Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Karo akademijos pirmakursiai kariūnai nebijo naujų iššūkių

Karo akademijos pirmakursiai kariūnai nebijo naujų iššūkių

2020 09 11

„Tai – pirmosios mūsų, kaip kariūnų, pratybos. Ir labai įdomios. Čia daug veiklos, todėl viskas greitai praeina, – pirmaisiais įspūdžiais dalijasi ir beveik nė akimirkai nenutildami entuziastingai pasakoja šiais metais studijas Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje pradėję jaunuoliai. Prisipažįsta, bet su šypsena ir linksmai, kad laiko poilsiui mažai lieka. – Kai įdomu, tai ir to noro ilsėtis nekyla. Nesiskundžiam ir pailsim naktį, o dieną išmokome laiką susiplanuoti ir išnaudoti produktyviai.“

Jau baigiasi antra savaitė, kai pirmakursiai žinių semiasi Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomajame pulke Rukloje. Čia jie išeis individualaus karinio rengimo pagrindų kursą – Bazinį kariūno kursą – įgis būtiniausių karybos žinių ir praktinių įgūdžių, o vėliau juos tobulins studijuodami Akademijoje.

Vaikinai džiaugiasi susipažinę, nes jausdamiesi kaip viena komanda ir užduotis greičiau atlieka, vienas kitam padeda, pataria. „Kariuomenė yra komandinis darbas, – sako Karolis Sabalius. – Be draugo būtų sunkiau. Jei kažką pamiršai, draugas tau primena ar už tave padaro, ko nesuspėjai.“

Paklausus, ar nebuvo kilęs klausimas „Ką aš čia veikiu?“, iš karto visi atsako: „Nė karto – nei sekundei, nei minutei nesuabejojom, nes studijas Karo akademijoje pasirinkome savo noru, esame motyvuoti ir viskas nuo mūsų pačių priklauso.“

„Taip, iš tikrųjų jie motyvuoti – ir šie vaikinai, ir visi kiti pirmakursiai, – patvirtina Bazinio kariūno kurso kuopos vadas vyr. ltn. Konradas Lekešius. – Jie čia po truputį atsiskleidžia, nes jau adaptavosi – priprato prie palapinių miestelio, taisyklių, naujos tvarkos – ir toliau juda į priekį.“

Karininkas pastebi, kad kariūnai labiau motyvuoti už šauktinius, kurie taip pat išeina bazinio karinio rengimo kursą, atlikdami nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą. Jie ir labiau stengiasi, į paskaitas rimčiau žiūri, pastabas priima, todėl ir darbas su jais būna lengvesnis.

„Džiugu matyti, kaip kariūnai ieško vis naujų galimybių. Būna ir taip, kad dirbant su kariūnais reikia kažką naujo sugalvoti, ką jiems dar nuveikus, nei buvo suplanuota, nes pirmakursiai nori naujos veiklos, daugiau žinių, trokšta mokytis, tobulėti“, – pasakoja ltn. K. Lekešius.

„Iš pradžių daug kas buvo keista, nes viskas man buvo pirmą kartą. Bet kuo toliau, tuo labiau patinka. Po truputį pradedu perprasti tą tikrąjį kario gyvenimą. Ir man jis iš tikrųjų patinka. Internete vis tiek atrodo kitaip, todėl ir čia atvykus viskas buvo nauja, nepažįstama. Bet visiškai nesigailiu, – savo mintimis dalijasi Aurika Zabarauskaitė. – Gal tik pirmosiomis dienomis buvo tokia akimirka, kai šovė mintis „Oi, kur aš patekau? Gal man čia nereikia būti?“ Bet dabar pradedu apsiprasti, ir tokių klausimų nebekyla.“

Kad pati pradžia būna sunki, patvirtina visi kariūnai ir iš karto priduria – nereikia tik išsigąsti. „Pirma savaitė buvo gana sunki, todėl ir laikas ėjo labai lėtai. Dabar, antrąją savaitę, jis tiesiog bėga, kartais net lekia. Gal dėl to, kad daugiau įdomesnių paskaitų vyksta, o gal – kad per jas jau geriau suprantu, ko moko, su kuo instruktoriai supažindina per praktinius užsiėmimus. Ir praktinių įgūdžių dabar jau daugiau turime“, – paaiškina Lukas Trusilevič.

„Pirmosiomis dienomis dar buvau sutrikusi, bet dabar žinau, kaip ir ką daryti. Niekada negalima vėluoti – reikia būti laiku ir vietoje. Kai anksti keliamės, galime kur kas daugiau atlikti, dienotvarkę kitaip susidėlioti. Man labai smagu. Esu šaulė, savanorė, tai, tikiuosi, netrukus prisitaikysiu prie šito ritmo. Įsitikinusi, kad man pavyks“, – optimistiškai nusiteikusi Emilija Kuisytė.

Kaip kariūnams sekasi mokytis, pasakoja jiems paskaitas skaitantys ir pratybas vedantys instruktoriai, kurie teigiamai vertina pirmakursių pastangas.

„Įspūdžiai geri, nes nemažai jų jau yra tarnavusių Lietuvos kariuomenėje kaip savanoriai. Jie tikrai žino, ko nori, – sako št. srž. Artiomas Antipinas. – Dabar jie mokosi taiklaus šaudymo principų. Dauguma jų tą ginklą jau yra čiupinėję ir šaudę, todėl dabar tiesiog tai įtvirtina per pratybas, įvertina savo patirtį – stovėdami, gulėdami, sėdėdami, pritūpę mokosi valdyti ginklą ir šaudyti. Žinoma, iš pradžių visi daro smulkių klaidelių. Tai natūralu, todėl pataisome, paaiškiname, kad jų nekartotų, ir toliau viskas pavyksta gerai, netgi puikiai!“

Didžiąją kurso dalį Rukloje sudaro praktinės pratybos auditorijoje ir vietovėje. Bazinio kariūno kurso dalyvių dar laukia karinės inžinerijos, taktikos, ryšių, topografijos, rikiuotės, pirmosios medicinos pagalbos ir kiti mokymai.

Kariūnams, sėkmingai išėjusiems Bazinį kariūno kursą, išlaikiusiems visų mokomųjų dalykų testus ir atlikusiems nustatytas individualias užduotis, po baigiamųjų pratybų bus įteikti kurso baigimo pažymėjimai, rodantys, kad jie turi tolesniems mokymams ir studijoms Karo akademijoje būtinas psichologines, fizines ir profesines savybes.

Š. m. spalio 24 d. I kurso kariūnai prisieks tarnauti Lietuvos valstybei ir toliau tęs studijas Karo akademijoje.

Eimanto Genio nuotr.