Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Lietuvos kariuomenės rezervo karininkų gretas papildė 74 leitenantai

Lietuvos kariuomenės rezervo karininkų gretas papildė 74 leitenantai

2020 07 17

Liepos 17 d. Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje Kaune vyko Jaunesniųjų karininkų vadų mokymų (JKVM) klausytojų pirmojo karininko laipsnio suteikimo ceremonija. Karininko priesaiką davė ir Lietuvos kariuomenės rezervo karininkų gretas papildė šeštoji po mokymų atnaujinimo JKVM laida. 28 absolventai mokymus baigė Divizijos generolo Stasio Raštikio Lietuvos kariuomenės mokykloje, 46 – Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje.
 
Iškilmingame renginyje dalyvavo Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis, Lietuvos kariuomenės vadui atstovaujantis Gynybos štabo viršininkas generolas majoras Gintautas Zenkevičius, Karinių oro pajėgų vadas pulkininkas Dainius Guzas, Lietuvos karo akademijos viršininkas pulkininkas Juozas Kačergius, Mokymo ir doktrinų valdybos vadas pulkininkas Mindaugas Steponavičius, Lietuvos kariuomenės Kauno įgulos dalinių vadai, aukštųjų mokyklų atstovai, JKVM karių artimieji.
 
Sėkmingai kursą baigusiems klausytojams krašto apsaugos ministras R. Karoblis suteikė atsargos jaunesniojo karininko (leitenanto) laipsnį, jiems taip pat buvo suteikta rezervo būrio vado kvalifikacija.
 
„Ši ceremonija man visada yra jaudinanti ir įkvepianti. Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelis – unikali vieta, turinti tiek daug Lietuvos valstybės ir laisvės simbolių. Tikiuosi, jog ji dar labiau sustiprins jūsų ryžtą ginti tėvynę, įkvėps jūsų motyvaciją tarnybai ir siekį ginti Lietuvos saugumą“, – sveikindamas JKVM karius sakė krašto apsaugos ministras R. Karoblis.
 
Gen. mjr. G. Zenkevičius, kreipdamasis į JKVM absolventus, pabrėžė, jog jiems suteiktas karininko laipsnis – tai ne tik jų brandaus pasirinkimo įvertinimas, bet ir didžiulis įsipareigojimas ir atsakomybė. Jis palinkėjo jaunesniesiems karininkams drąsiai tęsti tvirčiausias Lietuvos kariuomenės tradicijas ir pritaikyti įgytas žinias ne tik profesinėje veikloje, bet ir asmeniniame gyvenime.
 
„Sėkmingai įveikėte sunkų ir kupiną iššūkių vieną savo gyvenimo etapą, derindami mokslus, darbą ir kai kurie iš jūsų – šeiminius dalykus. Tai pasako apie jus kaip apie aukštos motyvacijos asmenybes, gebančias koordinuoti keletą vienu metu atliekamų užduočių ir siekti užsibrėžto tikslo. Tai savybės, kurios reikalingos XXI a. Lietuvos kariuomenės karininkui. Nuo šios minutės jūs tampate atsakingi ne tik už savo veiksmus, bet ir jums patikėtus pavaldinius ir padalinį. Tikiu ir linkiu, kad tapsite pavyzdžiu savo kariams, kurie nedvejodami vykdys jūsų padaliniui keliamas užduotis“, – prieš įteikdamas vardinę dovaną – durklą – geriausiam Lietuvos kariuomenės mokyklos JKVM klausytojui ltn. Tomui Paulavičiui sakė Lietuvos kariuomenės mokyklos vadas plk. Egidijus Karvelis.
 
Lietuvos karo akademijos viršininkas plk. Juozas Kačergius pasidžiaugė JKVM karių motyvacija ir ryžtu įveikti visus sunkumus. Linkėdamas visokeriopos sėkmės jis įteikė vardines dovanas – peilius – geriausiems Lietuvos karo akademijos JKVM absolventams: ltn. Mariui Bankauskui ir ltn. Dariui Deržinskui.
 
Jaunesniųjų karininkų vadų mokymai – viena iš privalomosios pradinės karo tarnybos formų, kurią atlikdami 18–32 m. aukštųjų mokyklų studentai ir absolventai, tarpukario Lietuvoje vadinti kariūnais aspirantais, įgyja pagrindinį karinį parengimą, išmoksta veikti būrio sudėtyje ir jam vadovauti. Jaunesniųjų karininkų vadų mokymai buvo atnaujinti 2012 m., siekiant stiprinti šalies gynybinius pajėgumus – rengti karininkus Lietuvos kariuomenės rezervui, ugdyti Lietuvos Respublikos pilietį, pasirengusį atlikti konstitucinę pareigą – ginklu ginti savo valstybę.
 
JKVM trunka trejus metus. Pirmaisiais metais klausytojai įgyja bazinių karinių žinių ir įgūdžių, antraisiais mokosi vadovauti pėstininkų skyriui, trečiaisiais – pėstininkų būriui. Kiekvienų metų pabaigoje organizuojama 14 parų lauko stovykla. Teorinių ir praktinių užsiėmimų, lauko pratybų metu mokomasi taktikos, karo inžinerijos, karo topografijos, medicinos, fizinio rengimo, lyderio ugdymo ir kitų mokomųjų dalykų.
 
Lietuvos kariuomenės mokyklos, Vytauto Didžiojo karo muziejaus informacija ir nuotr.