio nuotr.

Daugiau pratybų akimirkų >>>