Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

2024 m.

Bus didinamos stipendijos Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos kariūnams

2024 02 13

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, kurioje rengiami būsimi Lietuvos kariuomenės karininkai, siekia kariūnams sudaryti geriausias ugdymo ir tarnybos sąlygas. Todėl įvertinus kariūnų atliekamą tarnybą, jos ir kitų karių tarnybos apmokėjimo dydžius bei karininkų poreikį, gerinamos kariūnų tarnybos sąlygos padidinant mokamas stipendijas. Krašto apsaugos ministerija parengė ir teikia Vyriausybei nutarimo „Dėl Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos statuto patvirtinimo“ pakeitimo projektą, kuriame ir numatytas stipendijų kariūnams padidinimas.
 
Priklausomai nuo kariūno mokymosi rezultatų ir studijų kurso, stipendijos bus nuo 253 eurų iki 928 eurų, o didžiausia stipendija sieks 1100 eurų. Tokią stipendiją gaus ketvirtųjų studijų metų antro semestro ir penktųjų studijų metų gerai besimokantys kariūnai.
 
Toks siūlymas teikiamas įvertinus kariūnų atliekamą tarnybą, jos ir kitų karių tarnybos apmokėjimo dydžius ir karininkų poreikį Lietuvos kariuomenei.
 
„Akademijos rengiamo karininko vaidmuo Lietuvos kariuomenėje yra ypač reikšmingas, nes būtent karininkai turi sugebėti vadovauti būriui, turėti praktinių vadovavimo įgūdžių, kad galėtų vesti užsiėmimus kariams. Kariūno tarnyba pagal savo esmę ir apimtį iš esmės prilygsta individualiam kariniam rengimui, vykdomam kariniame vienete, atliekant profesinę karo tarnybą, todėl manome, kad būtina peržiūrėti ir kariūnams mokamas stipendijas“, – sako krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas.
 
Anot ministro, stipendijos dydžio pakeitimas atitiktų kariūnų tarnybos esmę, už tarnybą turi būti tinkamai atlyginama, o tai atitiktų kariams mokamų išmokų už tarnybą dydžius, skatintų karininko profesijos pasirinkimą.
 
Kariūnai karo tarnybą atlieka mokydamiesi Lietuvos karo akademijoje arba kitoje užsienio valstybės švietimo įstaigoje, kurią baigusiems asmenims suteikiamas karininko laipsnis. Kariūno tarnyba trunka iki kol karys priimamas į profesinę karo tarnybą, išleidžiamas į atsargą.
 
Šiuo metu kariūnams mokama 3,7-6,5 bazinių socialinių išmokų (BSI) (apie 203-357 eurų) dydžio stipendijos. Konkretus mokamos stipendijos dydis priklauso nuo kariūno tarnybos vertinimo ir kurso, kuriame studijuoja kariūnas. Akademijoje studijuojantiems kariūnams paskutinį studijų semestrą, apsigynus bakalaurą, skiriama 20 BSI (1100 eurų) dydžio stipendija. Šis dydis yra lygus 80 procentų leitenanto (pirmasis karininko laipsnis, suteikiamas kariūnui baigus akademiją) pirmaisiais metais gaunamo atlyginimo dydžio.
 
KAM informacija
A. Pliadžio nuotrauka / KAM