Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

2024 m.

Kvietimas į baigiamųjų bakalauro darbų gynimą

2024 01 22

Sausio 25 dieną baigiamuosius bakalauro darbus kvalifikacinėje komisijoje ginsis Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Gynybos ir viešosios vadybos ištęstinių studijų studentai. Darbų gynimus bus galima stebėti Senato posėdžių salėje (K4 121 a.).
 
 
Darbotvarkė:
 
9:00–9:05     Kvalifikacinės komisijos ir gynimo procedūros pristatymas.
9:05–9:30     št. srž. Tomas Janulevičius. Valstybinių institucijų pasirengimas įgyvendinti pilietinio
pasipriešinimo strategiją.
9:30–9:55     št. srž. Romualdas Meišimas. Darbo rinkos ir užimtumo politikos poveikis ginkluotųjų pajėgų
formavimui taikos metu.
9:55–10:20    vyr. srž. Edvinas Puzonas. Visuomenės informuotumo apie mobilizaciją didinimas.
10:20–10:45  vyr. srž. Mindaugas Sabulis. Civilinių ir karinių organizacijų bendradarbiavimas ekstremaliųjų
situacijų metu.
10:45–11:10  št. srž. Andrius Tamulevičius. Naujų technologijų įtaka karių karjerai.
11:10–11:35  Marija Trofimova. Visuotinės gynybos temos komunikavimas Lietuvos visuomenei žiniasklaidoje.
11:35–12:00  vyr. srž. Martynas Vaičiulis. Karinių jūrų pajėgų narų profesionalumo ugdymo
organizaciniai sprendimai.

Sėkmingai apgynusiems baigiamuosius darbus vasario mėnesį bus įteikti viešojo administravimo bakalauro diplomai.
 
Daugiau informacijos:
Sandra Dubovik
LKA Studijų skyriaus informacijos rinkimo specialistė
Tel. 8 650 00 553, KATT 245553