Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Kariūnų savivalda

Kaip ir kitos Lietuvos aukštosios mokyklos, Karo akademija turi savo studentų atstovybę – Kariūnų tarybą, kuri atstovauja kariūnų interesams, teikia siūlymus Akademijos vadovybei mokslo, drausmės, socialiniais ir kitais klausimais.

Garbės kodekso įgyvendinimą ir deramą jo nustatytų taisyklių laikymąsi užtikrina Kariūnų garbės teismas.