Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

2024 m.

Knygų mugėje knyga ir ginklas – Lietuvos karo akademijos studijų ir mokslo simboliai

2024 02 25

Vasario 22–25 d. vyko tarptautinė Vilniaus knygų mugė, kurioje dalyvavo ir Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija – pristatė savo naujausius leidinius. Lankytojai galėjo įsigyti Akademijos išleistų knygų ir pabendrauti su jų autoriais, susipažinti su kariūnų studijomis, nes šalia knygų buvo pristatytos kariūno ir karininko uniformos, ginklai, kario ekipuotė, kiti su kariūnų studijomis susiję daiktai. Akademijos išskirtinis stendas atitiko jos šūkį „Mūsų ginklas, mūsų mokslas – Lietuvai Tėvynei!“.
 
Būsimi karininkai rengiami derinant universitetines ir karybos studijas, todėl knyga yra neatsiejama jų ugdymo dalis, ypatingas dėmesys skiriamas metodinių ir mokslinių leidinių viešinimui ir sklaidai.
 
Knygų mugė geriausiai tai padeda įgyvendinti, todėl joje Karo akademija pristatė per pastaruosius metus išleistas knygas ir periodinius mokslo ledinius karine tematika, kurie prisideda prie kariuomenės istorijos sklaidos ir visuomenės švietimo.
 
Vilniaus knygų mugėje šiais metais buvo pristatyti nauji Lietuvos karo akademijos leidiniai:
- Gintauto Surgailio monografija „Devintasis pėstininkų Lietuvos kunigaikščio Vytenio pulkas“,
- mokslo žurnalas „Karo archyvas“ (38 t.),
- Alfonso Eidinto, Gintauto Surgailio, Dariaus Juodžio knyga „Partizanų generolas Jonas Žemaitis-Vytautas“ (II papildytas leidimas),
- Egidijaus Vareikio knyga „Skaistyklos evangelija“ (II papildytas leidimas).
 
Plačiau apie knygos pristatymą https://shorturl.at/airs5
 
Lietuvos karo akademija, kaip aukštoji universitetinė mokykla, plėtodama šviečiamąją veiklą, kasmet leidžia mokomąją literatūrą, periodinius, mokslo ir mokslo populiarinamuosius leidinius karybos ir kitomis temomis. Akademijos mokslo darbuotojų, dėstytojų ir instruktorių parengtais vadovėliais ir mokymo priemonėmis naudojasi ne tik kariūnai ir Akademijos kursų klausytojai, bet ir kitų aukštųjų mokyklų auklėtiniai.
 
Lietuvos karo akademijos visų išleistų knygų elektronines versijas skaitytojai gali rasti ir su jomis išsamiau susipažinti Akademijos interneto svetainėje https://biblioteka.lka.lt
 
Eimanto Genio nuotraukos