Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

2023 m.

Visuomenės atstovams organizuoti strateginio lygmens Nacionalinio saugumo ir gynybos kursai

2023 08 25

Rugpjūčio 22–24 d. vyko Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos kartu su Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija surengti Nacionalinio saugumo ir gynybos kursai, skirti visuomenės atstovams.
 
Lietuvos kariuomenės Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomajame pulke sveikindamas dalyvius ir jiems įteikdamas kursų baigimo pažymėjimus Akademijos viršininkas brg. gen. Almantas Leika džiaugėsi, kad mokymuose dalyvauja vis daugiau įvairių sričių organizacijų ir institucijų atstovų, siekiančių labiau įsitraukti į valstybės gynybą, įsigilinti į saugumo užtikrinimo klausimus. „Sudarome sąlygas skaityti pranešimus ir – svarbiausia – klausytojams ir pranešėjams diskutuojant dalytis nuomonėmis nacionalinio saugumo ir gynybos temomis, stiprinti jų tarpusavio bendradarbiavimą, susipažinti su pačiais įvairiausiais požiūriais ir dar giliau išanalizuoti aktualias situacijas. Tai vėliau jiems padeda geriau atlikti savo pareigas ir organizuoti atstovaujamos organizacijos veiklą“, – kalbėjo generolas.
 
Sulaukę didelio susidomėjimo ir palankaus įvertinimo, kursai buvo organizuoti jau penktą kartą. Juose žinias gilino ir kompetencijas ugdė nevyriausybinių organizacijų, žiniasklaidos, verslo, kultūros ir švietimo institucijų atstovai. Valstybės pareigūnams skirti Nacionalinio saugumo ir gynybos kursai rengiami nuo 2012 m.
 
Kursų dalyviams buvo glaustai pateikta išsami informacija apie Lietuvos saugumo ir gynybos sistemą, pagrindinius šios sistemos komponentus – institucijas, teisės aktus, jos privalomumus ir trūkumus. Jie susipažino su Lietuvos regionine saugumo aplinka, nacionaline krizių valdymo sistema, turėjo galimybę įvertinti šalies informacinio saugumo svarbą.
 
Paskutinę kursų dieną vainikavo išvyka į Rukloje įsikūrusį Lietuvos kariuomenės Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomąjį pulką, ekskursija po modulinę stovyklą, Lietuvos kariuomenės karių ekipuotės ir Mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ karo technikos apžiūra.
 
Tomos Gudelienės ir MPB „Geležinis Vilkas“ nuotraukos