Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

2024 m.

Seminaro dalyviai nagrinėjo valstybės gynybos ir nacionalinio saugumo klausimus

2024 01 25

Nacionalinis saugumas – šiuo metu vienas svarbiausių valstybės prioritetų ir viena aktualiausių visuomenei temų, todėl kalbėti apie jo stiprinimą būtina.
 
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, siekdama prisidėti prie visuomenės informavimo šia tema, sausio 25 d. organizavo diskusiją Nacionalinio saugumo ir gynybos kursų alumnų seminare, kuriame dalyvavo Krašto apsaugos, Užsienio reikalų, Vidaus reikalų ministerijų, Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos atstovai, Ukrainos ginkluotųjų pajėgų ir Lietuvos karo akademijos karininkai.
 
Lietuvos karo akademijos viršininkas brg. gen. Almantas Leika seminaro dalyviams priminė, kad strateginius Nacionalinio saugumo kursus Akademija su Krašto apsaugos ministerija organizuoja nuo 2012 m., tačiau toks seminaras surengtas pirmą kartą, nors tokie susitikimai labai reikalingi. „Iššūkiai, su kuriais susiduriame šiandien, reikalauja, kad būtume pasiruošę, turėtume žinių ir įgūdžių, reikalingų valstybės nacionaliniam saugumui užtikrinti“, – pabrėžė brg. gen. Almantas Leika.
 
Seminaras buvo skirtas pasidalyti savo žiniomis ir įžvalgomis nacionalinio saugumo ir gynybos klausimais.
 
Renginio metu vyko diskusijos. Jų dalyviai keitėsi nuomonėmis, atsakydami į moderatorių klausimus. Vienas svarbiausių klausimų šių dienų kontekste – kokie svarbiausi Krašto apsaugos ministerijos prioritetai ateinančiais 2–3 metais nacionalinio saugumo požiūriu? Diskusijos dalyviai įvardijo šiuos svarbiausius dalykus: kariuomenės stiprinimas, šauktinių skaičiaus didinimas, infrastruktūros gerinimas ir plėtra.
 
Ypatingas dėmesys buvo skirtas kariuomenės stiprinimui ir infrastruktūros gerinimui, paminint poreikį tinkamai pasiruošti ir 2025 m. priimti vokiečių brigadą. Bendradarbiavimas su NATO šalimis būtinas ir svarbus visoms valstybėms, todėl kaip vienas svarbiausių valstybės saugumą užtikrinančių aspektų paminėta integracija. „Privalome turėti sąjungininkų, kad būtume stiprūs, tad integracija su kitomis šalimis būtų nuolat didinama“, – sakė diskusijos dalyviai.
 
Kita nacionalinio saugumo ir gynybos dalis – civilinis saugumas. Buvo aptarta dabartinė situacija, turimi pajėgumai, paminėtos ir Ukrainos pamokos, visuomenės informavimo klausimai. Prieita prie išvados, kad visuomenė yra per mažai informuota nacionalinio saugumo klausimais, tad, siekiant plėsti šios srities žinias, reikia raginti kiekvieną Lietuvos gyventoją tuo domėtis ir rūpintis savimi. Vienas būdų – susipažinti su tinklalapyje https://lt72.lt pateikta informacija (situacijos, elgsenos planais, pagrindiniais žingsniais, kaip elgtis, ir kt.).
 
Nacionalinio saugumo ir gynybos tema – labai įvairialypė, todėl viename seminare buvo iškelti tik keli svarbūs klausimai. Norint platesnio aptarimo, sutarta organizuoti daugiau tokių renginių: „Kadangi siekiame didinti tinklaveiką, turime stiprinti bendradarbiavimą su lyderiais.“
 
Erikos Lenkaitienės pranešimas
Eimanto Genio nuotraukos