Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

2024 m.

Lietuvos karo akademija plečia švietimą kibernetinio saugumo srityje

2024 01 11

Karinėje srityje kibernetinis saugumas nebėra tik informacinių technologijų (IT) tarnybų problema: tai – kritinis mūšio laukas.
 
„Tobulėjant karinėms technologijoms, skaitmeninių sienų apsauga tampa tokia pat svarbi, kaip ir fizinių. Kibernetinio saugumo sritis kariuomenėje apima ne tik įsilaužimų prevenciją – tai kibernetinių karių rengimas kovai skaitmeniniame mūšio lauke. Čia karinė strategija ir skaitmeninis kodas grindžiamas nauja sinergija, kuri užtikrina, kad mūsų gynybos sistemos būtų tokios pat veiksmingos virtualiame pasaulyje, kaip ir realiame“, – pažymi Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Lyderystės ir metodinio rengimo centro vyriausiasis metodininkas, projekto ADVANCES jaunesnysis mokslo darbuotojas kpt. Aleksandras Melnikovas.
 
Taip rengiama nauja karių karta, pasiruošusi gintis visuose frontuose: realiame mūšio lauke – su ginklu rankose, virtualiajame – apsiginklavusi kodais ir programomis. Siekiant užtikrinti, kad būsimi Lietuvos karininkai galėtų efektyviai veikti šioje naujoje realybėje, Lietuvos karo akademija plečia švietimą kibernetinio saugumo temomis.
 
„Siekiame, kad iki 50 proc. kariūnų įgytų kibernetinio saugumo pagrindus, o iki 25 proc. – baigtų vieno semestro gilinamąsias studijas“, – sako Lietuvos karo akademijos prorektorius dr. Mantas Bileišis. Tai – ne tik švietimas, bet ir naujos kartos kibernetinių gynėjų ugdymo misija. Lietuvos karo akademijos programos skirtos kariūnams ugdyti skaitmeniniais kariais, galinčiais apsaugoti jautrius valstybės duomenis nuo kibernetinio pasaulio šešėlių. Tai teorijos ir intensyvaus praktinio mokymo derinys, padedantis juos paruošti erai, kai kibernetinis saugumas bus neatsiejamas nuo krašto apsaugos.
 
„Siekdama išlikti kibernetinio saugumo specialistų rengimo lydere ir atliepti krašto apsaugos sistemos institucijų poreikius sparčiai besikeičiančių technologijų kontekste, Lietuvos karo akademija planuoja stiprinti bendradarbiavimą su Lietuvos technologijų universitetais“, – tvirtina dr. Mantas Bileišis.
 
Vienas tokio bendradarbiavimo pavyzdžių – Vilniaus universiteto vadovaujamas projektas ADVANCES, kuriame dalyvauja Lietuvos karo akademija ir kiti partneriai, pasiekę novatoriškų rezultatų kibernetinio saugumo kompetencijų ugdymo srityje.
 
Ypatingas projekto ADVANCES organizatorių dėmesys buvo skirtas kibernetinio saugumo specialistų veiklos gerinimui. Projekto, finansuojamo Baltijos šalių tyrimų programos lėšomis, vykdytojai sukūrė šias pažangias metodikas ir priemones: sudėtingą duomenų analizės programinę įrangą, savarankiškas ataskaitų priemones socialinio elgesio modeliams ir genotipų nustatymo matricas. Šiuo visapusiu metodu ne tik įvertinami techniniai įgūdžiai, bet ir integruojamos psichologinės bei genetinės įžvalgos, sudarančios sąlygas didinti kibernetinio saugumo darbuotojų atsparumą ir gerinti pasirengimą, prisitaikant prie skaitmeninės eros kompleksiškumo.
 
Projektas subūrė partnerius iš skirtingų Europos šalių. Tarptautiniai partneriai iš Norvegijos, Lichtenšteino ir Baltijos šalių, subūrę profesionalią daugiadisciplininę komandą, papildė jį specialiomis įvairių sričių žiniomis. Lietuvos karo akademijai bendradarbiavimas su projektui vadovaujančiu Vilniaus universitetu ir kitais projekto partneriais leido įžvelgti naujas perspektyvas sprendžiant sudėtingus kibernetinio saugumo ugdymo iššūkius šiuolaikinėje karinėje aplinkoje.
 
„Akademija remia mokslininkų iniciatyvą formuoti tarptautinius mokslininkų ir ekspertų tinklus. Tokie projektai kaip ADVANCES labai prisideda prie studijų kokybės gerinimo ir yra orientuoti į krašto apsaugos sistemai aktualių temų plėtojimą“, – paaiškina prorektorius.
 
Vienas ryškiausių projekto pasiekimų – projekto partnerių iš Latvijos sukurta mokymo aplinka „CyberEscape“ apima fizines ir virtualias simuliacijas ir sukuria realius kibernetinio saugumo scenarijus. Šis naujoviškas požiūris leido gerokai padidinti studentų įtrauktį ir susidomėjimą kibernetinio saugumo profesionalo karjera, parodydamas praktinį projekto poveikį tiek švietimo, tiek profesinėje srityje.
 
„Lietuvos karo akademija taip pat atliko svarbų vaidmenį projekte ADVANCES. Taikant inovatyvius mokymo metodus ir patyriminio mokymo metodiką, joje buvo parengtas ir pravestas praktinis etinio įsilaužimo ir pažeidžiamumo nuskaitymo kursas. Patyriminio mokymo metodikos taikymas leido supažindinti kariūnus, neturinčius IT patirties, su praktiniu kibernetinio saugumo įgūdžių taikymu, padidinti kariūnų informuotumą ir susidomėjimą kibernetinio saugumo specialisto karjera. Rezultatai liudija pastebimą teigiamą poveikį kariūnų požiūriui į tolesnę karjerą kibernetinio saugumo srityje“, – sako Lietuvos karo akademijos Logistikos ir gynybos technologijų mokslo grupės profesorius dr. Aušrius Juozapavičius.
 
Jis taip pat pažymi, kad šis kursas leido pasiekti ilgalaikių tvarių rezultatų – daugelis kursą baigusių kariūnų, praėjus metams, vis dar aktyviai dalyvauja su šia sritimi susijusioje veikloje arba mano, kad kibernetinis saugumas yra perspektyvus karjeros kelias.
 
Lietuvos karo akademija ir toliau siekia išlikti švietimo kibernetinio saugumo temomis lydere Lietuvos kariuomenėje: nuolatinis kibernetinio saugumo programų atnaujinimas ir inovatyvios metodikos taikymas leidžia nuolat tobulinti ateities kibernetinių gynėjų rengimo kokybę ir didinti jo efektyvumą.
 
Kpt. Aleksandras Melnikovas pažymi, kad sudėtingame karinio kibernetinio saugumo pasaulyje kiekvienas baitas ir bitas gali prisidėti prie nacionalinio saugumo. Skaitmeninis mūšio laukas yra toks pat tikras, kaip ir bet kuris fizinis, o kibernetiniai kariai turi būti tokie pat profesionalūs koduodami, kaip ir valdydami ginklą mūšio lauke. Ši skaitmeninė fronto linija – tai ta vieta, kur užšifruoti pranešimai pakeičia kulkas, o ugniasienės atstoja inžinerinius įtvirtinimus, saugančius nuo virtualių įsibrovėlių. Šiuolaikiniame krašto apsaugos kontekste mokymas kibernetinio saugumo dalykų nėra tik technologijų studijos, tai – skaitmeninės gynybos meno įvaldymas, kai gerai surašyta kodo eilutė gali užkirsti kelią kibernetinei atakai.
 
Projektas „Kibernetinio saugumo kompetencijų gerinimas“, ADVANCES, finansuojamas beveik 1 mln. Eur iš Europos ekonominės erdvės (EEE) (Islandijos, Lichtenšteino ir Norvegijos) finansinio mechanizmo lėšų. Projekto tikslas – tobulinti kibernetinio saugumo specialistų kompetencijas, personalizuojant gebėjimų ugdymo metodus ir rizikos vertinimą. Projekto finansavimo sutarties su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT) Nr. S-BMT-21-6 (LT08-2-LMT-K-01-051).
 
kpt. Aleksandras Melnikovas
 
 
Eimanto Genio ir asmeninio archyvo nuotraukos