Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

2024 m.

Generolo Jono Žemaičio 115-ųjų gimimo metinių minėjimas

2024 03 18

Kiekviena proga, susijusi su generolu Jonu Žemaičiu-Vytautu, mums, Lietuvos karo akademijos, pavadintos jo vardu, bendruomenei, labai svarbi ir minima. Šie metai kaip niekad svarbūs prisimenant jo, kaip partizanų ginkluotųjų pajėgų vado ir organizatoriaus, darbus ir kovą.

Kovo 15-oji – generolo Jono Žemaičio gimimo diena. Šiemet švenčiame 115-ąsias gimimo metines ir prisimename jį kaip vieną ryžtingiausių ir įtakingiausių Lietuvos partizanų vadų. Puoselėdami jo atminimą, mes kartu palaikome tautinį pasipriešinimą, puoselėjame Lietuvos istorijos ir kultūros paveldą, skatiname savo bendruomenės sąmoningumą ir vienybę.

Šia proga Lietuvos karo akademijoje surengtas minėjimas prasidėjo muzikos kūriniu, kurį atliko choras ,,Kariūnas“, vadovaujamas meno vadovo ir vyr. dirigento dr. Lino Balandžio kartu su merginų choru ,,Carmina bellum", kuriam vadovauja chormeisterė Ieva Marmienė. Nuskambėjusi daina, iškilminga ir kartu jautri, sukėlė įvairių jausmų ir minčių apie garsųjį partizaną. Lietuvos Respublikos Prezidento vyriausiasis patarėjas Kęstutis Budrys labai taikliai nusakė klausytojų nuotaiką: ,,Per kūną ėjo šiurpuliukai klausant muzikos kūrinio, kuris ir savo dvasia, ir mintimi labai artimas tam, kas šiandien vyksta.“ Svečias scenoje kalbėjo ne tik apie renginio įspūdžius. K. Budrys buvo pakviestas svarbiai užduočiai atlikti – per Jono Žemaičio gimtadienį paskelbti Generolo Jono Žemaičio stipendijos nominantą ir įteikti jam tai liudijantį pažymėjimą. Ši šiemet įsteigta skatinamoji stipendija kasmet bus skiriama Lietuvos karo akademijos kariūnui (kariūnei) už ypatingą pasižymėjimą vykdant pavestas užduotis ir svarų indėlį į Lietuvos karo akademijos veiklą, demonstruojant lyderio savybes, gebėjimą sutelkti komandą, būti autoritetu, rodyti aukštą karinę kompetenciją. Galime garsiai pasidžiaugti, kad pirmuoju jos nominantu tapo Karolis Gilda. Sveikiname ir tikime, kad jis toliau bus sektinas pavyzdys ir autoritetas kitiems kariūnams.

Pasidalinti mintimis apie generolą Joną Žemaitį-Vytautą tiesiai iš Italijos atvyko jo giminaitė Kotryna Buono. Diskusijos dalyvių gretas papildė menotyrininkas, LRT laidos ,,Daiktų istorijos“ vedėjas Saulius Pilinkus, Lietuvos karo akademijos politikos analitikas dr. Darius Juodis, kariūnas Ignas Vytautas Kargaudas.

Diskusijos vedėja žurnalistė, publicistė, visuomenės veikėja Edita Mildažytė pokalbį pradėjo pasidalindama teigiamomis emocijomis, kurios ją užplūdo lankantis Karo akademijoje: ,,Čia būnant apima jausmas, kad esu toje vietoje, kur yra daugiausia humanizmo, tiesos, šilumos ir nesumeluoto patriotizmo.“ Ji pabrėžė, kad šią dieną mes įprasminame generolo Jono Žemaičio, kuris jau tapo mūsų visų istorija, atminimą ir kartu prisimename, kad iš pradžių jis buvo kariūnas, kuklus karininkas. Kaip prasidėjo mūsų didvyrio, partizano Jono Žemaičio istorija, mes visi žinome, tačiau įdomu, ar giminės ir šeima suprato, kokios svarbos asmenybė tuo metu jis buvo. Į šį klausimą atsakė Kotryna Buono: ,,Esu užaugusi su tremties pasakomis, todėl apie partizanus šeimoje ilgą laiką nebuvo kalbama. Vaikams nebuvo pasakojama apie Joną Žemaitį. Visą istoriją sužinojau jau laisvoje Lietuvoje.“ Ji paminėjo, kad Jono Žemaičio-Vytauto reikšmę suprato iš aplinkinių elgesio ir kalbų, vadinasi, artimieji suvokė, koks jis buvo svarbus tautai kovojant dėl nepriklausomybės.

Savo prisiminimais apie giminaitį dalijosi Kotryna Buono, apie sąsajas su Jonu Žemaičiu ir partizanais papasakojo Saulius Pilinkus, diskusiją įdomiais faktais papildė istorikas dr. Darius Juodis. Vienas tokių – jog partizano veikla buvo nušviesta knygoje, kuri buvo ,,padovanota“ jo sūnui siekiant sumenkinti tėvo autoritetą. Tačiau šiandien mes žinome tiesą ir suprantame, kodėl partizanų vadas generolas Jonas Žemaitis yra autoritetas ne tik Lietuvos karo akademijos kariūnams ir kariams, bet ir visai Lietuvai. Net po mirties jis yra laisvės simbolis ir įkvėpimo šaltinis. Jo, kaip žmogaus, kuris dėl pasiaukojimo ir pasiryžimo beatodairiškai kovoti dėl Lietuvos laisvės, tapo vienu didžiausių tautos herojų, vardas ir atminimas šalies istorijoje išliks šviesus ir garbingas.