Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

2024 m.

Lietuvos karo akademijoje prasidėjo priėmimas į ištęstines bakalauro ir magistrantūros studijas

2024 01 22

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija informuoja, kad organizuojamas priėmimas į ištęstinių bakalauro ir magistrantūros studijų programas. Jau prasidėjo pirmasis etapas, kurio metu norintys dalyvauti konkurse turi gauti leidimą jame dalyvauti.
 
Konkurse į šių studijų programas gali dalyvauti profesinės karo tarnybos kariai, krašto apsaugos sistemos valstybės tarnautojai, kariai savanoriai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.
 
Profesinės karo tarnybos kariai turi turėti Lietuvos kariuomenės vado, o kariai savanoriai, valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro įgalioto asmens sprendimą leisti stoti į Lietuvos karo akademiją.
 
Stojantys į ištęstines bakalauro studijas (Gynybos institucijų programą) leidimą dalyvauti konkurse turi gauti iki 2024 m. balandžio 30 d. Reikalavimai konkurso dalyviams:
 • įgytas vidurinis išsilavinimas;
 • išlaikę lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą, jeigu vidurinį išsilavinimą įgijo 2015–2023 m.;
 • išlaikę užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) valstybinį brandos egzaminą arba tarptautinį užsienio kalbos egzaminą, kurio įvertinimai įskaitomi, ne žemesniu kaip B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbos metmenis, jeigu vidurinį išsilavinimą įgijo 2015–2018 m.;
 • išlaikę matematikos valstybinį brandos egzaminą, jeigu vidurinį išsilavinimą įgijo 2016–2023 m.;
 • išlaikę laisvai pasirenkamą valstybinį brandos egzaminą (išskyrus matematikos ir lietuvių kalbos ir literatūros), jeigu vidurinį išsilavinimą įgijo 2019–2023 m.;
 • išlaikę ne mažiau kaip tris valstybinius brandos egzaminus: lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos ir stojančiojo pasirinktą egzaminą, jeigu vidurinį išsilavinimą įgijo 2024 m. ar vėliau;
 • trijų valstybinių brandos egzaminų įvertinimų aritmetinis vidurkis švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka prilygsta brandos egzaminų programose nustatytam pagrindiniam mokymosi pasiekimų lygiui, jeigu vidurinį išsilavinimą įgijo 2024 m. ar vėliau;
 • neišnaudotos valstybės finansuojamos vietos.
 
Dokumentai į bakalauro ištęstines studijas bus priimami 2024 m. gegužės 27–31 d.
 
Stojantys į ištęstines magistrantūros studijas (Gynybos studijų, Gynybos išteklių vadybos, Karinės diplomatijos programas) leidimą dalyvauti konkurse turi gauti iki 2024 m. kovo 15 d. Reikalavimai konkurso dalyviams:
 • baigtos pirmosios pakopos universitetinės studijos (jei magistrantūros studijų kryptis nesutampa su baigtų pirmosios pakopos universitetinių studijų kryptimi – sudaromos galimybės išlaikyti trūkstamus papildomus dalykų egzaminus iki Priėmimo komisijos posėdžio);
 • neišnaudotos valstybės finansuojamos vietos;
 • vadovaujantis Karininkų karjeros koncepcija – ne žemesnio kaip kapitono laipsnio.
 
Dokumentai į magistrantūros ištęstines studijas bus priimami 2024 m. kovo 18–22 d.
 
Daugiau informacijos apie studijų programas, stojimo sąlygas ir datas pateikta LKA tinklalapyje www.lka.lt:
ištęstinės bakalauro studijos: https://www.lka.lt/istestines-bakalauro-studijos
 
ištęstinės magistratūros studijos: https://www.lka.lt/magistrantura