Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

2024 m.

Lietuvos karo akademijoje gerinamos kariūnų studijų sąlygos

2024 03 05

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos kariūnai, jau studijų pradžioje davę kario priesaiką ginti Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę, gyvena tarnystės valstybei nuotaikomis ir rengiasi tapti karininkais lyderiais.
 
Karininkų rengimui keliami aukšti reikalavimai lemia, kad Lietuvos karo akademijoje tobulinamas studijų procesas ir socialiniai poreikiai, atsižvelgiant į šiandienos aktualijas ir ateities iššūkius. Siekiama kariūnams sudaryti geriausias ugdymo ir tarnybos sąlygas. Kariūnų studijas visiškai finansuoja valstybė. Kariūnai apgyvendinami, maitinami, aprūpinami uniformomis, jiems skiriamos stipendijos, visos tarnyboje ir studijų metu reikalingos priemonės.
 
Įvertinus kariūnų tarnybą ir karininkų poreikį, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu buvo atnaujintas Lietuvos karo akademijos statutas ir kariūnams numatytos gerokai didesnės stipendijos. Neturinčių akademinių skolų kariūnų stipendijos, priklausomai nuo kurso ir mokymosi  rezultatų, sieks nuo 431 iki 1100 eurų.
 
„Džiaugiamės ilgai brendusio poreikio pagerinti kariūnų finansavimo sąlygas rezultatais, kad jų stipendijos atitiktų kitų užsienio valstybių praktiką ir kitų Lietuvos karių atlyginimų dydžius, – sako Lietuvos karo akademijos viršininkas brg. gen. Almantas Leika. – Tikimės, kad geros gyvenimo ir tarnybos sąlygos motyvuos daugiau jaunuolių rinktis karininko profesiją ir prisidėti prie šalies saugumo ir gynybos stiprinimo.“
 
Kita dalis Lietuvos karo akademijos statuto pakeitimų susijusi su naujos Jaunojo kariūno lyderio ugdymo programos įgyvendinimu, pagal kurią Akademijoje organizuojamas formalųjį švietimą papildantis 9–12 gimnazijų klasių moksleivių ugdymas. Šiuo metu joje dalyvauja trys sostinės gimnazijos, kitų ugdymo įstaigų ir moksleivių tėvų susidomėjimas taip pat didėja. Pagal programą Akademijos dėstytojai moksleiviams skaito paskaitas, vaikai lanko istorines ir kitas pažintines vietas, organizuojamos ekskursijos, fizinis ugdymas apima įvairias sporto šakas, žygius ir sveikos gyvensenos įgūdžius. Taip ugdomas jų pilietiškumas ir patriotiškumas, stiprinamos charakterio, valios savybės, formuojami lyderystės įgūdžiai, ateityje leisiantys lengviau pasirinkti ir karininko kelią. 
 
Akademija rengia ir ugdo kompetentingus, motyvuotus ir išsilavinusius karininkus lyderius, pasirengusius vadovauti Lietuvos kariuomenės padaliniams karo ir taikos metu, šiandienos ir ateities mūšio lauke. Ji suteikia universitetinį išsilavinimą ir pirmąjį karininko leitenanto laipsnį.
 
Norintys tapti karininkais kviečiami rinktis studijas Lietuvos karo akademijoje. Informacija, kaip vyksta atranka ir kokie keliami reikalavimai, pateikta Lietuvos karo akademijos interneto svetainėje, stojantiesiems skirtoje skiltyje „Nuolatinės bakalauro studijos“ (https://www.lka.lt/nuolatines-bakalauro-studijos).
 
Atranka ir stojimo etapai
 
Pirmasis žingsnis stojant į Lietuvos karo akademiją – motyvacinis pokalbis, skirtas kandidato norui ir pasiryžimui tapti kariūnu, vėliau – karininku įvertinti. Užsiregistravusiems telefonu +370 68 23 1072, el. paštu [email protected] arba apsilankiusiems Akademijos interneto svetainėje www.lka.lt/nuolatines-bakalauro-studijos kandidatams sutartu laiku nuotoliniu būdu, naudojant vieną interneto platformų, vertinimo komisija užduoda klausimų paskelbtomis temomis. Atsakydami į juos, kandidatai motyvuotai paaiškina, kodėl renkasi karininko profesiją, parodo apie krašto apsaugos sistemą turimas žinias, atskleidžia asmenines savybes ir karjeros lūkesčius.
 
Po pokalbio gavęs teigiamą atsakymą kandidatas dalyvauja kitame stojimo etape – pasitikrina sveikatą Karinėje medicinos ekspertizės komisijoje.
 
Taip pat stojantysis LAMA BPO sistemoje (www.lamabpo.lt) turi pateikti prašymą studijuoti Lietuvos karo akademijoje ir dalyvauti bendrajame stojimo į aukštąsias mokyklas konkurso etape (išlaikyti privalomus brandos egzaminus). Lietuvos karo akademijos atrankos specialistai atkreipia dėmesį, kad kai kurie kandidatai stojimo į Akademiją procesą pradeda registruodamiesi LAMA BPO sistemoje. Tada problemų kyla ne dėl stojimo etapų eiliškumo, o dėl to, kad po registracijos jaunuoliai gali nebespėti pasitikrinti sveikatos ir dalyvauti pokalbyje – norint studijuoti Lietuvos karo akademijoje, šie etapai yra privalomi, todėl pirmiausia jie kviečiami registruotis nurodytais adresais.
 
Pasirašęs studijų sutartį stojantysis dalyvauja 11 savaičių trukmės Kariūnų baziniame kario kurse. Šio kurso metu organizuojamose pratybose kariūnai tarsi patys pasitikrina ir kitiems patvirtina savo motyvaciją studijuoti Lietuvos karo akademijoje.
 
Eimanto Genio nuotr.
 
Kontaktinis asmuo – Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Kompetencijų vertinimo ir komplektavimo centro viršininkas mjr. Mindaugas Sakalauskas, mob. +370 682 31 072, el. p. [email protected]