Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

2024 m.

Lietuvos karo akademija tęsia jau šimtmetį gyvuojančias karininkų rengimo tradicijas

2024 01 24

Siekdami paminėti ir įprasminti Karo mokyklos 105-ąsias įkūrimo metines, prisiminti Lietuvos karininkų rengimo istoriją, sausio 24 d. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje susirinko jos bendruomenė, alumnai ir kiti garbūs svečiai.
 
Karo mokykla, įkurta 1919 m. sausio 25 d., pačiame Nepriklausomybės kovų įkarštyje, pirmą kartą šiuolaikinės Lietuvos istorijoje pradėjo profesionaliai rengti karininkus lyderius. Nuo tos dienos buvo nueitas ilgas kelias. Geriau jį pažinti susirinkusiems Akademijoje minėjimo dalyviams padėjo istorikai – Lietuvos Respublikos Seimo narys dr. Valdas Rakutis ir dr. Gintautas Jakštys.
 
Lietuvos karo akademija tęsia tarpukariu prasidėjusią Karo mokyklos istoriją, perėmusi jos funkcijas – Lietuvos kariuomenei rengti karininkus lyderius, rūpintis jų kvalifikacijos tobulinimu, vykdyti mokslinius tyrimus.
 
„Karo mokykloje puoselėjamos vertybės padėjo jaunai valstybei įtvirtinti ir kiek galima ilgiau išlaikyti nepriklausomybę, dėl jos kovoti. Kovojo daug mums gerai žinomų karininkų. Vienas jų – generolas Jonas Žemaitis-Vytautas, – priminė Akademijos viršininkas brg. gen. Almantas Leika. – Šiandien būsimus karininkus mokome laisvoje šalyje ir tikiu, kad Lietuvos nepriklausomybę ir ateityje išlaikysime, nes iššūkius priims ir mūsų visų laisvę taip pat gins Akademiją baigę karininkai.“
 
Už įkvėpimą rinktis karininko kelią brg. gen. Almantas Leika, įteikdamas apdovanojimus, dėkojo kariūnams, karininkams ir Lietuvos šaulių sąjungos nariams, verslo ir sporto atstovams, Pasvalio Petro Vileišio gimnazijai.
 
Kariūnai atliko muzikinę programą.
 
Karo mokyklos istorija
 
Kaune įkurtos Karo mokyklos viršininko pareigas eiti buvo paskirtas karininkas Jonas Galvydis-Bykauskas. 1929 m. švenčiant dešimtąsias mokyklos įkūrimo metines ir Lietuvos Respublikos Prezidentui Antanui Smetonai tapus mokyklos šefu, ji pradėta vadinti Pirmojo Lietuvos Prezidento karo mokykla.
 
Per visą veiklos laikotarpį, nuo 1919 iki 1940 metų, Karo mokykla išleido daugiau kaip 1 500 tikrosios karo tarnybos karininkų, tarp kurių buvo ir generolas Jonas Žemaitis, kiti garsūs karininkai.
 
Tarpukariu veikusioje Karo mokykloje gimė ir nepaisant okupacijos dešimtmečių šiandien Lietuvos karo akademijoje gyvuoja iškilmingas ceremonialas, kurio metu Lietuvos Respublikos Prezidentas, suteikdamas pirmąjį karininko laipsnį, kardu paliečia kiekvienam absolventui petį garsiai ištardamas priesaką: „Be reikalo nepakelk, be garbės nenuleisk!“
 
Lietuvos kariuomenės tradicijos, idealai, vėliava, perimti tautiniai ženklai ir kiti simboliai visada vienijo savanorius, Karo mokyklos auklėtinius, partizanus, o šiandien vienija Akademijos kariūnus, karius ir karininkus.
 
Visus telkia tos pačios vertybės ir įsipareigojimas – ginti ir apginti savo Tėvynę.
 
Eimanto Genio nuotraukos