Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

2024 m.

Lietuvos karo akademija pagerbė laisvės gynėjus

2024 01 13

Lietuvai minint Laisvės gynėjų dieną Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija pagerbė žuvusiuosius 1991 m. sausio 13 d. per sovietų kariuomenės siautėjimą Vilniuje.
 
Lietuvos karo akademijos chorai „Kariūnas“ ir „Carmina bellum“ pagarbą valstybei išreiškė su visuomene giedodami Lietuvos Respublikos himną. Sausio 13-ąją Akademijos bendruomenė pasitiko dalyvaudama ir kituose renginiuose, pilietinėse akcijose, kaip atminimo ir pagarbos ženklą prie krūtinių jos nariai prisisegę Neužmirštuolės žiedą.
 
Kaip tuomet piliečiai gynė Lietuvos laisvę, buvo galima įvertinti ir pamatyti kariūnų akimis. Jie kruvinojo sekmadienio įvykių patirtį aptarė Lietuvos Respublikos Seime interaktyviame edukaciniame renginyje „Sausio 13-oji. Ko galime pasimokyti?“. Žinių sėmėsi, diskutuodami su Lietuvos karo akademijos viršininku brg. gen. Almantu Leika, buvusiu Lietuvos kariuomenės vadu dim. gen. ltn. Arvydu Pociumi ir kariuomenės kūrėju dim. mjr. Albertu Daugirdu, dalyvaudami ekskursijoje Seime.
 
Lietuvos karo akademijos Saulės mūšio kariūnų kuopa lankėsi vietose, kuriose lietuviai atkakliai kovojo dėl nepriklausomybės atgavimo. Tuskulėnų memoriale susipažino su ekspozicijomis apie sovietinio žmogaus ugdymą ir išaugusį dvasinį pasipriešinimą, atskleidžiančiomis sovietinio režimo nusikaltimus, primenančiomis Sausio13-osios įvykius. Okupacijų ir laisvės kovų muziejuje galėjo daug sužinoti apie Lietuvos nepriklausomybės praradimą XX a. viduryje, sovietų valdžios represijas ir lietuvių ištikimybę savo Tėvynei, iniciatyvą kovojant dėl jos laisvės.
 
Akademijos bendruomenė prisijungė prie pilietinės iniciatyvos „Pergalės šviesa“, languose uždegdama vienybės ir atminimo žvakeles, simbolizuojančias gyvybę, šviesą, teisingumą, neblėstančią istorinę atmintį ir vienybę.
 
Sausio 13-osios išvakarėse chorai Lietuvos Respublikos Seime surengė koncertą, prie Nepriklausomybės laužų Lietuvos karo akademijos grupė susirinkusius tautiečius vaišino karšta arbata.
 
Visi nekantriai laukė XXXII tradicinio tarptautinio pagarbos bėgimo „Gyvybės ir mirties keliu“ nuo Antakalnio kapinių iki Vilniaus televizijos bokšto.
 
Lietuvos skaudi istorija gyva ir jos Akademijos bendruomenė nepamirš. Tai – ištikimybė savo valstybei ir jos žmonėms, kovos dvasia, vedanti į priekį net sunkiausiomis akimirkomis, iniciatyva, kurią rodo lyderiai, profesionalumas, kurio siekia kariūnai – būsimi Lietuvos kariuomenės karininkai.
 
Eimanto Genio nuotraukos