Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

2024 m.

Lietuvos karo akademija pristatė naujausias ir įdomiausias knygas

2024 02 23

Antrąją Vilniaus knygų mugės dieną, vasario 23-iąją, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija lankytojams pristatė naujausias išleistas ir perleistas knygas, vyko susitikimai su jų autoriais ir Akademijos dėstytojais.
 
Lietuvos karo akademijos išskirtinį stendą karine tematika, kuriame šalia knygų pristatomos kariūno ir karininko uniformos, ginklai, kario ekipuotė, kiti su kariūnų studijomis susiję daiktai, aplankė daug įvairaus amžiaus žmonių. Kiekvienas jų turėjo galimybę pabendrauti su Akademijos darbuotojais, knygų autoriais, dėstytojais, apžiūrėti ginklų ekspoziciją, gauti informacijos apie stojimo į Akademiją galimybes.
 
Įspūdžiais dalijosi praeiviai, savo emocijas išreikšdami trumpai: „Eik tu sau!“, o į stendą užsukę knygų mugės svečiai gyrė: „Viena geriausių vietų parodoje – kaip faina pas jus! Oho, kiek čia visko!“. Akademijos komandai buvo smagu matyti nuostabą, džiugesį ir jų šypsenas.
 
Stendą aplankė daugiau jaunų žmonių, o knygų pristatyme susirinko brandesnė publika, kuri domisi karo istorija. Pristatymo moderatorius dr. Darius Juodis jas suskirstė pagal laikotarpius: vienos knygos apie istoriją, kitos – apie dabartį.
 
Knygą „Devintasis pėstininkų Lietuvos kunigaikščio Vytenio pulkas“ pristatė dr. Gintautas Surgailis. Autorius pabrėžė, kad „visų pulkų istorijos yra skirtingos, o Devintasis pulkas išsiskiria dar ir tuo, jog jo istorija prasidėjo nuo partizaninio judėjimo“, supažindino su šio judėjimo atsiradimo aplinkybėmis. Kalbėdamas apie Devintojo pulko išskirtinumą, pabrėžė, kad šio dalinio dokumentų nėra archyvuose, kadangi jis išties buvo maištingas ir labai domino Sovietų Sąjungos specialiąsias tarnybas. Rašyti apie šį pulką buvo sunkiausia, nes labai trūko informacijos, ką byloja ir knygos apimtis. „Atkreiptinas dėmesys, kad Devintasis pulkas buvo užmezgęs glaudų ryšį su visuomene ir puikiai įsiliejo į Marijampolės gyvenimą, – tvirtino dr. G. Surgailis. – Todėl nenuostabu, jog jo kasdienybė buvo kitokia, nei kitų pulkų. Knygoje detaliau atskleidžiamas jo išskirtinumas.“
 
Viena naujausių Akademijos išleistų knygų – Egidijaus Vareikio „Skaistyklos evangelija“. Diskusijos moderatorius dr. D. Juodis pažymėjo, jog jos pavadinimas labai apgaulingas, nes vienas jį sudarančių žodžių yra „evangelija“, todėl pirmasis klausimas ir buvo: kiek ši knyga susijusi su katalikybe ir apskritai religija?
 
„Su religija susijusi per karą. Kai manęs klausia, kodėl mes kariaujame, kas yra karas, ar tai ne pragaras Žemėje, atsakau, kad karas – ne pragaras, tai – mūsų nuodėmių skaistykla. Politinių, geopolitinių nuodėmių. Ir mums reikia šias nuodėmes išpirkti, o tai galime padaryti per karą – pereiti skaistyklą. Skaistykla sunki, skausminga, bet reikalinga“, – paaiškino knygos autorius.
 
Atsakyme atsiskleidė ir knygos tema – karas, itin aktuali pastaruosius dvejus metus. Dėl to ši knyga sulaukė daugiausia diskusijų ir klausimų. Vienas klausytojų pasidomėjo, ką galima padaryti, kad karas būtų atitolintas. Egidijaus Vareikio manymu, reikia jam ruoštis: „Turime būti pasiruošę blogesniam scenarijui – tada bus lengviau.“ Kitų susidomėjusiųjų šia tema klausimai buvo labiau politiniai nei istoriniai dėl dabar Ukrainoje vykstančio karo, apie kurį kalbama daugumoje diskusijų, kuriose tenka dalyvauti Lietuvos karo akademijos atstovams.
 
Knygos autorius, siedamas su senąja istorija, Antika, senąja filosofija, kuriai 2500 metų, argumentuotai paaiškino, kodėl istorija kartojasi ir kad ją galima numatyti. Tęsdamas knygos pristatymą, E. Vareikis prisiminė savo darbus politikos srityje, siekį stiprinti krašto apsaugos sistemą. Prieš 10–15 metų tai atrodė beprasmiškos kalbos. Dabar autorius juokiasi, kad jį vadina pranašu ir sako – „tu išpranašavai ateitį“, o jam tai padaryti buvo labai lengva, nes, E. Vareikio įsitikinimu, istoriją galima prognozuoti.
 
„Skaistyklos evangelijos“ autorius pateikė dar vieną įdomią mintį – kad visi karai kyla iš meilės. Kodėl? Paaiškinimas – knygoje, kurią buvo galima rasti Akademijos stende Vilniaus knygų mugėje.
 
Knygų pristatymo metu buvo paminėtas dar vienas Lietuvos karo akademijos leidinys – „Karo archyvas“ (mokslinis redaktorius ir sudarytojas dr. Gintaras Surgailis), savotiškas Lietuvos karo istorijos metraštis. Kaip teigė dr. G. Surgailis, šio metraščio rašymas yra Lietuvos kariuomenės istorijos nuo valstybės susikūrimo iki šių dienų baltų dėmių naikinimas.
 
„Karo archyve“ publikuojami straipsniai yra originalūs, nesikartojantys, suteikiantys naujos informacijos. „Karo archyvas“ – tarptautinis Lietuvos karo akademijos leidžiamas žurnalas, kurio išėjo jau 38 tomai. Jam straipsnius rašo ne tik Akademijos, bet ir Estijos, Latvijos, Vokietijos, Lenkijos, Italijos, Prancūzijos mokslininkai. Šis leidinys – vienas svarbiausių Akademijos leidybos srityje.
 
Dr. D. Juodis pristatė ketvirtąjį Akademijos leidinį – „Partizanų generolas Jonas Žemaitis-Vytautas“ (II papildytas leidimas), parašytą trijų autorių – Alfonso Eidinto, dr. Gintauto Surgailio ir dr. Dariaus Juodžio. Pristatant knygą pabrėžta, kad šiais metais kovo 15 d. bus minimos Jono Žemaičio 115-osios gimimo metinės, lapkričio 26 d. – 70-osios mirties metinės. Tad 2024-ieji – Lietuvos karo akademijai svarbūs metai.
 
Knygos bendraautoris dr. G. Surgailis pabrėžė Jono Žemaičio gerąsias savybes, papasakojo, kaip tuo laikotarpiu jos atsiskleidė, kaip susidariusios sąlygos padėjo iškilti generolui. „Šio žmogaus gyvenimas yra pavyzdys, kaip, susiklosčius aplinkybėms, eilinis karininkas gali tapti tautos didvyriu“, – teigė dr. G. Surgailis.
 
Lietuvos karo akademijos leidiniais domėtasi ne tik pristatymo metu. Knygų autoriai, istorikai dalyvavo knygų mugėje ir sulaukė interesantų Akademijos stende. Čia buvo galima susitikti ir su Akademijos viršininku brg. gen. Almantui Leika, paspausti jam ranką, padiskutuoti. Besidomintys karo istorija iškeliaudavo ne tik su autorių pasirašytomis knygomis, bet ir su šypsenomis.
 
Lietuvos karo akademijos visų išleistų knygų elektronines versijas skaitytojai gali rasti ir su jomis išsamiau susipažinti Akademijos interneto svetainėje https://biblioteka.lka.lt.
 
Erikos Lenkaitienės tekstas
Eimanto Genio nuotraukos