Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Karo akademijoje apginta daktaro disertacija

Karo akademijoje apginta daktaro disertacija

2020 11 06

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje spalio 30 d. Akademijos Saugumo politikos mokslo grupės lektorė Agnietė Žotkevičiūtė-Banevičienė viešai apgynė daktaro disertaciją „Kultūrinis veiksnys NATO valstybių karinės galios struktūroje“ ir jai buvo suteiktas mokslų daktaro laipsnis. Tai antras tokio pobūdžio akademinis įvykis šios aukštosios karo mokyklos istorijoje.
 
Mokslo darbo vadovas – Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos profesorė dr. Jūratė Novagrockienė.
 
Disertacija skirta politikos mokslų ir karo studijų disciplinoms palyginti. Nors karo studijų klausimai vis plačiau analizuojami politikos mokslų kontekste, tačiau tarptautinių santykių ir karo studijų atstovai taiko skirtingus karinės galios – vieno kertinių karo studijų aspektų – aiškinimo būdus.
 
Su šiuo socialinių mokslų darbu galima susipažinti Lietuvos nacionalinėje M. Mažvydo ir Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos bibliotekose.
 
Daugiau informacijos apie disertaciją: https://db.lmt.lt/lt/perziura/disertacijos/d-db/6142/p0.html.
 
Akademijoje doktorantams sudaromos palankios sąlygos ne tik studijuoti, gilinti konkrečios mokslų krypties teorines ir metodologines žinias įvairiuose seminaruose, stažuotėse, atlikti savarankiškus mokslinius tyrimus, bet ir dalyvauti moksliniuose projektuose, skaityti paskaitas bei vesti seminarus kariūnams ir studentams.
 
Priklausomai nuo pasirinktos doktorantūros studijų formos, studijos trunka ketverius (nuolatinės) arba šešerius (ištęstinės) metus. Taip pat yra galimybė mokslų daktaro laipsnį įgyti eksternu – savarankiškai parengus daktaro disertaciją arba pateikus publikuotą mokslinę monografiją ir išlaikius doktorantūros egzaminus.